ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครศรีอยุธยา 

Ayutthaya-c-1

Ayutthaya-c-1

2

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองเสนา 

Ayutthaya-c-2

Ayutthaya-c-2

3

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลท่าเรือ 

Ayutthaya-sd-1

Ayutthaya-sd-1

4

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลพระอินทราชา 

Ayutthaya-sd-2

Ayutthaya-sd-2

5

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 

Ayutthaya-sd-3

Ayutthaya-sd-3

6

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลท่าหลวง 

Ayutthaya-sd-4

Ayutthaya-sd-4

7

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอโยธยา 

Ayutthaya-sd-5

Ayutthaya-sd-5

8

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลนครหลวง 

Ayutthaya-sd-6

Ayutthaya-sd-6

9

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางไทร 

Ayutthaya-sd-7

Ayutthaya-sd-7

10

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านเลน 

Ayutthaya-sd-8

Ayutthaya-sd-8

11

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลผักไห่ 

Ayutthaya-sd-9

Ayutthaya-sd-9

12

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลลำตาเสา 

Ayutthaya-sd-10

Ayutthaya-sd-10

13

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางซ้าย 

Ayutthaya-sd-11

Ayutthaya-sd-11

14

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางบาล 

Ayutthaya-sd-12

Ayutthaya-sd-12

15

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางปะหัน 

Ayutthaya-sd-13

Ayutthaya-sd-13

16

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านแพรก 

Ayutthaya-sd-14

Ayutthaya-sd-14

17

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง 

Ayutthaya-sd-15

Ayutthaya-sd-15

18

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลภาชี 

Ayutthaya-sd-16

Ayutthaya-sd-16

19

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 

Ayutthaya-sd-17

Ayutthaya-sd-17

20

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลมหาราช 

Ayutthaya-sd-18

Ayutthaya-sd-18

21

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลราชคราม 

Ayutthaya-sd-19

Ayutthaya-sd-19

22

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลโรงช้าง 

Ayutthaya-sd-20

Ayutthaya-sd-20

23

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลลาดชะโด 

Ayutthaya-sd-21

Ayutthaya-sd-21

24

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 

Ayutthaya-sd-22

Ayutthaya-sd-22

25

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอรัญญิก 

Ayutthaya-sd-23

Ayutthaya-sd-23

26

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอุทัย 

Ayutthaya-sd-24

Ayutthaya-sd-24

27

พระนครศรีอยุธยา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya-po

Ayutthaya-po

29

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปากกราน 

Ayutthaya-sdo-2

Ayutthaya-sdo-2

30

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ภูเขาทอง 

Ayutthaya-sdo-3

Ayutthaya-sdo-3

31

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สำเภาล่ม 

Ayutthaya-sdo-4

Ayutthaya-sdo-4

32

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สวนพริก 

Ayutthaya-sdo-5

Ayutthaya-sdo-5

33

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองตะเคียน 

Ayutthaya-sdo-6

Ayutthaya-sdo-6

34

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วัดตูม 

Ayutthaya-sdo-7

Ayutthaya-sdo-7

35

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หันตรา 

Ayutthaya-sdo-8

Ayutthaya-sdo-8

36

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลุมพลี 

Ayutthaya-sdo-9

Ayutthaya-sdo-9

37

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านใหม่ 

Ayutthaya-sdo-10

Ayutthaya-sdo-10

38

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านเกาะ 

Ayutthaya-sdo-11

Ayutthaya-sdo-11

39

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสวนพลู 

Ayutthaya-sdo-12

Ayutthaya-sdo-12

40

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสระบัว 

Ayutthaya-sdo-13

Ayutthaya-sdo-13

41

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เกาะเรียน 

Ayutthaya-sdo-14

Ayutthaya-sdo-14

42

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านป้อม 

