กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า134,977.89101,000.0025.2 %5.07,931.042,710.0065.8 %5.0
รวม 134,978 101,000 25.17 % 7,931 2,710 65.83 %