ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 กาญจนบุรี

อบจ.กาญจนบุรี

Kan-po

Kan-po

2

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

Kan-sd-7

642289

3

 กาญจนบุรี

อบต.กลอนโด

Kan-sdo-86

Kan-sdo-86

4

 กาญจนบุรี

อบต.จรเข้เผือก

Kan-sdo-87

Kan-sdo-87

5

 กาญจนบุรี

อบต.ด่านมะขามเตี้ย

Kan-sdo-85

Kan-sdo-85

6

 กาญจนบุรี

อบต.หนองไผ่

Kan-sdo-88

Kan-sdo-88

7

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

Kan-sd-8

Kan-sd-8

8

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าขนุน

Kan-sdo-60

Kan-sdo-60

9

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

Kan-sdo-63

034684286

10

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม

Kan-sdo-66

Kan-sdo-66

11

 กาญจนบุรี

อบต.ชะแล

Kan-sdo-64

Kan-sdo-64

12

 กาญจนบุรี

อบต.ปิล๊อก

Kan-sdo-61

Kan-sdo-61

13

 กาญจนบุรี

อบต.ห้วยเขย่ง

Kan-sdo-65

Kan-sdo-65

14

 กาญจนบุรี

อบต.หินดาด

Kan-sdo-62

Kan-sdo-62

15

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าม่วง

Kan-sd-2

Kan-sd-2

16

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าล้อ

Kan-sdo-50

Kan-sdo-50

17

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลม่วงชุม

Kan-sdo-54

Kan-sdo-54

18

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังขนาย

Kan-sdo-48

Kan-sdo-48

19

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

Kan-sdo-49

Kan-sdo-49

20

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสำรอง

Kan-sd-18

123456

21

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว

Kan-sd-19

0890854838

22

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองตากยา

Kan-sd-20

Kan-sd-20

23

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

Kan-sdo-51

Kan-sdo-51

24

 กาญจนบุรี

อบต.เขาน้อย

Kan-sdo-53

Kan-sdo-53

25

 กาญจนบุรี

อบต.ท่าตะคร้อ

Kan-sdo-57

Kan-sdo-57

26

 กาญจนบุรี

อบต.ท่าม่วง

Kan-sdo-47

Kan-sdo-47

27

 กาญจนบุรี

อบต.ทุ่งทอง

Kan-sdo-52

Kan-sdo-52

28

 กาญจนบุรี

อบต.บ้านใหม่

Kan-sdo-55

Kan-sdo-55

29

 กาญจนบุรี

อบต.พังตรุ

Kan-sdo-56

Kan-sdo-56

30

 กาญจนบุรี

อบต.รางสาลี่

Kan-sdo-58

699326

31

 กาญจนบุรี

อบต.หนองตากยา

Kan-sdo-59

Kan-sdo-59

32

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

Kan-sdo-38

Kan-sdo-38

33

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ามะกา

Kan-sd-3

Kan-sd-3

34

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าไม้

Kan-sd-9

Kan-sd-9

35

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่น

Kan-sd-12

Kan-sd-12

36

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

Kan-sdo-41

Kan-sdo-41

37

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลูกแก

Kan-sd-5

Kan-sd-5

38

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองลาน

Kan-sdo-46

Kan-sdo-46

39

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหวายเหนียว

Kan-sd-25

Kan-sd-25

40

 กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

Kan-sd-1

Kan-sd-1

41

 กาญจนบุรี

อบต.เขาสามสิบหาบ

Kan-sdo-40

Kan-sdo-40

42

 กาญจนบุรี

อบต.โคกตะบอง

Kan-sdo-37

Kan-sdo-37

43

 กาญจนบุรี

อบต.ดอนชะเอม

Kan-sdo-33

Kan-sdo-33

44

 กาญจนบุรี

อบต.ตะคร้ำเอน

Kan-sdo-35

034636828

45

 กาญจนบุรี

อบต.ท่ามะกา

Kan-sdo-36

Kan-sdo-36

46

 กาญจนบุรี

อบต.ท่าเสา

Kan-sdo-45

Kan-sdo-45

47

 กาญจนบุรี

อบต.พงตึก

Kan-sdo-31

Kan-sdo-31

48

 กาญจนบุรี

อบต.ยางม่วง

Kan-sdo-32

Kan-sdo-32

49

 กาญจนบุรี

อบต.สนามแย้

Kan-sdo-44

Kan-sdo-44

50

 กาญจนบุรี

อบต.แสนตอ

Kan-sdo-43

Kan-sdo-43

51

 กาญจนบุรี

อบต.หวายเหนียว

Kan-sdo-42

Kan-sdo-42

52

 กาญจนบุรี

อบต.อุโลกสี่หมื่น

Kan-sdo-39

Kan-sdo-39

53

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลไทรโยค

Kan-sdo-15

Kan-sdo-15

54

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

Kan-sd-10

Kan-sd-10

55

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

Kan-sd-15

Kan-sd-15

56

 กาญจนบุรี

อบต.ท่าเสา

Kan-sdo-13

Kan-sdo-13

57

 กาญจนบุรี

อบต.บ้องตี้

Kan-sdo-18

Kan-sdo-18

58

 กาญจนบุรี

อบต.ลุ่มสุ่ม

Kan-sdo-12

Kan-sdo-12

59

 กาญจนบุรี

อบต.วังกระแจะ

Kan-sdo-16

Kan-sdo-16

60

 กาญจนบุรี

อบต.ศรีมงคล

Kan-sdo-17

Kan-sdo-17

61

