กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,799,480.003,091,157.0018.6 %5.070,536.2957,884.6617.9 %5.0
รวม 3,799,480 3,091,157 18.64 % 70,536 57,885 17.94 %