ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น 

Khon Kaen-c-1

Khon Kaen-c-1

2

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองเมืองพล 

Khon Kaen-c-2

Khon Kaen-c-2

3

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านไผ่ 

Khon Kaen-sd-1

Khon Kaen-sd-1

4

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลชุมแพ 

Khon Kaen-sd-2

Khon Kaen-sd-2

5

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง 

Khon Kaen-sd-3

Khon Kaen-sd-3

6

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 

Khon Kaen-sd-4

Khon Kaen-sd-4

7

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลดอนโมง 

Khon Kaen-sd-5

Khon Kaen-sd-5

8

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลท่าพระ 

Khon Kaen-sd-6

Khon Kaen-sd-6

9

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลน้ำพอง 

Khon Kaen-sd-7

Khon Kaen-sd-7

10

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลภูเวียง 

Khon Kaen-sd-8

Khon Kaen-sd-8

11

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลวังชัย 

Khon Kaen-sd-9

Khon Kaen-sd-9

12

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองแก 

Khon Kaen-sd-10

Khon Kaen-sd-10

13

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองโก 

Khon Kaen-sd-11

Khon Kaen-sd-11

14

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

Khon Kaen-sd-12

Khon Kaen-sd-12

15

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

Khon Kaen-sd-13

Khon Kaen-sd-13

16

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลชนบท 

Khon Kaen-sd-14

Khon Kaen-sd-14

17

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลซำสูง 

Khon Kaen-sd-15

Khon Kaen-sd-15

18

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนศิลา 

Khon Kaen-sd-16

Khon Kaen-sd-16

19

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน 

Khon Kaen-sd-17

Khon Kaen-sd-17

20

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านโคก 

Khon Kaen-sd-18

Khon Kaen-sd-18

21

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านโต้น 

Khon Kaen-sd-19

Khon Kaen-sd-19

22

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านฝาง 

Khon Kaen-sd-20

Khon Kaen-sd-20

23

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านแฮด 

Khon Kaen-sd-21

Khon Kaen-sd-21

24

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเปือยน้อย  

Khon Kaen-sd-22

Khon Kaen-sd-22

25

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลพระยืน 

Khon Kaen-sd-23

Khon Kaen-sd-23

26

