กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน2106727.51764568.416.2 %5.082403.19562050.98424.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)136967.7279260.042.1 %5.020645.3981753.728591.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)111977.0867742.98439.5 %5.09760.53034110.089457.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )37273.1635506.7624.7 %2.011848.082255.9581.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)92610.52351001.044.9 %5.018154.094899.311573.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี31290.326012.080.8 %5.08103.481894.499576.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี34880.26212897.0363.0 %5.06098.98971656.087572.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี30798.937058.077.1 %5.05481.8398916.5694683.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม31770.9812591.2260.4 %5.04349.526329.335-45.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี38529.1818673.051.5 %5.07585.49021130.46285.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท32584.5813299.059.2 %5.04435.56011356.549969.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี123766.389996.091.9 %5.08293.67971579.951480.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร29897.8117681.259874.3 %5.012827.519694.141624.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง31642.838941.071.7 %5.08738.70024373.736349.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์34169.98811139.067.4 %5.08508.83981466.66782.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 34468.9415525.084.0 %5.07099.56012735.648461.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร32631.099061.072.2 %5.08370.5098966.7675288.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี32962.0710917.066.9 %5.09020.042163.368476.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร30466.4497300.076.0 %5.08633.28032906.211966.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี31232.025759.081.6 %5.08345.8799632.95392.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์33062.48830161.9498.8 %4.010248.682784.107972.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา42280.234490.089.4 %5.012096.841805.799485.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด30365.97111880.8960.9 %5.07007.27982934.4558.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร30124.1894979.399983.5 %5.06039.6201894.0164885.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา32573.19912110.062.8 %5.08191.32032176.649473.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่32521.6611701.064.0 %5.06842.28031346.111980.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี35654.30113152.9363.1 %5.06736.68021370.579.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี39206.4498076.899979.4 %5.07418.63961314.533982.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่31401.247100.077.4 %5.09900.36041210.803587.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก88764.43822596.39174.5 %5.04945.773278.388433.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต32925.21917650.35946.4 %5.05332.68021168.481478.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา36454.6812238.066.4 %5.07157.40041436.257479.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย30136.6416560.4878.2 %5.09208.63962803.099969.6 %5.0
รวม 3,562,119 2,307,627 35.22 % 5.0 359,830 139,396 61.26 % 5.0