กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 131,608.28130,939.000.5 %0.55,954.99834.9986.0 %5.0
รวม 131,608 130,939 0.51 % 5,955 835 85.98 %