กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์489,443.53291,910.0040.4 %5.06,477.14764.3588.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย278,011.84260,000.006.5 %3.01,313.411,300.281.0 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,131.352,490.0069.4 %5.029.4038.00-29.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย279,584.66246,000.0012.0 %5.01,606.50866.8246.0 %5.0
สำนักข่าว18,353.7049,000.00-167.0 %0.05,613.55795.4585.8 %5.0
รวม 1,073,525 849,400 20.88 % 15,040 3,765 74.97 %