ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

กระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Krabi-c

620601

2

กระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

Krabi-po

Krabi-po

3

กระบี่

เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

Krabi-sd-1

Krabi-sd-1

4

กระบี่

เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่

Krabi-sd-2

Krabi-sd-2

5

กระบี่

เทศบาลตำบลเขาพนม

Krabi-sd-3

Krabi-sd-3

6

กระบี่

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

Krabi-sd-4

699048

7

กระบี่

เทศบาลตำบลคลองพน

Krabi-sd-5

Krabi-sd-5

8

กระบี่

เทศบาลตำบลปลายพระยา

Krabi-sd-6

Krabi-sd-6

9

กระบี่

เทศบาลตำบลลำทับ

Krabi-sd-7

Krabi-sd-7

10

กระบี่

เทศบาลตำบลเหนือคลอง

Krabi-sd-8

Krabi-sd-8

11

กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

Krabi-sd-9

Krabi-sd-9

12

กระบี่

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

Krabi-sdo-1

Krabi-sdo-1

13

กระบี่

อบต. เขาดิน

Krabi-sdo-10

Krabi-sdo-10

14

กระบี่

อบต. สินปุน

Krabi-sdo-11

Krabi-sdo-11

15

กระบี่

อบต. พรุเตียว

Krabi-sdo-12

Krabi-sdo-12

16

กระบี่

อบต. หน้าเขา

Krabi-sdo-13

Krabi-sdo-13

17

กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

Krabi-sdo-14

010136

18

กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

Krabi-sdo-15

Krabi-sdo-15

19

กระบี่

อบต. เกาะลันตาน้อย

Krabi-sdo-16

Krabi-sdo-16

20

กระบี่

อบต. เกาะกลาง

Krabi-sdo-17

Krabi-sdo-17

21

กระบี่

อบต. คลองยาง

Krabi-sdo-18

6810304

22

กระบี่

อบต. ศาลาด่าน

Krabi-sdo-19

saladan-sdo-19

23

กระบี่

อบต. เขาคราม

Krabi-sdo-2

Krabi-sdo-2

24

กระบี่

อบต. คลองท่อมใต้

Krabi-sdo-20

Krabi-sdo-20

25

กระบี่

อบต. คลองท่อมเหนือ

Krabi-sdo-21

Krabi-sdo-21

26

กระบี่

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

Krabi-sdo-22

Krabi-sdo-22

27

กระบี่

เทศบาลตำบลทรายขาว

Krabi-sdo-23

Krabi-sdo-23

28

กระบี่

อบต. ห้วยน้ำขาว

Krabi-sdo-24

Krabi-sdo-24

29

กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา

Krabi-sdo-25

jj1234599

30

กระบี่

อบต. เพหลา

Krabi-sdo-26

Krabi-sdo-26

31

กระบี่

อบต. อ่าวลึกใต้

Krabi-sdo-27

Krabi-sdo-27

32

กระบี่

อบต. แหลมสัก

Krabi-sdo-28

Krabi-sdo-28

33

กระบี่

อบต. นาเหนือ

Krabi-sdo-29

Krabi-sdo-29

34

กระบี่

อบต. เขาทอง

Krabi-sdo-3

Krabi-sdo-3

35

กระบี่

อบต. คลองหิน

Krabi-sdo-30

Krabi-sdo-30

36

กระบี่

อบต. อ่าวลึกน้อย

Krabi-sdo-31

aoluknoi100

37

กระบี่

อบต. อ่าวลึกเหนือ

Krabi-sdo-32

Krabi-sdo-32

38

กระบี่

อบต. เขาใหญ่

Krabi-sdo-33

Krabi-sdo-33

39

กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

Krabi-sdo-34

Krabi-sdo-34

40

กระบี่

อบต. บ้านกลาง

Krabi-sdo-35

Krabi-sdo-35

41

กระบี่

อบต. ปลายพระยา

Krabi-sdo-36

Krabi-sdo-36

42

กระบี่

อบต. เขาเขน

Krabi-sdo-37

Krabi-sdo-37

43

กระบี่

อบต. เขาต่อ

Krabi-sdo-38

Krabi-sdo-38

44

กระบี่

อบต. คีรีวง

Krabi-sdo-39

Krabi-sdo-39

45

กระบี่

อบต. ทับปริก

Krabi-sdo-4

Krabi-sdo-4

46

กระบี่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ

Krabi-sdo-40

888999

47

กระบี่

อบต. ดินอุดม

Krabi-sdo-41

Krabi-sdo-41

48

กระบี่

อบต. ทุ่งไทรทอง

Krabi-sdo-42

Krabi-sdo-42

49

กระบี่

อบต. ดินแดง

Krabi-sdo-43

Krabi-sdo-43

50

กระบี่

อบต. เหนือคลอง

Krabi-sdo-44

Krabi-sdo-44

51

กระบี่

อบต. เกาะศรีบอยา

Krabi-sdo-45

Krabi-sdo-45

52

กระบี่

อบต. คลองขนาน

Krabi-sdo-46

Krabi-sdo-46

53

กระบี่

อบต. คลองเขม้า

Krabi-sdo-47

Krabi-sdo-47

54

กระบี่

อบต. โคกยาง

Krabi-sdo-48

Krabi-sdo-48

55

กระบี่

อบต. ตลิ่งชัน

Krabi-sdo-49

Krabi-sdo-49

56

กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

Krabi-sdo-5

Krabi-sdo-5

57

กระบี่

อบต. ปกาสัย

Krabi-sdo-50

Krabi-sdo-50

58

กระบี่

อบต. ห้วยยูง

Krabi-sdo-51

Krabi-sdo-51

59

กระบี่

อบต. อ่าวนาง

Krabi-sdo-6

Krabi-sdo-6

60

กระบี่

อบต. หนองทะเล

Krabi-sdo-7

Krabi-sdo-7

61

กระบี่

อบต. คลองประสงค์

Krabi-sdo-8

Krabi-sdo-8

62

กระบี่

อบต. เขาพนม

Krabi-sdo-9

Krabi-sdo-9