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลภูผาม่าน 

Khon Kaen-sd-24

Khon Kaen-sd-24

27

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 

Khon Kaen-sd-25

Khon Kaen-sd-25

28

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลแวงน้อย 

Khon Kaen-sd-26

Khon Kaen-sd-26

29

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 

Khon Kaen-sd-27

Khon Kaen-sd-27

30

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสีชมพู 

Khon Kaen-sd-28

Khon Kaen-sd-28

31

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

Khon Kaen-sd-29

Khon Kaen-sd-29

32

ขอนแก่น

อบจ. ขอนแก่น

Khon Kaen-po

Khon Kaen-po

33

ขอนแก่น

 อบต. ในเมือง 

Khon Kaen-sdo-1

Khon Kaen-sdo-1

34

ขอนแก่น

อบต. สำราญ 

Khon Kaen-sdo-2

Khon Kaen-sdo-2

35

ขอนแก่น

อบต. โคกสี 

Khon Kaen-sdo-3

Khon Kaen-sdo-3

36

ขอนแก่น

อบต. ท่าพระ 

Khon Kaen-sdo-4

Khon Kaen-sdo-4

37

ขอนแก่น

อบต. บ้านทุ่ม 

Khon Kaen-sdo-5

Khon Kaen-sdo-5

38

ขอนแก่น

อบต. เมืองเก่า 

Khon Kaen-sdo-6

Khon Kaen-sdo-6

39

ขอนแก่น

อบต. พระลับ 

Khon Kaen-sdo-7

Khon Kaen-sdo-7

40

ขอนแก่น

อบต. สาวะถี 

Khon Kaen-sdo-8

Khon Kaen-sdo-8

41

ขอนแก่น

อบต. บ้านหว้า 

Khon Kaen-sdo-9

Khon Kaen-sdo-9

42

ขอนแก่น

อบต. บ้านค้อ 

Khon Kaen-sdo-10

Khon Kaen-sdo-10

43

ขอนแก่น

อบต. แดงใหญ่ 

Khon Kaen-sdo-11

Khon Kaen-sdo-11

44

ขอนแก่น

อบต. ดอนช้าง 

Khon Kaen-sdo-12

Khon Kaen-sdo-12

45

ขอนแก่น

อบต. ดอนหัน 

Khon Kaen-sdo-13

Khon Kaen-sdo-13

46

ขอนแก่น

อบต. ศิลา 

Khon Kaen-sdo-14

Khon Kaen-sdo-14

47

ขอนแก่น

อบต. บ้านเป็ด 

Khon Kaen-sdo-15

Khon Kaen-sdo-15

48

ขอนแก่น

อบต. หนองตูม 

Khon Kaen-sdo-16

Khon Kaen-sdo-16

49

ขอนแก่น

อบต. บึงเนียม 

Khon Kaen-sdo-17

Khon Kaen-sdo-17

50

ขอนแก่น

อบต. โนนท่อน 

Khon Kaen-sdo-18

Khon Kaen-sdo-18

51

ขอนแก่น

อบต. หนองบัว 

Khon Kaen-sdo-19

Khon Kaen-sdo-19

52

ขอนแก่น

อบต. ป่าหวายนั่ง 

Khon Kaen-sdo-20

Khon Kaen-sdo-20

53

ขอนแก่น

อบต. โนนฆ้อง 

Khon Kaen-sdo-21

Khon Kaen-sdo-21

54

ขอนแก่น

อบต. บ้านเหล่า 

Khon Kaen-sdo-22

Khon Kaen-sdo-22

55

ขอนแก่น

อบต. ป่ามะนาว 

Khon Kaen-sdo-23

Khon Kaen-sdo-23

56

ขอนแก่น

อบต. บ้านฝาง 

Khon Kaen-sdo-24

Khon Kaen-sdo-24

57

ขอนแก่น

อบต. โคกงาม 

Khon Kaen-sdo-25

Khon Kaen-sdo-25

58

ขอนแก่น

อบต. พระยืน 

Khon Kaen-sdo-26

Khon Kaen-sdo-26

59

ขอนแก่น

อบต. พระบุ 

Khon Kaen-sdo-27

Khon Kaen-sdo-27

60

ขอนแก่น

อบต. หนองแวง 

Khon Kaen-sdo-28

Khon Kaen-sdo-28

61

ขอนแก่น

อบต. ขามป้อม 

