ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

Kan-c

Kan-c

2

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น 

Kan-sd-1

Kan-sd-1

3

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าม่วง 

Kan-sd-2

Kan-sd-2

4

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ามะกา 

Kan-sd-3

Kan-sd-3

5

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพนมทวน 

Kan-sd-4

Kan-sd-4

6

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลูกแก 

Kan-sd-5

Kan-sd-5

7

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 

Kan-sd-6

Kan-sd-6

8

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 

Kan-sd-7

Kan-sd-7

9

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 

Kan-sd-8

Kan-sd-8

10

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าไม้ 

Kan-sd-9

Kan-sd-9

11

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 

Kan-sd-10

Kan-sd-10

12

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

Kan-sd-11

Kan-sd-11

13

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่น 

Kan-sd-12

Kan-sd-12

14

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลรางหวาย 

Kan-sd-13

Kan-sd-13

15

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลาดหญ้า 

Kan-sd-14

Kan-sd-14

16

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม 

Kan-sd-15

Kan-sd-15

17

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเลาขวัญ 

Kan-sd-16

Kan-sd-16

18

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังกะ 

Kan-sd-17

Kan-sd-17

19

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสำรอง 

Kan-sd-18

Kan-sd-18

20

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว 

Kan-sd-19

Kan-sd-19

21

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองตากยา 

Kan-sd-20

Kan-sd-20

22

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว 

Kan-sd-21

Kan-sd-21

23

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองปรือ  

Kan-sd-22

Kan-sd-22

24

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 

Kan-sd-23

Kan-sd-23

25

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองรี 

Kan-sd-24

Kan-sd-24

26

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหวายเหนียว 

Kan-sd-25

Kan-sd-25

27

 กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเอราวัณ 

Kan-sd-26

Kan-sd-26

28

 กาญจนบุรี

อบจ. กาญจนบุรี 

Kan-po

Kan-po

29

 กาญจนบุรี

อบต. ปากแพรก 

Kan-sdo-1

Kan-sdo-1

30

 กาญจนบุรี

อบต. ท่ามะขาม 

Kan-sdo-2

Kan-sdo-2

31

 กาญจนบุรี

อบต. แก่งเสี้ยน 

Kan-sdo-3

Kan-sdo-3

32

 กาญจนบุรี

อบต. หนองบัว 

Kan-sdo-4

Kan-sdo-4

33

 กาญจนบุรี

อบต. ลาดหญ้า 

Kan-sdo-5

Kan-sdo-5

34

 กาญจนบุรี

อบต. วังด้ง 

Kan-sdo-6

Kan-sdo-6

