สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี152,424.5680,330.0047.3 %5.05,754.881,058.8081.6 %5.0
รวม 152,425 80,330 47.30 % 5,755 1,059 81.60 %