ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา 

Korat -c

Korat-c

2

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัวใหญ่ 

Korat-sd-1

Korat-sd-1

3

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลปากช่อง 

Korat-sd-2

Korat-sd-2

4

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจอหอ 

Korat-sd-3

Korat-sd-3

5

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนสูง 

Korat-sd-4

Korat-sd-4

6

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโชคชัย 

Korat-sd-5

Korat-sd-5

7

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองปัก 

Korat-sd-6

Korat-sd-6

8

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีคิ้ว 

Korat-sd-7

Korat-sd-7

9

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลห้วยแถลง 

Korat-sd-8

Korat-sd-8

10

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลกุดจิก 

Korat-sd-9

Korat-sd-9

11

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกกรวด 

Korat-sd-10

Korat-sd-10

12

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านเกวียน 

Korat-sd-11

Korat-sd-11

13

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านขุนทด 

Korat-sd-12

Korat-sd-12

14

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพิมาย 

Korat-sd-13

Korat-sd-13

15

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลมะค่า 

Korat-sd-14

Korat-sd-14

16

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองคง 

Korat-sd-15

Korat-sd-15

17

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน 

Korat-sd-16

Korat-sd-16

18

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหินดาด 

Korat-sd-17

Korat-sd-17

19

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลกลางดง 

Korat-sd-18

Korat-sd-18

20

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

Korat-sd-19

Korat-sd-19

21

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 

Korat-sd-20

Korat-sd-20

22

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลคลองไผ่ 

Korat-sd-21

Korat-sd-21

23

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสวาย 

Korat-sd-22

Korat-sd-22

24

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจระเข้หิน 

Korat-sd-23

Korat-sd-23

25

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช 

Korat-sd-24

Korat-sd-24

26

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลชุมพวง 

Korat-sd-25

Korat-sd-25

27

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลแชะ 

Korat-sd-26

Korat-sd-26

28

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค 

Korat-sd-27

Korat-sd-27

29

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตะขบ 

Korat-sd-28

Korat-sd-28

30

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง 

Korat-sd-29

Korat-sd-29

31

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเทพาลัย 

Korat-sd-30

