กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์95,509.3628,569.0070.1 %5.05,404.70629.2388.4 %5.0
รวม 95,509 28,569 70.09 % 5,405 629 88.36 %