สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ383,164.34234,584.0038.8 %5.07,171.264,852.2832.3 %5.0
รวม 383,164 234,584 38.78 % 7,171 4,852 32.34 %