Korat-sd-30

32

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 

Korat-sd-31

Korat-sd-31

33

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนแดง 

Korat-sd-32

Korat-sd-32

34

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนไทย 

Korat-sd-33

Korat-sd-33

35

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 

Korat-sd-34

Korat-sd-34

36

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

Korat-sd-35

Korat-sd-35

37

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลปะทาย 

Korat-sd-36

Korat-sd-36

38

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพระทองคำ 

Korat-sd-37

Korat-sd-37

39

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 

Korat-sd-38

Korat-sd-38

40

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ 

Korat-sd-39

Korat-sd-39

41

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีดา 

Korat-sd-40

Korat-sd-40

42

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเสิงสาง 

Korat-sd-41

Korat-sd-41

43

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองกราด 

Korat-sd-42

Korat-sd-42

44

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย 

Korat-sd-43

Korat-sd-43

45

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัววง 

Korat-sd-44

Korat-sd-44

46

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 

Korat-sd-45

Korat-sd-45

47

นครราชสีมา

อบจ. นครราชสีมา

Korat-po

Korat-po

48

นครราชสีมา

อบต. โพธิ์กลาง 

Korat-sdo-1

Korat-sdo-1

49

นครราชสีมา

อบต. หนองจะบก 

Korat-sdo-2

Korat-sdo-2

50

นครราชสีมา

อบต. โคกสูง 

Korat-sdo-3

Korat-sdo-3

51

นครราชสีมา

อบต. มะเริง 

Korat-sdo-4

Korat-sdo-4

52

นครราชสีมา

อบต. หนองระเวียง 

Korat-sdo-5

Korat-sdo-5

53

นครราชสีมา

อบต. ปรุใหญ่ 

Korat-sdo-6

Korat-sdo-6

54

นครราชสีมา

อบต. หมื่นไวย 

Korat-sdo-7

Korat-sdo-7

55

นครราชสีมา

อบต. พลกรัง 

Korat-sdo-8

Korat-sdo-8

56

นครราชสีมา

อบต. หนองไผ่ล้อม 

Korat-sdo-9

Korat-sdo-9

57

นครราชสีมา

อบต. หัวทะเล 

Korat-sdo-10

Korat-sdo-10

58

นครราชสีมา

อบต. บ้านเกาะ 

Korat-sdo-11

Korat-sdo-11

59

นครราชสีมา

อบต. บ้านใหม่ 

Korat-sdo-12

Korat-sdo-12

60

นครราชสีมา

อบต. พุดซา 

Korat-sdo-13

Korat-sdo-13

61

นครราชสีมา

อบต. บ้านโพธิ์ 

Korat-sdo-14

Korat-sdo-14

62

นครราชสีมา

อบต. จอหอ 

Korat-sdo-15

Korat-sdo-15

63

นครราชสีมา

อบต. โคกกรวด 

Korat-sdo-16

Korat-sdo-16

64

นครราชสีมา

อบต. ไชยมงคล 

Korat-sdo-17

Korat-sdo-17

65

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวศาลา 

Korat-sdo-18

Korat-sdo-18

66

นครราชสีมา

อบต. สุรนารี 

Korat-sdo-19

Korat-sdo-19

67

นครราชสีมา

อบต. สี่มุม 

Korat-sdo-20

Korat-sdo-20

68

นครราชสีมา

อบต. ตลาด 

Korat-sdo-21

Korat-sdo-21

69

นครราชสีมา

อบต. พะเนา 

Korat-sdo-22

Korat-sdo-22

70

นครราชสีมา

อบต. หนองกระทุ่ม 

Korat-sdo-23

Korat-sdo-23

