สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1506658.5427789.071.6 %5.060916.7974290.066993.0 %5.0
รวม 1,506,659 427,789 71.61 % 5.0 60,917 4,290 92.96 % 5.0