Khon Kaen-sdo-29

Khon Kaen-sdo-29

62

ขอนแก่น

อบต. หนองเรือ 

Khon Kaen-sdo-30

Khon Kaen-sdo-30

63

ขอนแก่น

อบต. บ้านเม็ง 

Khon Kaen-sdo-31

Khon Kaen-sdo-31

64

ขอนแก่น

อบต. บ้านกง 

Khon Kaen-sdo-32

Khon Kaen-sdo-32

65

ขอนแก่น

อบต. ยางคำ 

Khon Kaen-sdo-33

Khon Kaen-sdo-33

66

ขอนแก่น

อบต. จระเข้ 

Khon Kaen-sdo-34

Khon Kaen-sdo-34

67

ขอนแก่น

อบต. โนนทอง 

Khon Kaen-sdo-35

Khon Kaen-sdo-35

68

ขอนแก่น

อบต. กุดกว้าง 

Khon Kaen-sdo-36

Khon Kaen-sdo-36

69

ขอนแก่น

อบต. โนนทัน 

Khon Kaen-sdo-37

Khon Kaen-sdo-37

70

ขอนแก่น

อบต. โนนสะอาด 

Khon Kaen-sdo-38

Khon Kaen-sdo-38

71

ขอนแก่น

อบต. บ้านผือ 

Khon Kaen-sdo-39

Khon Kaen-sdo-39

72

ขอนแก่น

อบต. ชุมแพ 

Khon Kaen-sdo-40

Khon Kaen-sdo-40

73

ขอนแก่น

อบต. โนนหัน 

Khon Kaen-sdo-41

Khon Kaen-sdo-41

74

ขอนแก่น

อบต. นาหนองทุ่ม 

Khon Kaen-sdo-42

Khon Kaen-sdo-42

75

ขอนแก่น

อบต. โนนอุดม 

Khon Kaen-sdo-43

Khon Kaen-sdo-43

76

ขอนแก่น

อบต. ขัวเรียง 

Khon Kaen-sdo-44

Khon Kaen-sdo-44

77

ขอนแก่น

อบต. หนองไผ่ 

Khon Kaen-sdo-45

Khon Kaen-sdo-45

78

ขอนแก่น

อบต. ไชยสอ 

Khon Kaen-sdo-46

Khon Kaen-sdo-46

79

ขอนแก่น

อบต. วังหินลาด 

Khon Kaen-sdo-47

Khon Kaen-sdo-47

80

ขอนแก่น

อบต. นาเพียง 

Khon Kaen-sdo-48

Khon Kaen-sdo-48

81

ขอนแก่น

อบต. หนองเขียด 

Khon Kaen-sdo-49

Khon Kaen-sdo-49

82

ขอนแก่น

อบต. หนองเสาเล้า 

Khon Kaen-sdo-50

Khon Kaen-sdo-50

83

ขอนแก่น

อบต. โนนสะอาด 

Khon Kaen-sdo-51

Khon Kaen-sdo-51

84

ขอนแก่น

อบต. สีชมพู 

Khon Kaen-sdo-52

Khon Kaen-sdo-52

85

ขอนแก่น

อบต. ศรีสุข 

Khon Kaen-sdo-53

Khon Kaen-sdo-53

86

ขอนแก่น

อบต. นาจาน 

Khon Kaen-sdo-54

Khon Kaen-sdo-54

87

ขอนแก่น

อบต. วังเพิ่ม 

Khon Kaen-sdo-55

Khon Kaen-sdo-55

88

ขอนแก่น

อบต. ซำยาง 

Khon Kaen-sdo-56

Khon Kaen-sdo-56

89

ขอนแก่น

อบต. หนองแดง 

Khon Kaen-sdo-57

Khon Kaen-sdo-57

90

ขอนแก่น

อบต. ดงลาน 

Khon Kaen-sdo-58

Khon Kaen-sdo-58

91

ขอนแก่น

อบต. บริบูรณ์ 

Khon Kaen-sdo-59

Khon Kaen-sdo-59

92

ขอนแก่น

อบต. บ้านใหม่ 

Khon Kaen-sdo-60

Khon Kaen-sdo-60

93

ขอนแก่น

อบต. ภูห่าน 

Khon Kaen-sdo-61

Khon Kaen-sdo-61

94

ขอนแก่น

อบต. น้ำพอง 

Khon Kaen-sdo-62

Khon Kaen-sdo-62

95

ขอนแก่น

อบต. วังชัย 

Khon Kaen-sdo-63

Khon Kaen-sdo-63

96

ขอนแก่น

อบต. หนองกุง 

Khon Kaen-sdo-64

Khon Kaen-sdo-64

97

ขอนแก่น

อบต. บัวใหญ่ 

Khon Kaen-sdo-65

Khon Kaen-sdo-65

98

ขอนแก่น

อบต. สะอาด 

Khon Kaen-sdo-66

Khon Kaen-sdo-66

99

ขอนแก่น

อบต. ม่วงหวาน 