71

นครราชสีมา

อบต. หนองไข่น้ำ 

Korat-sdo-24

Korat-sdo-24

72

นครราชสีมา

อบต. แชะ 

Korat-sdo-25

Korat-sdo-25

73

นครราชสีมา

อบต. เฉลียง 

Korat-sdo-26

Korat-sdo-26

74

นครราชสีมา

อบต. ครบุรี 

Korat-sdo-27

Korat-sdo-27

75

นครราชสีมา

อบต. โคกกระชาย 

Korat-sdo-28

Korat-sdo-28

76

นครราชสีมา

อบต. จระเข้หิน 

Korat-sdo-29

Korat-sdo-29

77

นครราชสีมา

อบต. มาบตะโกเอน 

Korat-sdo-30

Korat-sdo-30

78

นครราชสีมา

อบต. อรพิมพ์ 

Korat-sdo-31

Korat-sdo-31

79

นครราชสีมา

อบต. บ้านใหม่ 

Korat-sdo-32

Korat-sdo-32

80

นครราชสีมา

อบต. ลำเพียก 

Korat-sdo-33

Korat-sdo-33

81

นครราชสีมา

อบต. ครบุรีใต้ 

Korat-sdo-34

Korat-sdo-34

82

นครราชสีมา

อบต. ตะแบกบาน 

Korat-sdo-35

Korat-sdo-35

83

นครราชสีมา

อบต. สระว่านพระยา 

Korat-sdo-36

Korat-sdo-36

84

นครราชสีมา

อบต. เสิงสาง 

Korat-sdo-37

Korat-sdo-37

85

นครราชสีมา

อบต. สระตะเคียน 

Korat-sdo-38

Korat-sdo-38

86

นครราชสีมา

อบต. โนนสมบูรณ์ 

Korat-sdo-39

Korat-sdo-39

87

นครราชสีมา

อบต. กุดโบสถ์ 

Korat-sdo-40

Korat-sdo-40

88

นครราชสีมา

อบต. สุขไพบูลย์ 

Korat-sdo-41

Korat-sdo-41

89

นครราชสีมา

อบต. บ้านราษฎร์ 

Korat-sdo-42

Korat-sdo-42

90

นครราชสีมา

อบต. เมืองคง 

Korat-sdo-43

Korat-sdo-43

91

นครราชสีมา

อบต. คูขาด 

Korat-sdo-44

Korat-sdo-44

92

นครราชสีมา

อบต. เทพาลัย 

Korat-sdo-45

Korat-sdo-45

93

นครราชสีมา

อบต. ตาจั่น 

Korat-sdo-46

Korat-sdo-46

94

นครราชสีมา

อบต. บ้านปรางค์ 

Korat-sdo-47

Korat-sdo-47

95

นครราชสีมา

อบต. หนองมะนาว 

Korat-sdo-48

Korat-sdo-48

96

นครราชสีมา

อบต. หนองบัว 

Korat-sdo-49

Korat-sdo-49

97

นครราชสีมา

อบต. โนนเต็ง 

Korat-sdo-50

Korat-sdo-50

98

นครราชสีมา

อบต. ดอนใหญ่ 

Korat-sdo-51

Korat-sdo-51

99

นครราชสีมา

อบต. ขามสมบูรณ์ 

Korat-sdo-52

Korat-sdo-52

100

นครราชสีมา

อบต. บ้านเหลื่อม 

Korat-sdo-53

Korat-sdo-53

101

นครราชสีมา

อบต. วังโพธิ์ 

Korat-sdo-54

Korat-sdo-54

102

นครราชสีมา

อบต. โคกกระเบื้อง 

Korat-sdo-55

Korat-sdo-55

103

นครราชสีมา

อบต. ช่อระกา 

Korat-sdo-56

Korat-sdo-56

104

นครราชสีมา

อบต. จักราช 

Korat-sdo-57

Korat-sdo-57

105

นครราชสีมา

อบต. ทองหลาง 

Korat-sdo-58

Korat-sdo-58

106

นครราชสีมา

อบต. สีสุก 

Korat-sdo-59

Korat-sdo-59

107

นครราชสีมา

อบต. หนองขาม 

Korat-sdo-60

Korat-sdo-60

108

นครราชสีมา

อบต. หนองพลวง 

Korat-sdo-61

Korat-sdo-61

109

นครราชสีมา

อบต. ศรีละกอ 

Korat-sdo-62

Korat-sdo-62

110

นครราชสีมา

อบต. คลองเมือง 

Korat-sdo-63

Korat-sdo-63

111

นครราชสีมา

อบต. หินโคน 

Korat-sdo-64

Korat-sdo-64

112

นครราชสีมา

อบต. กระโทก 

Korat-sdo-65

Korat-sdo-65

113

นครราชสีมา

อบต. พลับพลา 

Korat-sdo-66

Korat-sdo-66

114

นครราชสีมา

อบต. ท่าอ่าง 

Korat-sdo-67

Korat-sdo-67

115

นครราชสีมา

อบต. ทุ่งอรุณ 

Korat-sdo-68

Korat-sdo-68

116

นครราชสีมา

อบต. ท่าลาดขาว 

Korat-sdo-69

