ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร 

Chumphon-c

Chumphon-c

2

ชุมพร

เทศบาลตำบลหลังสวน 

Chumphon-sd-1

Chumphon-sd-1

3

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร 

Chumphon-sd-2

Chumphon-sd-2

4

ชุมพร

เทศบาลตำบลท่าแซะ 

Chumphon-sd-3

Chumphon-sd-3

5

ชุมพร

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 

Chumphon-sd-4

Chumphon-sd-4

6

ชุมพร

เทศบาลตำบลเนินสันติ 

Chumphon-sd-5

Chumphon-sd-5

7

ชุมพร

เทศบาลตำบลปะทิว 

Chumphon-sd-6

Chumphon-sd-6

8

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากตะโก 

Chumphon-sd-7

Chumphon-sd-7

9

ชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

Chumphon-sd-8

Chumphon-sd-8

10

ชุมพร

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ 

Chumphon-sd-9

Chumphon-sd-9

11

ชุมพร

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

Chumphon-sd-10

Chumphon-sd-10

12

ชุมพร

เทศบาลตำบลละแม 

Chumphon-sd-11

Chumphon-sd-11

13

ชุมพร

เทศบาลตำบลวังไผ่ 

Chumphon-sd-12

Chumphon-sd-12

14

ชุมพร

เทศบาลตำบลสะพลี 

Chumphon-sd-13

Chumphon-sd-13

15

ชุมพร

อบจ.ชุมพร 

Chumphon-po

Chumphon-po

16

ชุมพร

อบต. ปากน้ำ 

Chumphon-sdo-1

Chumphon-sdo-1

17

ชุมพร

อบต. ท่ายาง 

Chumphon-sdo-2

Chumphon-sdo-2

18

ชุมพร

อบต. บางหมาก 

Chumphon-sdo-3

Chumphon-sdo-3

19

ชุมพร

อบต. นาทุ่ง 

Chumphon-sdo-4

Chumphon-sdo-4

20

ชุมพร

อบต. นาชะอัง 

Chumphon-sdo-5

Chumphon-sdo-5

21

ชุมพร

อบต. ตากแดด 

Chumphon-sdo-6

Chumphon-sdo-6

22

ชุมพร

อบต. บางลึก 

Chumphon-sdo-7

Chumphon-sdo-7

23

ชุมพร

อบต. หาดพันไกร 

Chumphon-sdo-8

Chumphon-sdo-8

24

ชุมพร

อบต. วังไผ่ 

Chumphon-sdo-9

Chumphon-sdo-9

25

ชุมพร

อบต. วังใหม่ 

Chumphon-sdo-10

Chumphon-sdo-10

26

ชุมพร

อบต. บ้านนา 

Chumphon-sdo-11

Chumphon-sdo-11

27

ชุมพร

อบต. ขุนกระทิง 

Chumphon-sdo-12

Chumphon-sdo-12

28

ชุมพร

อบต. ทุ่งคา 

Chumphon-sdo-13

Chumphon-sdo-13

29

ชุมพร

อบต. วิสัยเหนือ 

Chumphon-sdo-14

Chumphon-sdo-14

30

ชุมพร

อบต. หาดทรายรี 

Chumphon-sdo-15

Chumphon-sdo-15

31

ชุมพร

อบต. ถ้ำสิงห์ 

Chumphon-sdo-16

Chumphon-sdo-16

32

ชุมพร

อบต. ท่าแซะ 

Chumphon-sdo-17

Chumphon-sdo-17

33

ชุมพร

อบต. คุริง 

Chumphon-sdo-18

Chumphon-sdo-18

34

ชุมพร

อบต. สลุย 

Chumphon-sdo-19

Chumphon-sdo-19

35

ชุมพร

อบต. นากระตาม 

Chumphon-sdo-20

Chumphon-sdo-20

36

ชุมพร

อบต. รับร่อ 

Chumphon-sdo-21

Chumphon-sdo-21

37

ชุมพร

อบต. ท่าข้าม 

Chumphon-sdo-22

Chumphon-sdo-22

38

ชุมพร

อบต. หงษ์เจริญ 

Chumphon-sdo-23

Chumphon-sdo-23

39

ชุมพร

อบต. หินแก้ว 

Chumphon-sdo-24

