กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน266,245.72113,510.0057.4 %5.06,236.39356.7594.3 %5.0
รวม 266,246 113,510 57.37 % 6,236 357 94.28 %