Korat-sdo-69

117

นครราชสีมา

อบต. ท่าจะหลุง 

Korat-sdo-70

Korat-sdo-70

118

นครราชสีมา

อบต. ท่าเยี่ยม 

Korat-sdo-71

Korat-sdo-71

119

นครราชสีมา

อบต. โชคชัย 

Korat-sdo-72

Korat-sdo-72

120

นครราชสีมา

อบต. ละลมใหม่พัฒนา 

Korat-sdo-73

Korat-sdo-73

121

นครราชสีมา

อบต. ด่านเกวียน 

Korat-sdo-74

Korat-sdo-74

122

นครราชสีมา

อบต. กุดพิมาน 

Korat-sdo-75

Korat-sdo-75

123

นครราชสีมา

อบต. ด่านขุนทด 

Korat-sdo-76

Korat-sdo-76

124

นครราชสีมา

อบต. ด่านนอก 

Korat-sdo-77

Korat-sdo-77

125

นครราชสีมา

อบต. ด่านใน 

Korat-sdo-78

Korat-sdo-78

126

นครราชสีมา

อบต. ตะเคียน 

Korat-sdo-79

Korat-sdo-79

127

นครราชสีมา

อบต. บ้านเก่า 

Korat-sdo-80

Korat-sdo-80

128

นครราชสีมา

อบต. บ้านแปรง 

Korat-sdo-81

Korat-sdo-81

129

นครราชสีมา

อบต. พันชนะ 

Korat-sdo-82

Korat-sdo-82

130

นครราชสีมา

อบต. สระจรเข้ 

Korat-sdo-83

Korat-sdo-83

131

นครราชสีมา

อบต. หนองกราด 

Korat-sdo-84

Korat-sdo-84

132

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวตะเกียด 

Korat-sdo-85

Korat-sdo-85

133

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวละคร 

Korat-sdo-86

Korat-sdo-86

134

นครราชสีมา

อบต. หินดาด 

Korat-sdo-87

Korat-sdo-87

135

นครราชสีมา

อบต. ห้วยบง 

Korat-sdo-88

Korat-sdo-88

136

นครราชสีมา

อบต. โนนเมืองพัฒนา 

Korat-sdo-89

Korat-sdo-89

137

นครราชสีมา

อบต. หนองไทร 

Korat-sdo-90

Korat-sdo-90

138

นครราชสีมา

อบต. โนนไทย 

Korat-sdo-91

Korat-sdo-91

139

นครราชสีมา

อบต. ด่านจาก 

Korat-sdo-92

Korat-sdo-92

140

นครราชสีมา

อบต. กำปัง 

Korat-sdo-93

Korat-sdo-93

141

นครราชสีมา

อบต. สำโรง 

Korat-sdo-94

Korat-sdo-94

142

นครราชสีมา

อบต. ค้างพลู 

Korat-sdo-95

Korat-sdo-95

143

นครราชสีมา

อบต. บ้านวัง 

Korat-sdo-96

Korat-sdo-96

144

นครราชสีมา

อบต. บัลลังก์ 

Korat-sdo-97

Korat-sdo-97

145

นครราชสีมา

อบต. สายออ 

Korat-sdo-98

Korat-sdo-98

146

นครราชสีมา

อบต. ถนนโพธิ์ 

Korat-sdo-99

Korat-sdo-99

147

นครราชสีมา

อบต. มะค่า 

Korat-sdo-100

Korat-sdo-100

148

นครราชสีมา

อบต. ใหม่ 

Korat-sdo-101

Korat-sdo-101

149

นครราชสีมา

อบต. โตนด 

Korat-sdo-102

Korat-sdo-102

150

นครราชสีมา

อบต. บิง 

Korat-sdo-103

Korat-sdo-103

151

นครราชสีมา

อบต. ดอนชมพู 

Korat-sdo-104

Korat-sdo-104

152

นครราชสีมา

อบต. ธารปราสาท 

Korat-sdo-105

Korat-sdo-105

153

นครราชสีมา

อบต. หลุมข้าว 

Korat-sdo-106

Korat-sdo-106

154

นครราชสีมา

อบต. มะค่า 

Korat-sdo-107

Korat-sdo-107

155

นครราชสีมา

อบต. พลสงคราม 

Korat-sdo-108

Korat-sdo-108

156

นครราชสีมา

อบต. จันอัด 

Korat-sdo-109

Korat-sdo-109

157

นครราชสีมา

อบต. ขามเฒ่า  

Korat-sdo-110

Korat-sdo-110

158

นครราชสีมา

อบต. ด่านคล้า 

Korat-sdo-111

Korat-sdo-111

159

นครราชสีมา

อบต. ลำคอหงษ์ 

Korat-sdo-112

Korat-sdo-112

160

นครราชสีมา

อบต. เมืองปราสาท 

Korat-sdo-113

Korat-sdo-113

161

