ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 กระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ 

Krabi-c

Krabi-c

2

 กระบี่

เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 

Krabi-sd-1

Krabi-sd-1

3

 กระบี่

เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 

Krabi-sd-2

Krabi-sd-2

4

 กระบี่

เทศบาลตำบลเขาพนม 

Krabi-sd-3

Krabi-sd-3

5

 กระบี่

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 

Krabi-sd-4

Krabi-sd-4

6

 กระบี่

เทศบาลตำบลคลองพน 

Krabi-sd-5

Krabi-sd-5

7

 กระบี่

เทศบาลตำบลปลายพระยา 

Krabi-sd-6

Krabi-sd-6

8

 กระบี่

เทศบาลตำบลลำทับ 

Krabi-sd-7

Krabi-sd-7

9

 กระบี่

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

Krabi-sd-8

Krabi-sd-8

10

 กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก 

Krabi-sd-9

Krabi-sd-9

11

 กระบี่

อบจ. กระบี่

Krabi-po

Krabi-po

12

 กระบี่

อบต. กระบี่น้อย 

Krabi-sdo-1

Krabi-sdo-1

13

 กระบี่

อบต. เขาคราม 

Krabi-sdo-2

Krabi-sdo-2

14

 กระบี่

อบต. เขาทอง 

Krabi-sdo-3

Krabi-sdo-3

15

 กระบี่

อบต. ทับปริก 

Krabi-sdo-4

Krabi-sdo-4

16

 กระบี่

อบต. ไสไทย 

Krabi-sdo-5

Krabi-sdo-5

17

 กระบี่

อบต. อ่าวนาง 

Krabi-sdo-6

Krabi-sdo-6

18

 กระบี่

อบต. หนองทะเล 

Krabi-sdo-7

Krabi-sdo-7

19

 กระบี่

อบต. คลองประสงค์ 

Krabi-sdo-8

Krabi-sdo-8

20

 กระบี่

อบต. เขาพนม 

Krabi-sdo-9

Krabi-sdo-9

21

 กระบี่

อบต. เขาดิน 

Krabi-sdo-10

Krabi-sdo-10

22

 กระบี่

อบต. สินปุน 

Krabi-sdo-11

Krabi-sdo-11

23

 กระบี่

อบต. พรุเตียว 

Krabi-sdo-12

Krabi-sdo-12

24

 กระบี่

อบต. หน้าเขา 

Krabi-sdo-13

Krabi-sdo-13

25

 กระบี่

อบต. โคกหาร 

Krabi-sdo-14

Krabi-sdo-14

26

 กระบี่

อบต. เกาะลันตาใหญ่ 

Krabi-sdo-15

Krabi-sdo-15

27

 กระบี่

อบต. เกาะลันตาน้อย 

Krabi-sdo-16

Krabi-sdo-16

28

 กระบี่

อบต. เกาะกลาง 

Krabi-sdo-17

Krabi-sdo-17

29

 กระบี่

อบต. คลองยาง 

Krabi-sdo-18

Krabi-sdo-18

30

 กระบี่

อบต. ศาลาด่าน 

Krabi-sdo-19

Krabi-sdo-19

31

 กระบี่

อบต. คลองท่อมใต้ 

Krabi-sdo-20

Krabi-sdo-20

32

 กระบี่

อบต. คลองท่อมเหนือ 

Krabi-sdo-21

Krabi-sdo-21

33

 กระบี่

อบต. คลองพน 

Krabi-sdo-22

Krabi-sdo-22

34

 กระบี่

อบต. ทรายขาว 

Krabi-sdo-23

Krabi-sdo-23

35

 กระบี่

อบต. ห้วยน้ำขาว 

Krabi-sdo-24

Krabi-sdo-24

36

 กระบี่

อบต. พรุดินนา 

Krabi-sdo-25

Krabi-sdo-25

37

 กระบี่

อบต. เพหลา 

Krabi-sdo-26

Krabi-sdo-26

38

 กระบี่

อบต. อ่าวลึกใต้ 

Krabi-sdo-27

Krabi-sdo-27

39

 กระบี่

อบต. แหลมสัก 

Krabi-sdo-28

Krabi-sdo-28

40

 กระบี่

อบต. นาเหนือ 

Krabi-sdo-29

Krabi-sdo-29

41

 กระบี่

อบต. คลองหิน 

Krabi-sdo-30

Krabi-sdo-30

42

 กระบี่

อบต. อ่าวลึกน้อย 

Krabi-sdo-31

Krabi-sdo-31

43

 กระบี่

อบต. อ่าวลึกเหนือ 

Krabi-sdo-32

Krabi-sdo-32

44

 กระบี่

อบต. เขาใหญ่ 

Krabi-sdo-33

Krabi-sdo-33

45

 กระบี่

อบต. คลองยา 

Krabi-sdo-34

Krabi-sdo-34

46

 กระบี่

อบต. บ้านกลาง 

Krabi-sdo-35

Krabi-sdo-35

47

 กระบี่

อบต. ปลายพระยา 

Krabi-sdo-36

Krabi-sdo-36

48

 กระบี่

อบต. เขาเขน 

Krabi-sdo-37

Krabi-sdo-37

49

 กระบี่

อบต. เขาต่อ 

Krabi-sdo-38

Krabi-sdo-38

50

 กระบี่

อบต. คีรีวง 

Krabi-sdo-39

Krabi-sdo-39

51

 กระบี่

อบต. ลำทับ 

Krabi-sdo-40

Krabi-sdo-40

52

 กระบี่

อบต. ดินอุดม 

Krabi-sdo-41

Krabi-sdo-41

53

 กระบี่

อบต. ทุ่งไทรทอง 

Krabi-sdo-42

Krabi-sdo-42

54

 กระบี่

อบต. ดินแดง 

Krabi-sdo-43

Krabi-sdo-43

55

 กระบี่

อบต. เหนือคลอง 

Krabi-sdo-44

Krabi-sdo-44

56

 กระบี่

อบต. เกาะศรีบอยา 

Krabi-sdo-45

Krabi-sdo-45

57

 กระบี่

อบต. คลองขนาน 

Krabi-sdo-46

Krabi-sdo-46

58

 กระบี่

อบต. คลองเขม้า 

Krabi-sdo-47

Krabi-sdo-47

59

 กระบี่

อบต. โคกยาง 

Krabi-sdo-48

Krabi-sdo-48

60

 กระบี่

อบต. ตลิ่งชัน 

Krabi-sdo-49

Krabi-sdo-49

61

 กระบี่

อบต. ปกาสัย 

Krabi-sdo-50

Krabi-sdo-50

62

 กระบี่

อบต. ห้วยยูง 

Krabi-sdo-51

Krabi-sdo-51