สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ310,810.50557,000.00-79.2 %0.012,520.991,789.5085.7 %5.0
รวม 310,811 557,000 -79.21 % 12,521 1,790 85.71 %