กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1143135.1891646.1322.0 %5.039991.598951.648477.6 %5.0
รวม 1,143,135 891,646 22.00 % 5.0 39,992 8,952 77.62 % 5.0