นครราชสีมา

อบต. ดอนหวาย 

Korat-sdo-114

Korat-sdo-114

162

นครราชสีมา

อบต. ลำมูล 

Korat-sdo-115

Korat-sdo-115

163

นครราชสีมา

อบต. ขามสะแกแสง 

Korat-sdo-116

Korat-sdo-116

164

นครราชสีมา

อบต. โนนเมือง 

Korat-sdo-117

Korat-sdo-117

165

นครราชสีมา

อบต. เมืองนาท 

Korat-sdo-118

Korat-sdo-118

166

นครราชสีมา

อบต. ชีวึก 

Korat-sdo-119

Korat-sdo-119

167

นครราชสีมา

อบต. พะงาด 

Korat-sdo-120

Korat-sdo-120

168

นครราชสีมา

อบต. หนองหัวฟาน 

Korat-sdo-121

Korat-sdo-121

169

นครราชสีมา

อบต. เมืองเกษตร 

Korat-sdo-122

Korat-sdo-122

170

นครราชสีมา

อบต. บัวใหญ่ 

Korat-sdo-123

Korat-sdo-123

171

นครราชสีมา

อบต. ห้วยยาง 

Korat-sdo-124

Korat-sdo-124

172

นครราชสีมา

อบต. เสมาใหญ่ 

Korat-sdo-125

Korat-sdo-125

173

นครราชสีมา

อบต. ดอนตะหนิน 

Korat-sdo-126

Korat-sdo-126

174

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวสะอาด 

Korat-sdo-127

Korat-sdo-127

175

นครราชสีมา

อบต. โนนทองหลาง 

Korat-sdo-128

Korat-sdo-128

176

นครราชสีมา

อบต. กุดจอก 

Korat-sdo-129

Korat-sdo-129

177

นครราชสีมา

อบต. ด่านช้าง 

Korat-sdo-130

Korat-sdo-130

178

นครราชสีมา

อบต. ขุนทอง 

Korat-sdo-131

Korat-sdo-131

179

นครราชสีมา

อบต. หนองแจ้งใหญ่ 

Korat-sdo-132

Korat-sdo-132

180

นครราชสีมา

อบต. ประทาย 

Korat-sdo-133

Korat-sdo-133

181

นครราชสีมา

อบต. กระทุ่มราย 

Korat-sdo-134

Korat-sdo-134

182

นครราชสีมา

อบต. วังไม้แดง 

Korat-sdo-135

Korat-sdo-135

183

นครราชสีมา

อบต. ตลาดไทร 

Korat-sdo-136

Korat-sdo-136

184

นครราชสีมา

อบต. หนองพลวง 

Korat-sdo-137

Korat-sdo-137

185

นครราชสีมา

อบต. หนองค่าย 

Korat-sdo-138

Korat-sdo-138

186

นครราชสีมา

อบต. หันห้วยทราย 

Korat-sdo-139

Korat-sdo-139

187

นครราชสีมา

อบต. ดอนมัน 

Korat-sdo-140

Korat-sdo-140

188

นครราชสีมา

อบต. นางรำ 

Korat-sdo-141

Korat-sdo-141

189

นครราชสีมา

อบต. โนนเพ็ด 

Korat-sdo-142

Korat-sdo-142

190

นครราชสีมา

อบต. ทุ่งสว่าง 

Korat-sdo-143

Korat-sdo-143

191

นครราชสีมา

อบต. โคกกลาง 

Korat-sdo-144

Korat-sdo-144

192

นครราชสีมา

อบต. เมืองโดน 

Korat-sdo-145

Korat-sdo-145

193

นครราชสีมา

อบต. เมืองปัก 

Korat-sdo-146

Korat-sdo-146

194

นครราชสีมา

อบต. ตะคุ 

Korat-sdo-147

Korat-sdo-147

195

นครราชสีมา

อบต. โคกไทย 

Korat-sdo-148

Korat-sdo-148

196

นครราชสีมา

อบต. สำโรง 

Korat-sdo-149

Korat-sdo-149

197

นครราชสีมา

อบต. ตะขบ 

Korat-sdo-150

Korat-sdo-150

198

นครราชสีมา

อบต. นกออก 

Korat-sdo-151

Korat-sdo-151

199

นครราชสีมา

อบต. ดอน 

Korat-sdo-152

Korat-sdo-152

200

นครราชสีมา

อบต. ตูม 

Korat-sdo-153

Korat-sdo-153

201

นครราชสีมา

อบต. งิ้ว 

Korat-sdo-154

Korat-sdo-154

202

นครราชสีมา

อบต. สะแกราช 

Korat-sdo-155

Korat-sdo-155

203

นครราชสีมา

อบต. ลำนางแก้ว 

Korat-sdo-156

Korat-sdo-156

204

นครราชสีมา

อบต. ภูหลวง 

Korat-sdo-157

Korat-sdo-157

205