35

 กาญจนบุรี

อบต. ช่องสะเดา 

Kan-sdo-7

Kan-sdo-7

36

 กาญจนบุรี

อบต. หนองหญ้า 

Kan-sdo-8

Kan-sdo-8

37

 กาญจนบุรี

อบต. เกาะสำโรง 

Kan-sdo-9

Kan-sdo-9

38

 กาญจนบุรี

อบต. บ้านเก่า 

Kan-sdo-10

Kan-sdo-10

39

 กาญจนบุรี

อบต. วังเย็น 

Kan-sdo-11

Kan-sdo-11

40

 กาญจนบุรี

อบต. ลุ่มสุ่ม 

Kan-sdo-12

Kan-sdo-12

41

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าเสา 

Kan-sdo-13

Kan-sdo-13

42

 กาญจนบุรี

อบต. สิงห์ 

Kan-sdo-14

Kan-sdo-14

43

 กาญจนบุรี

อบต. ไทรโยค 

Kan-sdo-15

Kan-sdo-15

44

 กาญจนบุรี

อบต. วังกระแจะ 

Kan-sdo-16

Kan-sdo-16

45

 กาญจนบุรี

อบต. ศรีมงคล 

Kan-sdo-17

Kan-sdo-17

46

 กาญจนบุรี

อบต. บ้องตี้ 

Kan-sdo-18

Kan-sdo-18

47

 กาญจนบุรี

อบต. บ่อพลอย 

Kan-sdo-19

Kan-sdo-19

48

 กาญจนบุรี

อบต. หนองกุ่ม 

Kan-sdo-20

Kan-sdo-20

49

 กาญจนบุรี

อบต. หนองรี 

Kan-sdo-21

Kan-sdo-21

50

 กาญจนบุรี

อบต. หลุมรัง 

Kan-sdo-22

Kan-sdo-22

51

 กาญจนบุรี

อบต. ช่องด่าน 

Kan-sdo-23

Kan-sdo-23

52

 กาญจนบุรี

อบต. หนองกร่าง 

Kan-sdo-24

Kan-sdo-24

53

 กาญจนบุรี

อบต. นาสวน 

Kan-sdo-25

Kan-sdo-25

54

 กาญจนบุรี

อบต. ด่านแม่แฉลบ 

Kan-sdo-26

Kan-sdo-26

55

 กาญจนบุรี

อบต. หนองเป็ด 

Kan-sdo-27

Kan-sdo-27

56

 กาญจนบุรี

อบต. ท่ากระดาน 

Kan-sdo-28

Kan-sdo-28

57

 กาญจนบุรี

อบต. เขาโจด 

Kan-sdo-29

Kan-sdo-29

58

 กาญจนบุรี

อบต. แม่กระบุง 

Kan-sdo-30

Kan-sdo-30

59

 กาญจนบุรี

อบต. พงตึก 

Kan-sdo-31

Kan-sdo-31

60

 กาญจนบุรี

อบต. ยางม่วง 

Kan-sdo-32

Kan-sdo-32

61

 กาญจนบุรี

อบต. ดอนชะเอม 

Kan-sdo-33

Kan-sdo-33

62

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าไม้ 

Kan-sdo-34

Kan-sdo-34

63

 กาญจนบุรี

อบต. ตะคร้ำเอน 

Kan-sdo-35

Kan-sdo-35

64

 กาญจนบุรี

อบต. ท่ามะกา 

Kan-sdo-36

Kan-sdo-36

65

 กาญจนบุรี

อบต. โคกตะบอง 

Kan-sdo-37

Kan-sdo-37

66

 กาญจนบุรี

อบต. ดอนขมิ้น 

Kan-sdo-38

Kan-sdo-38

67

 กาญจนบุรี

อบต. อุโลกสี่หมื่น 

Kan-sdo-39

Kan-sdo-39

68

 กาญจนบุรี

อบต. เขาสามสิบหาบ 

Kan-sdo-40

Kan-sdo-40

69

 กาญจนบุรี

อบต. พระแท่น 

Kan-sdo-41

Kan-sdo-41

70

 กาญจนบุรี

อบต. หวายเหนียว 

Kan-sdo-42

Kan-sdo-42

71

 กาญจนบุรี

อบต. แสนตอ 

Kan-sdo-43

Kan-sdo-43

72

 กาญจนบุรี

อบต. สนามแย้ 

Kan-sdo-44

Kan-sdo-44

73

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าเสา 

Kan-sdo-45

Kan-sdo-45

74

 กาญจนบุรี

อบต. หนองลาน 

Kan-sdo-46

Kan-sdo-46

75

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าม่วง 

Kan-sdo-47

Kan-sdo-47

76

 กาญจนบุรี

อบต. วังขนาย 

Kan-sdo-48

Kan-sdo-48

77

 กาญจนบุรี

อบต. วังศาลา 

Kan-sdo-49

Kan-sdo-49

78

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าล้อ 

Kan-sdo-50

Kan-sdo-50

79

 กาญจนบุรี

อบต. หนองขาว 