Khon Kaen-sdo-67

Khon Kaen-sdo-67

100

ขอนแก่น

อบต. บ้านขาม 

Khon Kaen-sdo-68

Khon Kaen-sdo-68

101

ขอนแก่น

อบต. บัวเงิน 

Khon Kaen-sdo-69

Khon Kaen-sdo-69

102

ขอนแก่น

อบต. ทรายมูล 

Khon Kaen-sdo-70

Khon Kaen-sdo-70

103

ขอนแก่น

อบต. ท่ากระเสริม 

Khon Kaen-sdo-71

Khon Kaen-sdo-71

104

ขอนแก่น

อบต. พังทุย 

Khon Kaen-sdo-72

Khon Kaen-sdo-72

105

ขอนแก่น

อบต. กุดน้ำใส 

Khon Kaen-sdo-73

Khon Kaen-sdo-73

106

ขอนแก่น

อบต. โคกสูง 

Khon Kaen-sdo-74

Khon Kaen-sdo-74

107

ขอนแก่น

อบต. บ้านดง 

Khon Kaen-sdo-75

Khon Kaen-sdo-75

108

ขอนแก่น

อบต. เขื่อนอุบลรัตน์ 

Khon Kaen-sdo-76

Khon Kaen-sdo-76

109

ขอนแก่น

อบต. นาคำ 

Khon Kaen-sdo-77

Khon Kaen-sdo-77

110

ขอนแก่น

อบต. ศรีสุขสำราญ 

Khon Kaen-sdo-78

Khon Kaen-sdo-78

111

ขอนแก่น

อบต. ทุ่งโป่ง 

Khon Kaen-sdo-79

Khon Kaen-sdo-79

112

ขอนแก่น

อบต. หนองโก 

Khon Kaen-sdo-80

Khon Kaen-sdo-80

113

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงใหญ่ 

Khon Kaen-sdo-81

Khon Kaen-sdo-81

114

ขอนแก่น

อบต. ห้วยโจด 

Khon Kaen-sdo-82

Khon Kaen-sdo-82

115

ขอนแก่น

อบต. ห้วยยาง 

Khon Kaen-sdo-83

Khon Kaen-sdo-83

116

ขอนแก่น

อบต. บ้านฝาง 

Khon Kaen-sdo-84

Khon Kaen-sdo-84

117

ขอนแก่น

อบต. ดูนสาด 

Khon Kaen-sdo-85

Khon Kaen-sdo-85

118

ขอนแก่น

อบต. หนองโน 

Khon Kaen-sdo-86

Khon Kaen-sdo-86

119

ขอนแก่น

อบต. น้ำอ้อม 

Khon Kaen-sdo-87

Khon Kaen-sdo-87

120

ขอนแก่น

อบต. หัวนาคำ 

Khon Kaen-sdo-88

Khon Kaen-sdo-88

121

ขอนแก่น

อบต. บ้านไผ่ บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-89

Khon Kaen-sdo-89

122

ขอนแก่น

อบต. ในเมือง บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-90

Khon Kaen-sdo-90

123

ขอนแก่น

อบต. เมืองเพีย บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-91

Khon Kaen-sdo-91

124

ขอนแก่น

อบต. บ้านลาน บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-92

Khon Kaen-sdo-92

125

ขอนแก่น

อบต. แคนเหนือ บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-93

Khon Kaen-sdo-93

126

ขอนแก่น

อบต. ภูเหล็ก บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-94

Khon Kaen-sdo-94

127

ขอนแก่น

อบต. ป่าปอ บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-95

Khon Kaen-sdo-95

128

ขอนแก่น

อบต. หินตั้ง บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-96

Khon Kaen-sdo-96

129

ขอนแก่น

อบต. หนองน้ำใส บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-97

Khon Kaen-sdo-97

130

ขอนแก่น

อบต. หัวหนอง บ้านไผ่ 

Khon Kaen-sdo-98