นครราชสีมา

อบต. ธงชัยเหนือ 

Korat-sdo-158

Korat-sdo-158

206

นครราชสีมา

อบต. สุขเกษม 

Korat-sdo-159

Korat-sdo-159

207

นครราชสีมา

อบต. เกษมทรัพย์ 

Korat-sdo-160

Korat-sdo-160

208

นครราชสีมา

อบต. บ่อปลาทอง 

Korat-sdo-161

Korat-sdo-161

209

นครราชสีมา

อบต. ในเมือง 

Korat-sdo-162

Korat-sdo-162

210

นครราชสีมา

อบต. สัมฤทธิ์ 

Korat-sdo-163

Korat-sdo-163

211

นครราชสีมา

อบต. โบสถ์ 

Korat-sdo-164

Korat-sdo-164

212

นครราชสีมา

อบต. กระเบื้องใหญ่ 

Korat-sdo-165

Korat-sdo-165

213

นครราชสีมา

อบต. ท่าหลวง 

Korat-sdo-166

Korat-sdo-166

214

นครราชสีมา

อบต. รังกาใหญ่ 

Korat-sdo-167

Korat-sdo-167

215

นครราชสีมา

อบต. ชีวาน 

Korat-sdo-168

Korat-sdo-168

216

นครราชสีมา

อบต. นิคมสร้างตนเอง 

Korat-sdo-169

Korat-sdo-169

217

นครราชสีมา

อบต. กระชอน 

Korat-sdo-170

Korat-sdo-170

218

นครราชสีมา

อบต. ดงใหญ่ 

Korat-sdo-171

Korat-sdo-171

219

นครราชสีมา

อบต. ธารละหลอด 

Korat-sdo-172

Korat-sdo-172

220

นครราชสีมา

อบต. หนองระเวียง 

Korat-sdo-173

Korat-sdo-173

221

นครราชสีมา

อบต. ห้วยแถลง 

Korat-sdo-174

Korat-sdo-174

222

นครราชสีมา

อบต. ทับสวาย 

Korat-sdo-175

Korat-sdo-175

223

นครราชสีมา

อบต. เมืองพลับพลา 

Korat-sdo-176

Korat-sdo-176

224

นครราชสีมา

อบต. หลุ่งตะเคียน 

Korat-sdo-177

Korat-sdo-177

225

นครราชสีมา

อบต. หินดาด 

Korat-sdo-178

Korat-sdo-178

226

นครราชสีมา

อบต. งิ้ว 

Korat-sdo-179

Korat-sdo-179

227

นครราชสีมา

อบต. กงรถ 

Korat-sdo-180

Korat-sdo-180

228

นครราชสีมา

อบต. หลุ่งประดู่ 

Korat-sdo-181

Korat-sdo-181

229

นครราชสีมา

อบต. ตะโก 

Korat-sdo-182

Korat-sdo-182

230

นครราชสีมา

อบต. ห้วยแคน 

Korat-sdo-183

Korat-sdo-183

231

นครราชสีมา

อบต. ชุมพวง 

Korat-sdo-184

Korat-sdo-184

232

นครราชสีมา

อบต. ประสุข 

Korat-sdo-185

Korat-sdo-185

233

นครราชสีมา

อบต. ท่าลาด 

Korat-sdo-186

Korat-sdo-186

234

นครราชสีมา

อบต. สาหร่าย 

Korat-sdo-187

Korat-sdo-187

235

นครราชสีมา

อบต. ตลาดไทร 

Korat-sdo-188

Korat-sdo-188

236

นครราชสีมา

อบต. โนนรัง 

Korat-sdo-189

Korat-sdo-189

237

นครราชสีมา

อบต. หนองหลัก 

Korat-sdo-190

Korat-sdo-190

238

นครราชสีมา

อบต. โนนตูม 

Korat-sdo-191

Korat-sdo-191

239

นครราชสีมา

อบต. โนนยอ 

Korat-sdo-192

Korat-sdo-192

240

นครราชสีมา

อบต. สูงเนิน 

Korat-sdo-193

Korat-sdo-193

241

นครราชสีมา

อบต. เสมา 

Korat-sdo-194

Korat-sdo-194

242

นครราชสีมา

อบต. โคราช 

Korat-sdo-195

Korat-sdo-195

243

นครราชสีมา

อบต. บุ่งชี้เหล็ก 

Korat-sdo-196

Korat-sdo-196

244

นครราชสีมา

อบต. โนนค่า 

Korat-sdo-197

Korat-sdo-197

245

นครราชสีมา

อบต. โค้งยาง 

Korat-sdo-198

Korat-sdo-198

246

นครราชสีมา

อบต. มะเกลือเก่า 

Korat-sdo-199

Korat-sdo-199

247

นครราชสีมา

อบต. มะเกลือใหม่ 

Korat-sdo-200

Korat-sdo-200

248

นครราชสีมา

อบต. นากลาง 

Korat-sdo-201

Korat-sdo-201

249

นครราชสีมา