Chumphon-sdo-24

40

ชุมพร

อบต. ทรัพย์อนันต์ 

Chumphon-sdo-25

Chumphon-sdo-25

41

ชุมพร

อบต. สองพี่น้อง 

Chumphon-sdo-26

Chumphon-sdo-26

42

ชุมพร

อบต. บางสน 

Chumphon-sdo-27

Chumphon-sdo-27

43

ชุมพร

อบต. ทะเลทรัพย์ 

Chumphon-sdo-28

Chumphon-sdo-28

44

ชุมพร

อบต. สะพลี 

Chumphon-sdo-29

Chumphon-sdo-29

45

ชุมพร

อบต. ชุมโค 

Chumphon-sdo-30

Chumphon-sdo-30

46

ชุมพร

อบต. ดอนยาง 

Chumphon-sdo-31

Chumphon-sdo-31

47

ชุมพร

อบต. ปากคลอง 

Chumphon-sdo-32

Chumphon-sdo-32

48

ชุมพร

อบต. เขาไชยราช 

Chumphon-sdo-33

Chumphon-sdo-33

49

ชุมพร

อบต. ขันเงิน 

Chumphon-sdo-34

Chumphon-sdo-34

50

ชุมพร

อบต. ท่ามะพลา 

Chumphon-sdo-35

Chumphon-sdo-35

51

ชุมพร

อบต. นาขา 

Chumphon-sdo-36

Chumphon-sdo-36

52

ชุมพร

อบต. นาพญา 

Chumphon-sdo-37

Chumphon-sdo-37

53

ชุมพร

อบต. บ้านควน 

Chumphon-sdo-38

Chumphon-sdo-38

54

ชุมพร

อบต. บางมะพร้าว 

Chumphon-sdo-39

Chumphon-sdo-39

55

ชุมพร

อบต. บางน้ำจืด 

Chumphon-sdo-40

Chumphon-sdo-40

56

ชุมพร

อบต. ปากน้ำ 

Chumphon-sdo-41

Chumphon-sdo-41

57

ชุมพร

อบต. พ้อแดง 

Chumphon-sdo-42

Chumphon-sdo-42

58

ชุมพร

อบต. แหลมทราย 

Chumphon-sdo-43

Chumphon-sdo-43

59

ชุมพร

อบต. วังตะกอ 

Chumphon-sdo-44

Chumphon-sdo-44

60

ชุมพร

อบต. หาดยาย 

Chumphon-sdo-45

Chumphon-sdo-45

61

ชุมพร

อบต. ละแม 

Chumphon-sdo-46

Chumphon-sdo-46

62

ชุมพร

อบต. ทุ่งหลวง 

Chumphon-sdo-47

Chumphon-sdo-47

63

ชุมพร

อบต. สวนแตง 

Chumphon-sdo-48

Chumphon-sdo-48

64

ชุมพร

อบต. ทุ่งคาวัด 

Chumphon-sdo-49

Chumphon-sdo-49

65

ชุมพร

อบต. พะโต๊ะ 

Chumphon-sdo-50

Chumphon-sdo-50

66

ชุมพร

อบต. ปากทรง 

Chumphon-sdo-51

Chumphon-sdo-51

67

ชุมพร

อบต. ปังหวาน 

Chumphon-sdo-52

Chumphon-sdo-52

68

ชุมพร

อบต. พระรักษ์ 

Chumphon-sdo-53

Chumphon-sdo-53

69

ชุมพร

อบต. นาโพธิ์ 

Chumphon-sdo-54

Chumphon-sdo-54

70

ชุมพร

อบต. สวี 

Chumphon-sdo-55

Chumphon-sdo-55

71

ชุมพร

อบต. ทุ่งระยะ 

Chumphon-sdo-56

Chumphon-sdo-56

72

ชุมพร

อบต. ท่าหิน 

Chumphon-sdo-57

Chumphon-sdo-57

73

ชุมพร

อบต. ด่านสวี 

Chumphon-sdo-58

Chumphon-sdo-58

74

ชุมพร

อบต. ครน 

Chumphon-sdo-59

Chumphon-sdo-59

75

ชุมพร

อบต. วิสัยใต้ 

Chumphon-sdo-60

Chumphon-sdo-60

76

ชุมพร

อบต. นาสัก 

Chumphon-sdo-61

Chumphon-sdo-61

77

ชุมพร

อบต. เขาทะลุ 

Chumphon-sdo-62

Chumphon-sdo-62

78

ชุมพร

อบต. เขาค่าย 

Chumphon-sdo-63

Chumphon-sdo-63

79

ชุมพร

อบต. ทุ่งตะไคร 

Chumphon-sdo-64

Chumphon-sdo-64

80

ชุมพร

อบต. ตะโก 

Chumphon-sdo-65

Chumphon-sdo-65

81

ชุมพร

อบต. ช่องไม้แก้ว 

Chumphon-sdo-66

Chumphon-sdo-66