สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ853034.38477000.044.1 %5.044040.6333501.600192.0 %5.0
รวม 853,034 477,000 44.08 % 5.0 44,041 3,502 92.05 % 5.0