กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ131,259.1131,000.0076.4 %5.05,235.86226.0095.7 %5.0
รวม 131,259 31,000 76.38 % 5,236 226 95.68 %