Khon Kaen-sdo-98

131

ขอนแก่น

อบต. วังม่วง 

Khon Kaen-sdo-99

Khon Kaen-sdo-99

132

ขอนแก่น

อบต. ขามป้อม 

Khon Kaen-sdo-100

Khon Kaen-sdo-100

133

ขอนแก่น

อบต. สระแก้ว 

Khon Kaen-sdo-101

Khon Kaen-sdo-101

134

ขอนแก่น

อบต. เมืองพล 

Khon Kaen-sdo-102

Khon Kaen-sdo-102

135

ขอนแก่น

อบต. โจดหนองแก 

Khon Kaen-sdo-103

Khon Kaen-sdo-103

136

ขอนแก่น

อบต. เก่างิ้ว 

Khon Kaen-sdo-104

Khon Kaen-sdo-104

137

ขอนแก่น

อบต. หนองมะเขือ 

Khon Kaen-sdo-105

Khon Kaen-sdo-105

138

ขอนแก่น

อบต. หนองแวงโสกพระ 

Khon Kaen-sdo-106

Khon Kaen-sdo-106

139

ขอนแก่น

อบต. เพ็กใหญ่ 

Khon Kaen-sdo-107

Khon Kaen-sdo-107

140

ขอนแก่น

อบต. โคกสง่า 

Khon Kaen-sdo-108

Khon Kaen-sdo-108

141

ขอนแก่น

อบต. หนองแวงนางเบ้า 

Khon Kaen-sdo-109

Khon Kaen-sdo-109

142

ขอนแก่น

อบต. ลอมคอม 

Khon Kaen-sdo-110

Khon Kaen-sdo-110

143

ขอนแก่น

อบต. โนนข่า 

Khon Kaen-sdo-111

Khon Kaen-sdo-111

144

ขอนแก่น

อบต. โสกนกเต็น 

Khon Kaen-sdo-112

Khon Kaen-sdo-112

145

ขอนแก่น

อบต. หัวทุ่ง 

Khon Kaen-sdo-113

Khon Kaen-sdo-113

146

ขอนแก่น

อบต. ดอนฉิม 

Khon Kaen-sdo-114

Khon Kaen-sdo-114

147

ขอนแก่น

อบต. ใหม่นาเพียง 

Khon Kaen-sdo-115

Khon Kaen-sdo-115

148

ขอนแก่น

อบต. โนนทอง 

Khon Kaen-sdo-116

Khon Kaen-sdo-116

149

ขอนแก่น

อบต. โนนสะอาด 

Khon Kaen-sdo-117

Khon Kaen-sdo-117

150

ขอนแก่น

อบต. แวงน้อย 

Khon Kaen-sdo-118

Khon Kaen-sdo-118

151

ขอนแก่น

อบต. ก้านเหลือง 

Khon Kaen-sdo-119

Khon Kaen-sdo-119

152

ขอนแก่น

อบต. ท่านางแนว 

Khon Kaen-sdo-120

Khon Kaen-sdo-120

153

ขอนแก่น

อบต. ละหานนา 

Khon Kaen-sdo-121

Khon Kaen-sdo-121

154

ขอนแก่น

อบต. ท่าวัด 

Khon Kaen-sdo-122

Khon Kaen-sdo-122

155

ขอนแก่น

อบต. ทางขวาง 

Khon Kaen-sdo-123

Khon Kaen-sdo-123

156

ขอนแก่น

อบต. หนองสองห้อง 

Khon Kaen-sdo-124

Khon Kaen-sdo-124

157

ขอนแก่น

อบต. คึมชาด 

Khon Kaen-sdo-125

Khon Kaen-sdo-125

158

ขอนแก่น

อบต. โนนธาตุ 

Khon Kaen-sdo-126

Khon Kaen-sdo-126

159

ขอนแก่น

อบต. ตะกั่วป่า 

Khon Kaen-sdo-127

Khon Kaen-sdo-127

160

ขอนแก่น

อบต. สำโรง 

Khon Kaen-sdo-128

Khon Kaen-sdo-128

161

ขอนแก่น

อบต. หนองเม็ก 

Khon Kaen-sdo-129

Khon Kaen-sdo-129

162

ขอนแก่น

อบต. ดอนดู่ 

Khon Kaen-sdo-130

Khon Kaen-sdo-130

163

ขอนแก่น

อบต. ดงเค็ง 

Khon Kaen-sdo-131

Khon Kaen-sdo-131

164

ขอนแก่น

อบต. หันโจด 

Khon Kaen-sdo-132

Khon Kaen-sdo-132

165

ขอนแก่น

อบต. ดอนดั่ง 

Khon Kaen-sdo-133

Khon Kaen-sdo-133

166

ขอนแก่น

อบต. วังหิน 

Khon Kaen-sdo-134

