สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 726635.811212.099.8 %5.029389.0827157.347775.6 %5.0
รวม 726,636 1,212 99.83 % 5.0 29,389 7,157 75.65 % 5.0