Ayutthaya-sdo-15

Ayutthaya-sdo-15

43

พระนครศรีอยุธยา

อบต. จำปา 

Ayutthaya-sdo-16

Ayutthaya-sdo-16

44

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าหลวง 

Ayutthaya-sdo-17

Ayutthaya-sdo-17

45

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านร่อม 

Ayutthaya-sdo-18

Ayutthaya-sdo-18

46

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ศาลาลอย 

Ayutthaya-sdo-19

Ayutthaya-sdo-19

47

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังแดง 

Ayutthaya-sdo-20

Ayutthaya-sdo-20

48

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพธิ์เอน 

Ayutthaya-sdo-21

Ayutthaya-sdo-21

49

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปากท่า 

Ayutthaya-sdo-22

Ayutthaya-sdo-22

50

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองขนาก 

Ayutthaya-sdo-23

Ayutthaya-sdo-23

51

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าเจ้าสนุก 

Ayutthaya-sdo-24

Ayutthaya-sdo-24

52

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ่อโพง 

Ayutthaya-sdo-25

Ayutthaya-sdo-25

53

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านชุ้ง 

Ayutthaya-sdo-26

Ayutthaya-sdo-26

54

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปากจั่น 

Ayutthaya-sdo-27

Ayutthaya-sdo-27

55

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางพระครู 

Ayutthaya-sdo-28

Ayutthaya-sdo-28

56

พระนครศรีอยุธยา

อบต. แม่ลา 

Ayutthaya-sdo-29

Ayutthaya-sdo-29

57

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสะแก 

Ayutthaya-sdo-30

Ayutthaya-sdo-30

58

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สนามชัย 

Ayutthaya-sdo-31

Ayutthaya-sdo-31

59

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางยี่โท 

Ayutthaya-sdo-32

Ayutthaya-sdo-32

60

พระนครศรีอยุธยา

อบต. แคออก 

Ayutthaya-sdo-33

Ayutthaya-sdo-33

61

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กระแชง 

Ayutthaya-sdo-34

Ayutthaya-sdo-34

62

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านกลึง 

Ayutthaya-sdo-35

Ayutthaya-sdo-35

63

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ไผ่พระ 

Ayutthaya-sdo-36

Ayutthaya-sdo-36

64

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านม้า 

Ayutthaya-sdo-37

Ayutthaya-sdo-37

65

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพแตง 

Ayutthaya-sdo-38

Ayutthaya-sdo-38

66

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โคกช้าง 

Ayutthaya-sdo-39

Ayutthaya-sdo-39

67

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กบเจา 

Ayutthaya-sdo-40

Ayutthaya-sdo-40

68

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านคลัง 

Ayutthaya-sdo-41

Ayutthaya-sdo-41

69

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระขาว 

Ayutthaya-sdo-42

Ayutthaya-sdo-42

70

พระนครศรีอยุธยา

อบต. น้ำเต้า 

Ayutthaya-sdo-43

Ayutthaya-sdo-43

71

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านเลน 

Ayutthaya-sdo-44

Ayutthaya-sdo-44

72

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เชียงรากน้อย 

Ayutthaya-sdo-45

Ayutthaya-sdo-45

73

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านโพ 

Ayutthaya-sdo-46

Ayutthaya-sdo-46

74

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านกรด 

Ayutthaya-sdo-47

Ayutthaya-sdo-47

75

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางกระสั้น 

Ayutthaya-sdo-48

Ayutthaya-sdo-48

76

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองจิก 

Ayutthaya-sdo-49

Ayutthaya-sdo-49

77

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหว้า 

Ayutthaya-sdo-50

Ayutthaya-sdo-50

78

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วัดยม 

Ayutthaya-sdo-51

Ayutthaya-sdo-51

79

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางประแดง 

Ayutthaya-sdo-52

Ayutthaya-sdo-52

80

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามเรือน 

Ayutthaya-sdo-53

Ayutthaya-sdo-53

81

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เกาะเกิด 

Ayutthaya-sdo-54

Ayutthaya-sdo-54

82

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านพลับ 

Ayutthaya-sdo-55

Ayutthaya-sdo-55

83

