สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน240,354.34352,672.78-46.7 %0.08,822.14992.0088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร15,565.5810,904.0029.9 %5.01,005.40466.1053.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 138,880.6121,911.0043.6 %5.01,055.19390.6863.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,248.169,214.0046.6 %5.0855.91729.1014.8 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์111,649.2617,244.0084.6 %5.0284.31318.63-12.1 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ26,305.0411,132.0057.7 %5.0289.78325.11-12.2 %0.0
รวม 450,003 423,078 5.98 % 12,313 3,222 73.84 %