ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,349.9232,000.0066.1 %5.04,807.50148.9996.9 %5.0
รวม 94,350 32,000 66.08 % 4,808 149 96.90 %