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านแป้ง 

Ayutthaya-sdo-56

Ayutthaya-sdo-56

84

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คุ้งลาน 

Ayutthaya-sdo-57

Ayutthaya-sdo-57

85

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ตลิ่งชัน 

Ayutthaya-sdo-58

Ayutthaya-sdo-58

86

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ตลาดเกรียบ 

Ayutthaya-sdo-59

Ayutthaya-sdo-59

87

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ขนอนหลวง 

Ayutthaya-sdo-60

Ayutthaya-sdo-60

88

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางปะหัน 

Ayutthaya-sdo-61

Ayutthaya-sdo-61

89

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ขยาย 

Ayutthaya-sdo-62

Ayutthaya-sdo-62

90

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางเดื่อ 

Ayutthaya-sdo-63

Ayutthaya-sdo-63

91

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เสาธง 

Ayutthaya-sdo-64

Ayutthaya-sdo-64

92

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หันสัง 

Ayutthaya-sdo-65

Ayutthaya-sdo-65

93

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ตานิม 

Ayutthaya-sdo-66

Ayutthaya-sdo-66

94

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ทับน้ำ 

Ayutthaya-sdo-67

Ayutthaya-sdo-67

95

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ขวัญเมือง 

Ayutthaya-sdo-68

Ayutthaya-sdo-68

96

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านลี่ 

Ayutthaya-sdo-69

Ayutthaya-sdo-69

97

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพธิ์สามต้น 

Ayutthaya-sdo-70

Ayutthaya-sdo-70

98

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พุทเลา 

Ayutthaya-sdo-71

Ayutthaya-sdo-71

99

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านขล้อ 

Ayutthaya-sdo-72

Ayutthaya-sdo-72

100

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านแค 

Ayutthaya-sdo-73

Ayutthaya-sdo-73

101

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดน้ำเค็ม 

Ayutthaya-sdo-74

Ayutthaya-sdo-74

102

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าดินแดง 

Ayutthaya-sdo-75

Ayutthaya-sdo-75

103

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ดอนลาน 

Ayutthaya-sdo-76

Ayutthaya-sdo-76

104

พระนครศรีอยุธยา

อบต. นาคู 

Ayutthaya-sdo-77

Ayutthaya-sdo-77

105

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กุฎี 

Ayutthaya-sdo-78

Ayutthaya-sdo-78

106

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดชิด 

Ayutthaya-sdo-79

Ayutthaya-sdo-79

107

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หน้าโคก 

Ayutthaya-sdo-80

Ayutthaya-sdo-80

108

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โคกม่วง 

Ayutthaya-sdo-81

Ayutthaya-sdo-81

109

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ระโสม 

Ayutthaya-sdo-82

Ayutthaya-sdo-82

110

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองน้ำใส 

Ayutthaya-sdo-83

Ayutthaya-sdo-83

111

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ดอนหญ้านาง 

Ayutthaya-sdo-84

Ayutthaya-sdo-84

112

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ไผ่ล้อม 

Ayutthaya-sdo-85

Ayutthaya-sdo-85

113

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กระจิว 

Ayutthaya-sdo-86

Ayutthaya-sdo-86

114

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระแก้ว 

Ayutthaya-sdo-87

Ayutthaya-sdo-87

115

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดบัวหลวง 

Ayutthaya-sdo-88

Ayutthaya-sdo-88

116

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หลักชัย 

Ayutthaya-sdo-89

Ayutthaya-sdo-89

117

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามเมือง 

Ayutthaya-sdo-90

Ayutthaya-sdo-90

118

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระยาบันลือ 

Ayutthaya-sdo-91

Ayutthaya-sdo-91

119

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สิงหนาท 

Ayutthaya-sdo-92

Ayutthaya-sdo-92

120

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คู้สลอด 

Ayutthaya-sdo-93

Ayutthaya-sdo-93

121

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองพระยาบันลือ 

Ayutthaya-sdo-94

Ayutthaya-sdo-94

122

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ่อตาโล่ 

