ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ชัยนาท

อบจ.ชัยนาท

Chainat-po

Chainat-po

2

ชัยนาท

เทศบาลตำบลเนินขาม

Chainat-sdo-49

Chainat-sdo-49

3

ชัยนาท

อบต.กะบกเตี้ย

Chainat-sdo-50

Chainat-sdo-50

4

ชัยนาท

อบต.สุขเดือนห้า

Chainat-sdo-51

Chainat-sdo-51

5

ชัยนาท

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

Chainat-sd-4

Chainat-sd-4

6

ชัยนาท

เทศบาลตำบลมโนรมย์(คุ้งสำเภา)

Chainat-sdo-9

Chainat-sdo-9

7

ชัยนาท

เทศบาลตำบลศิลาดาน

Chainat-sdo-11

Chainat-sdo-11

8

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

Chainat-sd-8

Chainat-sd-8

9

ชัยนาท

อบต.ท่าฉนวน

Chainat-sdo-12

Chainat-sdo-12

10

ชัยนาท

อบต.ไร่พัฒนา

Chainat-sdo-14

Chainat-sdo-14

11

ชัยนาท

อบต.วัดโคก

Chainat-sdo-10

Chainat-sdo-10

12

ชัยนาท

อบต.อู่ตะเภา

Chainat-sdo-15

Chainat-sdo-15

13

ชัยนาท

เทศบาลตำบลชัยนาท

Chainat-sdo-3

Chainat-sdo-3

14

ชัยนาท

เทศบาลตำบลธรรมามูล

Chainat-sdo-6

Chainat-sdo-6

15

ชัยนาท

เทศบาลตำบลนางลือ

Chainat-sdo-8

Chainat-sdo-8

16

ชัยนาท

เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

Chainat-sdo-1

Chainat-sdo-1

17

ชัยนาท

เทศบาลตำบลเสือโฮก

Chainat-sdo-7

Chainat-sdo-7

18

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา

Chainat-sdo-5

Chainat-sdo-5

19

ชัยนาท

เทศบาลเมืองชัยนาท

Chainat-c

Chainat-c

20

ชัยนาท

อบต.เขาท่าพระ

Chainat-sdo-4

Chainat-sdo-4

21

ชัยนาท

อบต.ท่าชัย

Chainat-sdo-2

Chainat-sdo-2

22

ชัยนาท

เทศบาลตำบลวัดสิงห์

Chainat-sd-1

Chainat-sd-1

23

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหนองขุ่น

Chainat-sdo-19

Chainat-sdo-19

24

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหนองน้อย

Chainat-sdo-17

Chainat-sdo-17

25

ชัยนาท

อบต.บ่อแร่

Chainat-sdo-20

Chainat-sdo-20

26

ชัยนาท

อบต.มะขามเฒ่า

Chainat-sdo-16

Chainat-sdo-16

27

ชัยนาท

อบต.วังหมัน

Chainat-sdo-21

Chainat-sdo-21

28

ชัยนาท

อบต.หนองบัว

Chainat-sdo-18

Chainat-sdo-18

29

ชัยนาท

เทศบาลตำบลดงคอน

Chainat-sdo-34

Chainat-sdo-34

30

ชัยนาท

เทศบาลตำบลดอนกำ

Chainat-sdo-35

Chainat-sdo-35

31

ชัยนาท

เทศบาลตำบลบางขุด

Chainat-sdo-33

Chainat-sdo-33

32

ชัยนาท

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

Chainat-sd-5

Chainat-sd-5

33

ชัยนาท

เทศบาลตำบลโพงาม

Chainat-sdo-32

Chainat-sdo-32

34

ชัยนาท

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

Chainat-sdo-52

Chainat-sdo-52

35

ชัยนาท

เทศบาลตำบลห้วยกรด

Chainat-sdo-31

Chainat-sdo-31

36

ชัยนาท

เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา

Chainat-sdo-36

Chainat-sdo-36

37

ชัยนาท

อบต.เที่ยงแท้

Chainat-sdo-30

Chainat-sdo-30

38

ชัยนาท

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา

Chainat-sdo-22

056499337

39

ชัยนาท

เทศบาลตำบลตลุก

Chainat-sdo-23

Chainat-sdo-23

40

ชัยนาท

เทศบาลตำบลบางหลวง

Chainat-sdo-27

Chainat-sdo-27

41

ชัยนาท

เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์

Chainat-sd-6

Chainat-sd-6

42

ชัยนาท

เทศบาลตำบลโพนางดำตก

Chainat-sdo-25

Chainat-sdo-25

43

ชัยนาท

เทศบาลตำบลโพนางดำออก

Chainat-sdo-26

Chainat-sdo-26

44

ชัยนาท

เทศบาลตำบลสรรพยา

Chainat-sd-7

Chainat-sd-7

45

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดอาษา

Chainat-sdo-28

Chainat-sdo-28

46

ชัยนาท

อบต.เขาแก้ว

Chainat-sdo-24

chainat-sdo-24

47

ชัยนาท

เทศบาลตำบลวังตะเคียน

Chainat-sdo-46

Chainat-sdo-46

48

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหนองมะโมง

Chainat-sdo-45

Chainat-sdo-45

49

ชัยนาท

อบต. สะพานหิน

Chainat-sdo-47

Chainat-sdo-47

50

ชัยนาท

อบต.กุดจอก

Chainat-sdo-48

Chainat-sdo-48

51

ชัยนาท

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน

Chainat-sdo-38

Chainat-sdo-38

52

ชัยนาท

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

Chainat-sd-2

Chainat-sd-2

53

ชัยนาท

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา

Chainat-sdo-44

Chainat-sdo-44

54

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหนองแซง

Chainat-sdo-40

Chainat-sdo-40

55

ชัยนาท

เทศบาลตำบลห้วยงู

Chainat-sdo-41

Chainat-sdo-41

56

ชัยนาท

เทศบาลตำบลหันคา

Chainat-sd-3

Chainat-sd-3

57

ชัยนาท

อบต.เด่นใหญ่

Chainat-sdo-43

Chainat-sdo-43

58

ชัยนาท

อบต.ไพรนกยูง

Chainat-sdo-39

Chainat-sdo-39

59

ชัยนาท

อบต.วังไก่เถื่อน

Chainat-sdo-42

plad74501

60

ชัยนาท

อบต.หันคา

Chainat-sdo-37

Chainat-sdo-37