Khon Kaen-sdo-134

167

ขอนแก่น

อบต. หนองไผ่ล้อม 

Khon Kaen-sdo-135

Khon Kaen-sdo-135

168

ขอนแก่น

อบต. บ้านเรือ 

Khon Kaen-sdo-136

Khon Kaen-sdo-136

169

ขอนแก่น

อบต. หว้าทอง 

Khon Kaen-sdo-137

Khon Kaen-sdo-137

170

ขอนแก่น

อบต. กุดขอนแก่น 

Khon Kaen-sdo-138

Khon Kaen-sdo-138

171

ขอนแก่น

อบต. นาชุมแสง 

Khon Kaen-sdo-139

Khon Kaen-sdo-139

172

ขอนแก่น

อบต. นาหว้า 

Khon Kaen-sdo-140

Khon Kaen-sdo-140

173

ขอนแก่น

อบต. เขาน้อย 

Khon Kaen-sdo-141

Khon Kaen-sdo-141

174

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงธนสาร 

Khon Kaen-sdo-142

Khon Kaen-sdo-142

175

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงเซิน 

Khon Kaen-sdo-143

Khon Kaen-sdo-143

176

ขอนแก่น

อบต. สงเปือย 

Khon Kaen-sdo-144

Khon Kaen-sdo-144

177

ขอนแก่น

อบต. ทุ่งชมพู 

Khon Kaen-sdo-145

Khon Kaen-sdo-145

178

ขอนแก่น

อบต. เมืองเก่าพัฒนา 

Khon Kaen-sdo-146

Khon Kaen-sdo-146

179

ขอนแก่น

อบต. ดินดำ 

Khon Kaen-sdo-147

Khon Kaen-sdo-147

180

ขอนแก่น

อบต. ภูเวียง 

Khon Kaen-sdo-148

Khon Kaen-sdo-148

181

ขอนแก่น

อบต. กุดเค้า 

Khon Kaen-sdo-149

Khon Kaen-sdo-149

182

ขอนแก่น

อบต. สวนหม่อน 

Khon Kaen-sdo-150

Khon Kaen-sdo-150

183

ขอนแก่น

อบต. หนองแปน 

Khon Kaen-sdo-151

Khon Kaen-sdo-151

184

ขอนแก่น

อบต. โพนเพ็ก 

Khon Kaen-sdo-152

Khon Kaen-sdo-152

185

ขอนแก่น

อบต. คำแคน 

Khon Kaen-sdo-153

Khon Kaen-sdo-153

186

ขอนแก่น

อบต. นาข่า 

Khon Kaen-sdo-154

Khon Kaen-sdo-154

187

ขอนแก่น

อบต. นางาม 

Khon Kaen-sdo-155

Khon Kaen-sdo-155

188

ขอนแก่น

อบต. ท่าศาลา 

Khon Kaen-sdo-156

Khon Kaen-sdo-156

189

ขอนแก่น

อบต. ชนบท 

Khon Kaen-sdo-157

Khon Kaen-sdo-157

190

ขอนแก่น

อบต. กุดเพียขอม 

Khon Kaen-sdo-158

Khon Kaen-sdo-158

191

ขอนแก่น

อบต. วังแสง 

Khon Kaen-sdo-159

Khon Kaen-sdo-159

192

ขอนแก่น

อบต. ห้วยแก 

Khon Kaen-sdo-160

Khon Kaen-sdo-160

193

ขอนแก่น

อบต. บ้านแท่น 

Khon Kaen-sdo-161

Khon Kaen-sdo-161

194

ขอนแก่น

อบต. ศรีบุญเรือง 

Khon Kaen-sdo-162

Khon Kaen-sdo-162

195

ขอนแก่น

อบต. โนนพะยอม 

Khon Kaen-sdo-163

Khon Kaen-sdo-163

196

ขอนแก่น

อบต. ปอแดง 

Khon Kaen-sdo-164

Khon Kaen-sdo-164

197

ขอนแก่น

อบต. เขาสวนกวาง 

Khon Kaen-sdo-165

Khon Kaen-sdo-165

198

ขอนแก่น

อบต. ดงเมืองแอม 

Khon Kaen-sdo-166

Khon Kaen-sdo-166

199

ขอนแก่น

อบต. นางิ้ว 

Khon Kaen-sdo-167

Khon Kaen-sdo-167

200

ขอนแก่น

อบต. โนนสมบูรณ์ 

Khon Kaen-sdo-168

Khon Kaen-sdo-168

201

ขอนแก่น

อบต. คำม่วง 

Khon Kaen-sdo-169

