สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 157,256.5387,266.0044.5 %5.07,236.923,857.6246.7 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,640.542,636.0043.2 %5.0437.3729.3593.3 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,879.1132,000.00-169.4 %0.04,199.871,252.1870.2 %5.0
รวม 173,776 121,902 29.85 % 11,874 5,139 56.72 %