สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 135,104.2088,010.0034.9 %5.07,236.924,548.7737.1 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)3,979.162,665.0033.0 %5.0437.3738.7091.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,947.8714,960.00-36.6 %0.04,199.871,266.0569.9 %5.0
รวม 150,031 105,635 29.59 % 11,874 5,854 50.70 %