 กาญจนบุรี

อบต.สิงห์

Kan-sdo-14

Kan-sdo-14

62

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Kan-sd-11

Kan-sd-11

63

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองรี

Kan-sd-24

Kan-sd-24

64

 กาญจนบุรี

อบต.ช่องด่าน

Kan-sdo-23

Kan-sdo-23

65

 กาญจนบุรี

อบต.บ่อพลอย

Kan-sdo-19

Kan-sdo-19

66

 กาญจนบุรี

อบต.หนองกร่าง

Kan-sdo-24

Kan-sdo-24

67

 กาญจนบุรี

อบต.หนองกุ่ม

Kan-sdo-20

Kan-sdo-20

68

 กาญจนบุรี

อบต.หนองรี

Kan-sdo-21

Kan-sdo-21

69

 กาญจนบุรี

อบต.หลุมรัง

Kan-sdo-22

kan-sdo-22

70

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

Kan-sdo-73

Kan-sdo-73

71

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลตลาดเขต

Kan-sd-13

Kan-sd-13

72

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพนมทวน

Kan-sd-4

Kan-sd-4

73

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลรางหวาย

Kan-sdo-75

Kan-sdo-75

74

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

Kan-sdo-76

Kan-sdo-76

75

 กาญจนบุรี

อบต.ดอนตาเพชร

Kan-sdo-77

Kan-sdo-77

76

 กาญจนบุรี

อบต.ทุ่งสมอ

Kan-sdo-72

Kan-sdo-72

77

 กาญจนบุรี

อบต.พนมทวน

Kan-sdo-70

Kan-sdo-70

78

 กาญจนบุรี

อบต.พังตรุ

Kan-sdo-74

Kan-sdo-74

79

 กาญจนบุรี

อบต.หนองโรง

Kan-sdo-71

Kan-sdo-71

80

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

Kan-sd-6

Kan-sd-6

81

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ามะขาม

Kan-sdo-2

Kan-sdo-2

82

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลปากแพรก

Kan-sdo-1

Kan-sdo-1

83

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลาดหญ้า

Kan-sd-14

Kan-sd-14

84

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว

Kan-sd-21

Kan-sd-21

85

 กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

Kan-c

Kan-c

86

 กาญจนบุรี

อบต.เกาะสำโรง

Kan-sdo-9

Kan-sdo-9

87

 กาญจนบุรี

อบต.แก่งเสี้ยน

Kan-sdo-3

Kan-sdo-3

88

 กาญจนบุรี

อบต.ช่องสะเดา

Kan-sdo-7

Kan-sdo-7

89

 กาญจนบุรี

อบต.บ้านเก่า

Kan-sdo-10

Kan-sdo-10

90

 กาญจนบุรี

อบต.ลาดหญ้า

Kan-sdo-5

Kan-sdo-5

91

 กาญจนบุรี

อบต.วังด้ง

Kan-sdo-6

Kan-sdo-6

92

 กาญจนบุรี

อบต.วังเย็น

Kan-sdo-11

Kan-sdo-11

93

 กาญจนบุรี

อบต.หนองบัว

Kan-sdo-4

Kan-sdo-4

94

 กาญจนบุรี

อบต.หนองหญ้า

Kan-sdo-8

Kan-sdo-8

95

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเลาขวัญ

Kan-sd-16

Kan-sd-16

96

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองฝ้าย

Kan-sd-23

034583275

97

 กาญจนบุรี

อบต.เลาขวัญ

Kan-sdo-78

Kan-sdo-78

98

 กาญจนบุรี

อบต.หนองนกแก้ว

Kan-sdo-82

Kan-sdo-82

99

 กาญจนบุรี

อบต.หนองประดู่

Kan-sdo-80

Kan-sdo-80

100

 กาญจนบุรี

อบต.หนองปลิง

Kan-sdo-81

Kan-sdo-81

101

 กาญจนบุรี

อบต.หนองฝ้าย

Kan-sdo-84

Kan-sdo-84

102

 กาญจนบุรี

อบต.หนองโสน

Kan-sdo-79

Kan-sdo-79

103

 กาญจนบุรี

อบต.ทุ่งกระบ่ำ

Kan-sdo-83

Kan-sdo-83

104

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเขาโจด

Kan-sdo-29

Kan-sdo-29

105

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเอราวัณ

Kan-sd-26

Kan-sd-26

106

 กาญจนบุรี

อบต.ด่านแม่แฉลบ

Kan-sdo-26

Kan-sdo-26

107

 กาญจนบุรี

อบต.ท่ากระดาน

Kan-sdo-28

034696115

108

 กาญจนบุรี

อบต.นาสวน

Kan-sdo-25

Kan-sdo-25

109

 กาญจนบุรี

อบต.แม่กระบุง

Kan-sdo-30

Kan-sdo-30

110

 กาญจนบุรี

อบต.หนองเป็ด

Kan-sdo-27

Kan-sdo-27

111

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังกะ

Kan-sd-17

Kan-sd-17

112

 กาญจนบุรี

อบต.ปรังเผล

Kan-sdo-68

Kan-sdo-68

113

 กาญจนบุรี

อบต.ไล่โว่

Kan-sdo-69

Kan-sdo-69

114

 กาญจนบุรี

อบต.หนองลู

Kan-sdo-67

Kan-sdo-67

115

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

Kan-sdo-91

Kan-sdo-91

116

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองปรือ

Kan-sd-22

Kan-sd-22

117

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

Kan-sdo-90

Kan-sdo-90

118

 กาญจนบุรี

อบต.หนองปรือ

Kan-sdo-89

Kan-sdo-89

119

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสระลงเรือ

Kan-sdo-95

Kan-sdo-95

120

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

Kan-sdo-92

Kan-sdo-92

121

 กาญจนบุรี

อบต.ดอนแสลบ

Kan-sdo-94

Kan-sdo-94

122

 กาญจนบุรี

อบต.วังไผ่

Kan-sdo-93

034510781