Khon Kaen-sdo-169

202

ขอนแก่น

อบต. โนนคอม 

Khon Kaen-sdo-170

Khon Kaen-sdo-170

203

ขอนแก่น

อบต. นาฝาย 

Khon Kaen-sdo-171

Khon Kaen-sdo-171

204

ขอนแก่น

อบต. ภูผาม่าน 

Khon Kaen-sdo-172

Khon Kaen-sdo-172

205

ขอนแก่น

อบต. วังสวาป 

Khon Kaen-sdo-173

Khon Kaen-sdo-173

206

ขอนแก่น

อบต. ห้วยม่วง 

Khon Kaen-sdo-174

Khon Kaen-sdo-174

207

ขอนแก่น

อบต. กระนวน กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-175

Khon Kaen-sdo-175

208

ขอนแก่น

อบต. คำแมด กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-176

Khon Kaen-sdo-176

209

ขอนแก่น

อบต. บ้านโนน กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-177

Khon Kaen-sdo-177

210

ขอนแก่น

อบต. คูคำ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-178

Khon Kaen-sdo-178

211

ขอนแก่น

อบต. ห้วยเตย กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-179

Khon Kaen-sdo-179

212

ขอนแก่น

อบต. บ้านโคก กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-180

Khon Kaen-sdo-180

213

ขอนแก่น

อบต. โพธิ์ไชย กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-181

Khon Kaen-sdo-181

214

ขอนแก่น

อบต. ซับสมบูรณ์ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-182

Khon Kaen-sdo-182

215

ขอนแก่น

อบต. นาแพง กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-183

Khon Kaen-sdo-183

216

ขอนแก่น

อบต. กุดธาตุ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-184

Khon Kaen-sdo-184

217

ขอนแก่น

อบต. บ้านโคก กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-185

Khon Kaen-sdo-185

218

ขอนแก่น

อบต. ขนวน กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-186

Khon Kaen-sdo-186

219

ขอนแก่น

อบต. บ้านแฮด กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-187

Khon Kaen-sdo-187

220

ขอนแก่น

อบต. โคกสำราญ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-188

Khon Kaen-sdo-188

221

ขอนแก่น

อบต. โนนสมบูรณ์ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-189

Khon Kaen-sdo-189

222

ขอนแก่น

อบต. หนองแซง กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-190

Khon Kaen-sdo-190

223

ขอนแก่น

อบต. หนองปลาหมอ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-191

Khon Kaen-sdo-191

224

ขอนแก่น

อบต. บ้านหัน กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-192

Khon Kaen-sdo-192

225

ขอนแก่น

อบต. เปือยใหญ่ กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-193

Khon Kaen-sdo-193

226

ขอนแก่น

อบต. โนนแดง กิ่ง 

Khon Kaen-sdo-194

Khon Kaen-sdo-194