ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

เชียงราย

อบจ.เชียงราย

Chiangrai-po

Chiangrai-po

2

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านต้า

Chiangrai-sd-5

053797111

3

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าตาล

Chiangrai-sdo-104

Chiangrai-sdo-104

4

เชียงราย

เทศบาลตำบลยางฮอม

Chiangrai-sdo-105

Chiangrai-sdo-105

5

เชียงราย

อบต.ต้า

Chiangrai-sdo-103

Chiangrai-sdo-103

6

เชียงราย

เทศบาลตำบลครึ่ง

Chiangrai-sdo-23

Chiangrai-sdo-23

7

เชียงราย

เทศบาลตำบลบุญเรือง

Chiangrai-sd-8

Chiangrai-sd-8

8

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง

Chiangrai-sdo-66

Chiangrai-sdo-66

9

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

Chiangrai-sd-18

Chiangrai-sd-18

10

เชียงราย

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

Chiangrai-sdo-25

Chiangrai-sdo-25

11

เชียงราย

เทศบาลตำบลสถาน

Chiangrai-sdo-22

Chiangrai-sdo-22

12

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

Chiangrai-sdo-24

Chiangrai-sdo-24

13

เชียงราย

อบต.ริมโขง

Chiangrai-sdo-26

Chiangrai-sdo-26

14

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านแซว

Chiangrai-sdo-68

Chiangrai-sdo-68

15

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่เงิน

Chiangrai-sdo-70

Chiangrai-sdo-70

16

เชียงราย

เทศบาลตำบลโยนก

Chiangrai-sdo-71

Chiangrai-sdo-71

17

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง

Chiangrai-sdo-21

Chiangrai-sdo-21

18

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

Chiangrai-sd-19

Chiangrai-sd-19

19

เชียงราย

อบต.ป่าสัก

Chiangrai-sdo-67

Chiangrai-sdo-67

20

เชียงราย

อบต.ศรีดอนมูล

Chiangrai-sdo-69

Chiangrai-sdo-69

21

เชียงราย

อบต.โชคชัย

Chiangrai-sdo-119

Chiangrai-sdo-119

22

เชียงราย

อบต.ปงน้อย

Chiangrai-sdo-118

Chiangrai-sdo-118

23

เชียงราย

อบต.หนองป่าก่อ

Chiangrai-sdo-120

Chiangrai-sdo-120

24

เชียงราย

เทศบาลตำบลงิ้ว

Chiangrai-sdo-28

Chiangrai-sdo-28

25

เชียงราย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

Chiangrai-sdo-31

Chiangrai-sdo-31

26

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

Chiangrai-sd-6

Chiangrai-sd-6

27

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

Chiangrai-sd-20

053795321

28

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทรายงาม

Chiangrai-sdo-34

Chiangrai-sdo-34

29

เชียงราย

เทศบาลตำบลหงาว

Chiangrai-sdo-33

Chiangrai-sdo-33

30

เชียงราย

อบต.ตับเต่า

Chiangrai-sdo-32

Chiangrai-sdo-32

31

เชียงราย

อบต.ปล้อง

Chiangrai-sdo-29

Chiangrai-sdo-29

32

เชียงราย

อบต.แม่ลอย

Chiangrai-sdo-30

Chiangrai-sdo-30

33

เชียงราย

อบต.เวียง

Chiangrai-sdo-27

Chiangrai-sdo-27

34

เชียงราย

อบต.ศรีดอนไชย

Chiangrai-sdo-35

Chiangrai-sdo-35

35

เชียงราย

อบต.หนองแรด

Chiangrai-sdo-36

Chiangrai-sdo-36

36

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าแงะ

Chiangrai-sd-10

5570606

37

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าแดด

Chiangrai-sd-11

Chiangrai-sd-11

38

เชียงราย

เทศบาลตำบลโรงช้าง

Chiangrai-sdo-55

Chiangrai-sdo-55

39

เชียงราย

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

Chiangrai-sdo-56

Chiangrai-sdo-56

40

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันมะค่า

Chiangrai-sdo-54

Chiangrai-sdo-54

41

เชียงราย

เทศบาลตำบลพญาเม็งราย

Chiangrai-sd-12

Chiangrai-sd-12

42

เชียงราย

เทศบาลตำบลเม็งราย

Chiangrai-sdo-97

Chiangrai-sdo-97

43

เชียงราย

เทศบาลตำบลไม้ยา

Chiangrai-sdo-96

Chiangrai-sdo-96

44

เชียงราย

อบต.ตาดควัน

Chiangrai-sdo-98

Chiangrai-sdo-98

45

เชียงราย

อบต.แม่ต๋ำ

Chiangrai-sdo-95

Chiangrai-sdo-95

46

เชียงราย

อบต.แม่เปา

Chiangrai-sdo-94

Chiangrai-sdo-94

47

เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองพาน

Chiangrai-sd-1

1234

48

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

Chiangrai-sdo-37

Chiangrai-sdo-37

49

เชียงราย

อบต.เจริญเมือง

Chiangrai-sdo-43

Chiangrai-sdo-43

50

เชียงราย

อบต.ดอยงาม

Chiangrai-sdo-41

Chiangrai-sdo-41

51

เชียงราย

อบต.ทรายขาว

Chiangrai-sdo-46

Chiangrai-sdo-46

52

เชียงราย

อบต.ทานตะวัน

Chiangrai-sdo-50

Chiangrai-sdo-50

53

เชียงราย

อบต.ธารทอง

Chiangrai-sdo-39

Chiangrai-sdo-39

54

เชียงราย

อบต.ป่าหุ่ง

Chiangrai-sdo-44

pahung

55

เชียงราย

อบต.ม่วงคำ

Chiangrai-sdo-45

Chiangrai-sdo-45

56

เชียงราย

อบต.เมืองพาน

Chiangrai-sdo-49

Chiangrai-sdo-49

57

เชียงราย

อบต.แม่เย็น

Chiangrai-sdo-48

Chiangrai-sdo-48

58

เชียงราย

อบต.แม่อ้อ

Chiangrai-sdo-38

Chiangrai-sdo-38

59

เชียงราย

อบต.เวียงห้าว

Chiangrai-sdo-51

Chiangrai-sdo-51

60

เชียงราย

อบต.สันกลาง

Chiangrai-sdo-47

75501

61

เชียงราย

อบต.สันติสุข

Chiangrai-sdo-40

Chiangrai-sdo-40

62

เชียงราย

อบต.หัวง้ม

Chiangrai-sdo-42

Chiangrai-sdo-42

63

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอยลาน

Chiangrai-sdo-11

Chiangrai-sdo-11

64

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอยฮาง

Chiangrai-sdo-14

Chiangrai-sdo-14

65

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

Chiangrai-sdo-13

Chiangrai-sdo-13

66

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสุด

Chiangrai-sdo-15

Chiangrai-sdo-15

67

เชียงราย

เทศบาลตำบลนางแล

Chiangrai-sdo-3

Chiangrai-sdo-3

68

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่

Chiangrai-sdo-2

Chiangrai-sdo-2

69

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

Chiangrai-sdo-12

Pa1234

70

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Chiangrai-sdo-5

Chiangrai-sdo-5

71

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย

Chiangrai-sd-23

Chiangrai-sd-23

72

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

Chiangrai-sdo-9

Chiangrai-sdo-9

73

เชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย

Chiangrai-c

Chiangrai-c

74

เชียงราย

อบต.แม่กรณ์

Chiangrai-sdo-7

Chiangrai-sdo-7

75

เชียงราย

อบต.แม่ข้าวต้ม

Chiangrai-sdo-4

Chiangrai-sdo-4

76

เชียงราย

อบต.รอบเวียง

Chiangrai-sdo-1

Chiangrai-sdo-1

77

เชียงราย

อบต.ริมกก

Chiangrai-sdo-10

Chiangrai-sdo-10

78

เชียงราย

อบต.ห้วยชมภู

Chiangrai-sdo-8

Chiangrai-sdo-8

79

เชียงราย

เทศบาลตำบลจันจว้า

Chiangrai-sd-4

Chiangrai-sd-4

80

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

Chiangrai-sdo-61

123456789

81

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าซาง

Chiangrai-sdo-59

Chiangrai-sdo-59

82

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่คำ

Chiangrai-sd-14

Chiangrai-sd-14

83

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน

Chiangrai-sd-2

Chiangrai-sd-22

84

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ไร่

Chiangrai-sdo-63

Chiangrai-sdo-63

85

เชียงราย

เทศบาลตำบลสันทราย

Chiangrai-sdo-6

Chiangrai-sdo-6

86

เชียงราย

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

Chiangrai-sdo-58

Chiangrai-sdo-58

87

เชียงราย

อบต.จอมสวรรค์

Chiangrai-sdo-65

Chiangrai-sdo-65

88

เชียงราย

อบต.ป่าตึง

Chiangrai-sdo-62

Chiangrai-sdo-62

89

เชียงราย

อบต.แม่จัน

Chiangrai-sdo-57

Chiangrai-sdo-57

90

เชียงราย

อบต.ศรีค้ำ

Chiangrai-sdo-64

8931

91

เชียงราย

อบต.สันทราย

Chiangrai-sdo-60

053160821

92

เชียงราย

อบต.เทอดไทย

Chiangrai-sdo-106

730205

93

เชียงราย

อบต.แม่ฟ้าหลวง

Chiangrai-sdo-109

admin

94

เชียงราย

อบต.แม่สลองนอก

Chiangrai-sdo-108

Chiangrai-sdo-108

95

เชียงราย

อบต.แม่สลองใน

Chiangrai-sdo-107

Chiangrai-sdo-107

96

เชียงราย

เทศบาลตำบลดงมะดะ

