ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

Chumphon-c

Chumphon-c

2

ชุมพร

อบจ.ชุมพร

Chumphon-po

Chumphon-po

3

ชุมพร

เทศบาลเมืองหลังสวน

Chumphon-sd-1

077541622

4

ชุมพร

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

Chumphon-sd-10

Chumphon-sd-10

5

ชุมพร

เทศบาลตำบลละแม

Chumphon-sd-11

095895293

6

ชุมพร

เทศบาลตำบลวังไผ่

Chumphon-sd-12

Chumphon-sd-12

7

ชุมพร

เทศบาลตำบลสะพลี

Chumphon-sd-13

Chumphon-sd-13

8

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

Chumphon-sd-2

Chumphon-sd-2

9

ชุมพร

เทศบาลตำบลท่าแซะ

Chumphon-sd-3

Chumphon-sd-3

10

ชุมพร

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

Chumphon-sd-4

Chumphon-sd-4

11

ชุมพร

เทศบาลตำบลเนินสันติ

Chumphon-sd-5

Chumphon-sd-5

12

ชุมพร

เทศบาลตำบลปะทิว

Chumphon-sd-6

Chumphon-sd-6

13

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากตะโก

Chumphon-sd-7

Chumphon-sd-7

14

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

Chumphon-sd-8

Chumphon-sd-8

15

ชุมพร

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

Chumphon-sd-9

Chumphon-sd-9

16

ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

Chumphon-sdo-1

Chumphon-sdo-1

17

ชุมพร

เทศบาลตำบลวังใหม่

Chumphon-sdo-10

Chumphon-sdo-10

18

ชุมพร

อบต. บ้านนา

Chumphon-sdo-11

Chumphon-sdo-11

19

ชุมพร

เทศบาลตำบลขุนกระทิง

Chumphon-sdo-12

Chumphon-sdo-12

20

ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

Chumphon-sdo-13

Chumphon-sdo-13

21

ชุมพร

อบต. วิสัยเหนือ

Chumphon-sdo-14

Chumphon-sdo-14

22

ชุมพร

เทศบาลตำบลหาดทรายรี

Chumphon-sdo-15

Chumphon-sdo-15

23

ชุมพร

อบต. ถ้ำสิงห์

Chumphon-sdo-16

Chumphon-sdo-16

24

ชุมพร

อบต. ท่าแซะ

Chumphon-sdo-17

Chumphon-sdo-17

25

ชุมพร

อบต. คุริง

Chumphon-sdo-18

Chumphon-sdo-18

26

ชุมพร

อบต. สลุย

Chumphon-sdo-19

Chumphon-sdo-19

27

ชุมพร

เทศบาลตำบลท่ายาง

Chumphon-sdo-2

Chumphon-sdo-2

28

ชุมพร

อบต. นากระตาม

Chumphon-sdo-20

Chumphon-sdo-20

29

ชุมพร

อบต. รับร่อ

Chumphon-sdo-21

Chumphon-sdo-21

30

ชุมพร

อบต. ท่าข้าม

Chumphon-sdo-22

Chumphon-sdo-22

31

ชุมพร

อบต. หงษ์เจริญ

Chumphon-sdo-23

Chumphon-sdo-23

32

ชุมพร

อบต. หินแก้ว

Chumphon-sdo-24

Chumphon-sdo-24

33

ชุมพร

อบต. ทรัพย์อนันต์

Chumphon-sdo-25

Chumphon-sdo-25

34

ชุมพร

อบต. สองพี่น้อง

Chumphon-sdo-26

Chumphon-sdo-26

35

ชุมพร

เทศบาลตำบลบางสน

Chumphon-sdo-27

Chumphon-sdo-27

36

ชุมพร

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

Chumphon-sdo-28

Chumphon-sdo-28

37

ชุมพร

อบต. สะพลี

Chumphon-sdo-29

Chumphon-sdo-29

38

ชุมพร

เทศบาลตำบลบางหมาก

Chumphon-sdo-3

