สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์121,962.5789,600.0026.5 %5.07,340.102,100.4871.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี12,843.0512,940.00-0.8 %0.04,449.741,049.6276.4 %5.0
รวม 134,806 102,540 23.93 % 11,790 3,150 73.28 %