อบต. หนองตะไก้ 

Korat-sdo-202

Korat-sdo-202

250

นครราชสีมา

อบต. กุดจิก 

Korat-sdo-203

Korat-sdo-203

251

นครราชสีมา

อบต. ขามทะเลสอ 

Korat-sdo-204

Korat-sdo-204

252

นครราชสีมา

อบต. โป่งแดง 

Korat-sdo-205

Korat-sdo-205

253

นครราชสีมา

อบต. พันดุง 

Korat-sdo-206

Korat-sdo-206

254

นครราชสีมา

อบต. หนองสรวง 

Korat-sdo-207

Korat-sdo-207

255

นครราชสีมา

อบต. บึงอ้อ 

Korat-sdo-208

Korat-sdo-208

256

นครราชสีมา

อบต. สีคิ้ว 

Korat-sdo-209

Korat-sdo-209

257

นครราชสีมา

อบต. บ้านหัน 

Korat-sdo-210

Korat-sdo-210

258

นครราชสีมา

อบต. กฤษณา 

Korat-sdo-211

Korat-sdo-211

259

นครราชสีมา

อบต. ลาดบัวขาว 

Korat-sdo-212

Korat-sdo-212

260

นครราชสีมา

อบต. หนองหญ้าขาว 

Korat-sdo-213

Korat-sdo-213

261

นครราชสีมา

อบต. กุดน้อย 

Korat-sdo-214

Korat-sdo-214

262

นครราชสีมา

อบต. หนองน้ำใส 

Korat-sdo-215

Korat-sdo-215

263

นครราชสีมา

อบต. วังโรงใหญ่ 

Korat-sdo-216

Korat-sdo-216

264

นครราชสีมา

อบต. มิตรภาพ 

Korat-sdo-217

Korat-sdo-217

265

นครราชสีมา

อบต. คลองไผ่ 

Korat-sdo-218

Korat-sdo-218

266

นครราชสีมา

อบต. ดอนเมือง 

Korat-sdo-219

Korat-sdo-219

267

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวน้อย 

Korat-sdo-220

Korat-sdo-220

268

นครราชสีมา

อบต. ปากช่อง 

Korat-sdo-221

Korat-sdo-221

269

นครราชสีมา

อบต. กลางดง 

Korat-sdo-222

Korat-sdo-222

270

นครราชสีมา

อบต. จันทึก 

Korat-sdo-223

Korat-sdo-223

271

นครราชสีมา

อบต. วังกะทะ 

Korat-sdo-224

Korat-sdo-224

272

นครราชสีมา

อบต. หมูสี 

Korat-sdo-225

Korat-sdo-225

273

นครราชสีมา

อบต. หนองสาหร่าย 

Korat-sdo-226

Korat-sdo-226

274

นครราชสีมา

อบต. ขนงพระ 

Korat-sdo-227

Korat-sdo-227

275

นครราชสีมา

อบต. โป่งตาลอง 

Korat-sdo-228

Korat-sdo-228

276

นครราชสีมา

อบต. คลองม่วง 

Korat-sdo-229

Korat-sdo-229

277

นครราชสีมา

อบต. หนองน้ำแดง 

Korat-sdo-230

Korat-sdo-230

278

นครราชสีมา

อบต. วังไทร 

Korat-sdo-231

Korat-sdo-231

279

นครราชสีมา

อบต. พญาเย็น 

Korat-sdo-232

Korat-sdo-232

280

นครราชสีมา

อบต. หนองบุนนาก 

Korat-sdo-233

Korat-sdo-233

281

นครราชสีมา

อบต. สารภี 

Korat-sdo-234

Korat-sdo-234

282

นครราชสีมา

อบต. ไทยเจริญ 

Korat-sdo-235

Korat-sdo-235

283

นครราชสีมา

อบต. หนองหัวแรต 

Korat-sdo-236

Korat-sdo-236

284

นครราชสีมา

อบต. แหลมทอง 

Korat-sdo-237

Korat-sdo-237

285

นครราชสีมา

อบต. หนองตะไก้ 

Korat-sdo-238

Korat-sdo-238

286

นครราชสีมา

อบต. ลุงเขว้า 

Korat-sdo-239

Korat-sdo-239

287

นครราชสีมา

อบต. หนองไม้ไผ่ 

Korat-sdo-240

Korat-sdo-240

288

นครราชสีมา

อบต. บ้านใหม่ 

Korat-sdo-241

Korat-sdo-241

289

นครราชสีมา

อบต. แก้งสนามนาง 

Korat-sdo-242

Korat-sdo-242

290

นครราชสีมา

อบต. โนนสำราญ 

Korat-sdo-243

Korat-sdo-243

291

นครราชสีมา

อบต. บึงพะไล 

Korat-sdo-244

Korat-sdo-244

292

นครราชสีมา

อบต. สีสุก 

Korat-sdo-245

Korat-sdo-245