Chumphon-sdo-3

39

ชุมพร

เทศบาลตำบลชุมโค

Chumphon-sdo-30

Chumphon-sdo-30

40

ชุมพร

อบต. ดอนยาง

Chumphon-sdo-31

Chumphon-sdo-31

41

ชุมพร

อบต. ปากคลอง

Chumphon-sdo-32

86210001

42

ชุมพร

อบต. เขาไชยราช

Chumphon-sdo-33

Chumphon-sdo-33

43

ชุมพร

อบต. ท่ามะพลา

Chumphon-sdo-35

Chumphon-sdo-35

44

ชุมพร

อบต. นาขา

Chumphon-sdo-36

Chumphon-sdo-36

45

ชุมพร

อบต. นาพญา

Chumphon-sdo-37

napaya37

46

ชุมพร

อบต. บ้านควน

Chumphon-sdo-38

Chumphon-sdo-38

47

ชุมพร

อบต. บางมะพร้าว

Chumphon-sdo-39

Chumphon-sdo-39

48

ชุมพร

อบต. นาทุ่ง

Chumphon-sdo-4

Chumphon-sdo-4

49

ชุมพร

อบต. บางน้ำจืด

Chumphon-sdo-40

077551466

50

ชุมพร

อบต. พ้อแดง

Chumphon-sdo-42

Chumphon-sdo-42

51

ชุมพร

อบต. แหลมทราย

Chumphon-sdo-43

Chumphon-sdo-43

52

ชุมพร

เทศบาลตำบลวังตะกอ

Chumphon-sdo-44

Chumphon-sdo-44

53

ชุมพร

อบต. หาดยาย

Chumphon-sdo-45

Chumphon-sdo-45

54

ชุมพร

อบต. ละแม

Chumphon-sdo-46

Chumphon-sdo-46

55

ชุมพร

อบต. ทุ่งหลวง

Chumphon-sdo-47

Chumphon-sdo-47

56

ชุมพร

อบต. สวนแตง

Chumphon-sdo-48

Chumphon-sdo-48

57

ชุมพร

อบต. ทุ่งคาวัด

Chumphon-sdo-49

Chumphon-sdo-49

58

ชุมพร

เทศบาลตำบลนาชะอัง

Chumphon-sdo-5

Chumphon-sdo-5

59

ชุมพร

อบต. พะโต๊ะ

Chumphon-sdo-50

Chumphon-sdo-50

60

ชุมพร

อบต. ปากทรง

Chumphon-sdo-51

Chumphon-sdo-51

61

ชุมพร

อบต. ปังหวาน

Chumphon-sdo-52

Chumphon-sdo-52

62

ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

Chumphon-sdo-53

9999

63

ชุมพร

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

Chumphon-sdo-54

Chumphon-sdo-54

64

ชุมพร

อบต. สวี

Chumphon-sdo-55

Chumphon-sdo-55

65

ชุมพร

อบต. ทุ่งระยะ

Chumphon-sdo-56

Chumphon-sdo-56

66

ชุมพร

อบต. ท่าหิน

Chumphon-sdo-57

Chumphon-sdo-57

67

ชุมพร

อบต. ด่านสวี

Chumphon-sdo-58

Chumphon-sdo-58

68

ชุมพร

อบต. ครน

Chumphon-sdo-59

Chumphon-sdo-59

69

ชุมพร

อบต. ตากแดด

Chumphon-sdo-6

Chumphon-sdo-6

70

ชุมพร

อบต. วิสัยใต้

Chumphon-sdo-60

Chumphon-sdo-60

71

ชุมพร

อบต. นาสัก

Chumphon-sdo-61

Chumphon-sdo-61

72

ชุมพร

อบต. เขาทะลุ

Chumphon-sdo-62

Chumphon-sdo-62

73

ชุมพร

อบต. เขาค่าย

Chumphon-sdo-63

Chumphon-sdo-63

74

ชุมพร

เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร

Chumphon-sdo-64

Chumphon-sdo-64

75

ชุมพร

อบต. ตะโก

Chumphon-sdo-65

Chumphon-sdo-65

76

ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

Chumphon-sdo-66

Chumphon-sdo-66

77

ชุมพร

เทศบาลตำบลบางลึก

Chumphon-sdo-7

Chumphon-sdo-7

78

ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

Chumphon-sdo-8

Chumphon-sdo-8

79

ชุมพร

อบต. วังไผ่

Chumphon-sdo-9

Chumphon-sdo-9