Chiangrai-sdo-110

Chiangrai-sdo-110

97

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

Chiangrai-sd-9

Chiangrai-sd-9

98

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ลาว

Chiangrai-sd-15

Chiangrai-sd-15

99

เชียงราย

อบต.จอมหมอกแก้ว

Chiangrai-sdo-111

Chiangrai-sdo-111

100

เชียงราย

อบต.บัวสลี

Chiangrai-sdo-112

Chiangrai-sdo-112

101

เชียงราย

อบต.ป่าก่อดำ

Chiangrai-sdo-113

Chiangrai-sdo-113

102

เชียงราย

อบต.โป่งแพร่

Chiangrai-sdo-114

053778249

103

เชียงราย

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

Chiangrai-sd-22

Chiangrai-sd-22

104

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

Chiangrai-sd-16

Chiangrai-sd-16

105

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย

Chiangrai-sdo-80

Chiangrai-sdo-80

106

เชียงราย

อบต.เจดีย์หลวง

Chiangrai-sdo-86

Chiangrai-sdo-86

107

เชียงราย

อบต.ท่าก๊อ

Chiangrai-sdo-84

Chiangrai-sdo-84

108

เชียงราย

อบต.ป่าแดด

Chiangrai-sdo-81

Chiangrai-sdo-81

109

เชียงราย

อบต.แม่พริก

Chiangrai-sdo-82

Chiangrai-sdo-82

110

เชียงราย

อบต.วาวี

Chiangrai-sdo-85

Chiangrai-sdo-85

111

เชียงราย

อบต.ศรีถ้อย

Chiangrai-sdo-83

Chiangrai-sdo-83

112

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย

Chiangrai-sd-3

Chiangrai-sd-3

113

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

Chiangrai-sdo-72

Chiangrai-sdo-72

114

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

Chiangrai-sdo-77

Chiangrai-sdo-77

115

เชียงราย

เทศบาลตำบลห้วยไคร้

Chiangrai-sd-24

Chiangrai-sd-24

116

เชียงราย

อบต.เกาะช้าง

Chiangrai-sdo-74

Chiangrai-sdo-74

117

เชียงราย

อบต.บ้านด้าย

Chiangrai-sdo-78

785009

118

เชียงราย

อบต.โป่งงาม

Chiangrai-sdo-79

Chiangrai-sdo-79

119

เชียงราย

อบต.โป่งผา

Chiangrai-sdo-75

Chiangrai-sdo-75

120

เชียงราย

อบต.ศรีเมืองชุม

Chiangrai-sdo-76

Chiangrai-sdo-76

121

เชียงราย

อบต.ห้วยไคร้

Chiangrai-sdo-73

Chiangrai-sdo-73

122

เชียงราย

เทศบาลตำบลท่าข้าม

Chiangrai-sdo-102

Chiangrai-sdo-102

123

เชียงราย

เทศบาลตำบลม่วงยาย

Chiangrai-sdo-99

Chiangrai-sdo-99

124

เชียงราย

เทศบาลตำบลหล่ายงาว

Chiangrai-sdo-101

Chiangrai-sdo-101

125

เชียงราย

อบต.ปอ

Chiangrai-sdo-100

Chiangrai-sdo-100

126

เชียงราย

เทศบาลตำบลดอนศิลา

Chiangrai-sdo-19

Chiangrai-sdo-19

127

เชียงราย

เทศบาลตำบลเมืองชุม

Chiangrai-sdo-20

053988465

128

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย

Chiangrai-sd-17

5570207

129

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

Chiangrai-sdo-18

Chiangrai-sdo-18

130

เชียงราย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

Chiangrai-sdo-16

Chiangrai-sdo-16

131

เชียงราย

อบต.ผางาม

Chiangrai-sdo-17

Chiangrai-sdo-17

132

เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Chiangrai-sd-7

Chiangrai-sd-7

133

เชียงราย

อบต.ดงมหาวัน

Chiangrai-sdo-116

Chiangrai-sdo-116

134

เชียงราย

อบต.ทุ่งก่อ

Chiangrai-sdo-115

Chiangrai-sdo-115

135

เชียงราย

อบต.ป่าซาง

Chiangrai-sdo-117

Chiangrai-sdo-117

136

เชียงราย

เทศบาลตำบลป่างิ้ว

Chiangrai-sdo-90

Chiangrai-sdo-90

137

เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Chiangrai-sd-13

Chiangrai-sd-13

138

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

Chiangrai-sd-25

Chiangrai-sd-25

139

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

Chiangrai-sd-21

Chiangrai-sd-21

140

เชียงราย

อบต.บ้านโป่ง

Chiangrai-sdo-89

Chiangrai-sdo-89

141

เชียงราย

อบต.แม่เจดีย์

Chiangrai-sdo-92

112233pp

142

เชียงราย

อบต.แม่เจดีย์ใหม่

Chiangrai-sdo-93

Chiangrai-sdo-93

143

เชียงราย

อบต.เวียง

Chiangrai-sdo-88

Chiangrai-sdo-88

144

เชียงราย

อบต.สันสลี

Chiangrai-sdo-87

Chiangrai-sdo-87