Ayutthaya-sdo-95

Ayutthaya-sdo-95

123

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังน้อย 

Ayutthaya-sdo-96

Ayutthaya-sdo-96

124

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลำไทร 

Ayutthaya-sdo-97

Ayutthaya-sdo-97

125

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สนับทึบ 

Ayutthaya-sdo-98

Ayutthaya-sdo-98

126

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พยอม 

Ayutthaya-sdo-99

Ayutthaya-sdo-99

127

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หันตะเภา 

Ayutthaya-sdo-100

Ayutthaya-sdo-100

128

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังจุฬา 

Ayutthaya-sdo-101

Ayutthaya-sdo-101

129

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ข้าวงาม 

Ayutthaya-sdo-102

Ayutthaya-sdo-102

130

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ชะแมบ 

Ayutthaya-sdo-103

Ayutthaya-sdo-103

131

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านแพน 

Ayutthaya-sdo-104

Ayutthaya-sdo-104

132

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามกอ 

Ayutthaya-sdo-105

Ayutthaya-sdo-105

133

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางนมโค 

Ayutthaya-sdo-106

Ayutthaya-sdo-106

134

พระนครศรีอยุธยา

อบต. มารวิชัย 

Ayutthaya-sdo-107

Ayutthaya-sdo-107

135

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านโพธิ์ 

Ayutthaya-sdo-108

Ayutthaya-sdo-108

136

พระนครศรีอยุธยา

อบต. รางจรเข้ 

Ayutthaya-sdo-109

Ayutthaya-sdo-109

137

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ชายนา 

Ayutthaya-sdo-110

Ayutthaya-sdo-110

138

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามตุ่ม 

Ayutthaya-sdo-111

Ayutthaya-sdo-111

139

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดงา 

Ayutthaya-sdo-112

Ayutthaya-sdo-112

140

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ดอนทอง 

Ayutthaya-sdo-113

Ayutthaya-sdo-113

141

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหลวง 

Ayutthaya-sdo-114

Ayutthaya-sdo-114

142

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางซ้าย 

Ayutthaya-sdo-115

Ayutthaya-sdo-115

143

พระนครศรีอยุธยา

อบต. แก้วฟ้า 

Ayutthaya-sdo-116

Ayutthaya-sdo-116

144

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปลายกลัด 

Ayutthaya-sdo-117

Ayutthaya-sdo-117

145

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เทพมงคล 

Ayutthaya-sdo-118

Ayutthaya-sdo-118

146

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังพัฒนา 

Ayutthaya-sdo-119

Ayutthaya-sdo-119

147

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คานหาม 

Ayutthaya-sdo-120

Ayutthaya-sdo-120

148

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามบัณฑิต 

Ayutthaya-sdo-121

Ayutthaya-sdo-121

149

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหีบ 

Ayutthaya-sdo-122

Ayutthaya-sdo-122

150

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองไม้ซุง 

Ayutthaya-sdo-123

Ayutthaya-sdo-123

151

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เสนา 

Ayutthaya-sdo-124

Ayutthaya-sdo-124

152

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองน้ำส้ม 

Ayutthaya-sdo-125

Ayutthaya-sdo-125

153

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพสาวหาญ 

Ayutthaya-sdo-126

Ayutthaya-sdo-126

154

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ธนู 

Ayutthaya-sdo-127

Ayutthaya-sdo-127

155

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ข้าวเม่า 

Ayutthaya-sdo-128

Ayutthaya-sdo-128

156

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางนา 

Ayutthaya-sdo-129

Ayutthaya-sdo-129

157

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านนา 

Ayutthaya-sdo-130

Ayutthaya-sdo-130

158

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าตอ 

Ayutthaya-sdo-131

Ayutthaya-sdo-131

159

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านใหม่ 

Ayutthaya-sdo-132

Ayutthaya-sdo-132

160

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สำพะเนียง 

Ayutthaya-sdo-133

Ayutthaya-sdo-133

161

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองน้อย 

Ayutthaya-sdo-134

Ayutthaya-sdo-134