Kan-sdo-51

Kan-sdo-51

80

 กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งทอง 

Kan-sdo-52

Kan-sdo-52

81

 กาญจนบุรี

อบต. เขาน้อย 

Kan-sdo-53

Kan-sdo-53

82

 กาญจนบุรี

อบต. ม่วงชุม 

Kan-sdo-54

Kan-sdo-54

83

 กาญจนบุรี

อบต. บ้านใหม่ 

Kan-sdo-55

Kan-sdo-55

84

 กาญจนบุรี

อบต. พังตรุ 

Kan-sdo-56

Kan-sdo-56

85

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าตะคร้อ 

Kan-sdo-57

Kan-sdo-57

86

 กาญจนบุรี

อบต. รางสาลี่ 

Kan-sdo-58

Kan-sdo-58

87

 กาญจนบุรี

อบต. หนองตากยา 

Kan-sdo-59

Kan-sdo-59

88

 กาญจนบุรี

อบต. ท่าขนุน 

Kan-sdo-60

Kan-sdo-60

89

 กาญจนบุรี

อบต. ปิล๊อก 

Kan-sdo-61

Kan-sdo-61

90

 กาญจนบุรี

อบต. หินดาด 

Kan-sdo-62

Kan-sdo-62

91

 กาญจนบุรี

อบต. ลิ่นถิ่น 

Kan-sdo-63

Kan-sdo-63

92

 กาญจนบุรี

อบต. ชะแล 

Kan-sdo-64

Kan-sdo-64

93

 กาญจนบุรี

อบต. ห้วยเขย่ง 

Kan-sdo-65

Kan-sdo-65

94

 กาญจนบุรี

อบต. สหกรณ์นิคม 

Kan-sdo-66

Kan-sdo-66

95

 กาญจนบุรี

อบต. หนองลู 

Kan-sdo-67

Kan-sdo-67

96

 กาญจนบุรี

อบต. ปรังเผล 

Kan-sdo-68

Kan-sdo-68

97

 กาญจนบุรี

อบต. ไล่โว่ 

Kan-sdo-69

Kan-sdo-69

98

 กาญจนบุรี

อบต. พนมทวน 

Kan-sdo-70

Kan-sdo-70

99

 กาญจนบุรี

อบต. หนองโรง 

Kan-sdo-71

Kan-sdo-71

100

 กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งสมอ 

Kan-sdo-72

Kan-sdo-72

101

 กาญจนบุรี

อบต. ดอนเจดีย์ 

Kan-sdo-73

Kan-sdo-73

102

 กาญจนบุรี

อบต. พังตรุ 

Kan-sdo-74

Kan-sdo-74

103

 กาญจนบุรี

อบต. รางหวาย 

Kan-sdo-75

Kan-sdo-75

104

 กาญจนบุรี

อบต. หนองสาหร่าย 

Kan-sdo-76

Kan-sdo-76

105

 กาญจนบุรี

อบต. ดอนตาเพชร 

Kan-sdo-77

Kan-sdo-77

106

 กาญจนบุรี

อบต. เลาขวัญ 

Kan-sdo-78

Kan-sdo-78

107

 กาญจนบุรี

อบต. หนองโสน 

Kan-sdo-79

Kan-sdo-79

108

 กาญจนบุรี

อบต. หนองประดู่ 

Kan-sdo-80

Kan-sdo-80

109

 กาญจนบุรี

อบต. หนองปลิง 

Kan-sdo-81

Kan-sdo-81

110

 กาญจนบุรี

อบต. หนองนกแก้ว 

Kan-sdo-82

Kan-sdo-82

111

 กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งกระบ่ำ 

Kan-sdo-83

Kan-sdo-83

112

 กาญจนบุรี

อบต. หนองฝ้าย 

Kan-sdo-84

Kan-sdo-84

113

 กาญจนบุรี

อบต. ด่านมะขามเตี้ย 

Kan-sdo-85

Kan-sdo-85

114

 กาญจนบุรี

อบต. กลอนโด 

Kan-sdo-86

Kan-sdo-86

115

 กาญจนบุรี

อบต. จรเข้เผือก 

Kan-sdo-87

Kan-sdo-87

116

 กาญจนบุรี

อบต. หนองไผ่ 

Kan-sdo-88

Kan-sdo-88

117

 กาญจนบุรี

อบต. หนองปรือ 

Kan-sdo-89

Kan-sdo-89

118

 กาญจนบุรี

อบต. หนองปลาไหล 

Kan-sdo-90

Kan-sdo-90

119

 กาญจนบุรี

อบต. สมเด็จเจริญ 

Kan-sdo-91

Kan-sdo-91

120

 กาญจนบุรี

อบต. ห้วยกระเจา 

Kan-sdo-92

Kan-sdo-92

121

 กาญจนบุรี

อบต. วังไผ่ 

Kan-sdo-93

Kan-sdo-93

122

 กาญจนบุรี

อบต. ดอนแสลบ 

Kan-sdo-94

Kan-sdo-94

123

 กาญจนบุรี

อบต. สระลงเรือ 

Kan-sdo-95

Kan-sdo-95