293

นครราชสีมา

อบต. บึงสำโรง 

Korat-sdo-246

Korat-sdo-246

294

นครราชสีมา

อบต. โนนแดง 

Korat-sdo-247

Korat-sdo-247

295

นครราชสีมา

อบต. โนนตาเถร 

Korat-sdo-248

Korat-sdo-248

296

นครราชสีมา

อบต. สำพะเนียง 

Korat-sdo-249

Korat-sdo-249

297

นครราชสีมา

อบต. วังหิน 

Korat-sdo-250

Korat-sdo-250

298

นครราชสีมา

อบต. ดอนยาวใหญ่ 

Korat-sdo-251

Korat-sdo-251

299

นครราชสีมา

อบต. วังน้ำเขียว 

Korat-sdo-252

Korat-sdo-252

300

นครราชสีมา

อบต. วังหมี 

Korat-sdo-253

Korat-sdo-253

301

นครราชสีมา

อบต. ระเริง 

Korat-sdo-254

Korat-sdo-254

302

นครราชสีมา

อบต. อุดมทรัพย์ 

Korat-sdo-255

Korat-sdo-255

303

นครราชสีมา

อบต. ไทยสามัคคี 

Korat-sdo-256

Korat-sdo-256

304

นครราชสีมา

อบต. สำนักตะคร้อ กิ่ง 

Korat-sdo-257

Korat-sdo-257

305

นครราชสีมา

อบต. หนองแวง กิ่ง 

Korat-sdo-258

Korat-sdo-258

306

นครราชสีมา

อบต. บึงปรือ กิ่ง 

Korat-sdo-259

Korat-sdo-259

307

นครราชสีมา

อบต. วังยายทอง กิ่ง 

Korat-sdo-260

Korat-sdo-260

308

นครราชสีมา

อบต. เมืองยาง กิ่ง 

Korat-sdo-261

Korat-sdo-261

309

นครราชสีมา

อบต. กระเบื้องนอก กิ่ง 

Korat-sdo-262

Korat-sdo-262

310

นครราชสีมา

อบต. ละหานปลาค้าว กิ่ง 

Korat-sdo-263

Korat-sdo-263

311

นครราชสีมา

อบต. โนนอุดม กิ่ง 

Korat-sdo-264

Korat-sdo-264

312

นครราชสีมา

อบต. สระพระ กิ่ง 

Korat-sdo-265

Korat-sdo-265

313

นครราชสีมา

อบต. มาบกราด กิ่ง 

Korat-sdo-266

Korat-sdo-266

314

นครราชสีมา

อบต. พังเทียม กิ่ง 

Korat-sdo-267

Korat-sdo-267

315

นครราชสีมา

อบต. ทัพรั้ง กิ่ง 

Korat-sdo-268

Korat-sdo-268

316

นครราชสีมา

อบต. หนองหอย กิ่ง 

Korat-sdo-269

Korat-sdo-269

317

นครราชสีมา

อบต. ขุย กิ่ง 

Korat-sdo-270

Korat-sdo-270

318

นครราชสีมา

อบต. บ้านยาง กิ่ง 

Korat-sdo-271

Korat-sdo-271

319

นครราชสีมา

อบต. ช่องแมว กิ่ง 

Korat-sdo-272

Korat-sdo-272

320

นครราชสีมา

อบต. ไพล กิ่ง 

Korat-sdo-273

Korat-sdo-273

321

นครราชสีมา

อบต. เมืองพะไล กิ่ง 

Korat-sdo-274

Korat-sdo-274

322

นครราชสีมา

อบต. โนนจาน กิ่ง 

Korat-sdo-275

Korat-sdo-275

323

นครราชสีมา

อบต. บัวลาย กิ่ง 

Korat-sdo-276

Korat-sdo-276

324

นครราชสีมา

อบต. หนองหว้า กิ่ง 

Korat-sdo-277

Korat-sdo-277

325

นครราชสีมา

อบต. สีดา กิ่ง 

Korat-sdo-278

Korat-sdo-278

326

นครราชสีมา

อบต. โพนทอง กิ่ง 

Korat-sdo-279

Korat-sdo-279

327

นครราชสีมา

อบต. โนนประดู่ กิ่ง 

Korat-sdo-280

Korat-sdo-280

328

นครราชสีมา

อบต. สามเมือง กิ่ง 

Korat-sdo-281

Korat-sdo-281

329

นครราชสีมา

อบต. หนองตาดใหญ่ กิ่ง 

Korat-sdo-282

Korat-sdo-282

330

นครราชสีมา

อบต. ช้างทอง 

Korat-sdo-283

Korat-sdo-283

331

นครราชสีมา

อบต. ท่าช้าง 

Korat-sdo-284

Korat-sdo-284

332

นครราชสีมา

อบต. พระพุทธ 

Korat-sdo-285

Korat-sdo-285

333

นครราชสีมา

อบต. หนองงูเหลือม 

Korat-sdo-286

Korat-sdo-286

334

นครราชสีมา

อบต. หนองยาง 

Korat-sdo-287

Korat-sdo-287