กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,327.2779,000.0046.0 %5.05,345.29692.8887.0 %5.0
รวม 146,327 79,000 46.01 % 5,345 693 87.04 %