ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลขามเรียง

sarakham-sdo-41

sarakham-sdo-41

2

มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

sarakham-po

sarakham-po

3

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโคกพระ

sarakham-sdo-132

sarakham-sdo-132

4

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

sarakham-sdo-39

sarakham-sdo-39

5

มหาสารคาม

อบต.กุดใส้จ่อ

sarakham-sdo-44

123456

6

มหาสารคาม

อบต.ขามเฒ่าพัฒนา

sarakham-sdo-45

sarakham-sdo-45

7

มหาสารคาม

อบต.เขวาใหญ่

sarakham-sdo-42

sarakham-sdo-42

8

มหาสารคาม

อบต.คันธารราษฎร์

sarakham-sdo-37

sarakham-sdo-37

9

มหาสารคาม

อบต.โคกพระ

sarakham-sdo-36

sarakham-sdo-36

10

มหาสารคาม

อบต.นาสีนวน

sarakham-sdo-40

sarakham-sdo-40

11

มหาสารคาม

อบต.มะค่า

sarakham-sdo-38

msarakham-sdo-38

12

มหาสารคาม

อบต.ศรีสุข

sarakham-sdo-43

sarakham-sdo-43

13

มหาสารคาม

อบต.กุดรัง

sarakham-sdo-123

sarakham-sdo-123

14

มหาสารคาม

อบต.นาโพธิ์

sarakham-sdo-124

sarakham-sdo-124

15

มหาสารคาม

อบต.เลิงแฝก

sarakham-sdo-125

sarakham-sdo-125

16

มหาสารคาม

อบต.หนองแวง

sarakham-sdo-126

sarakham-sdo-126

17

มหาสารคาม

อบต.ห้วยเตย

sarakham-sdo-127

sarakham-sdo-127

18

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลแกดำ

sarakham-c-3

sarakham-c-3

19

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลมิตรภาพ

sarakham-sdo-16

sarakham-sdo-16

20

มหาสารคาม

อบต.แกดำ

sarakham-sdo-14

sarakham-sdo-14

21

มหาสารคาม

อบต.โนนภิบาล

sarakham-sdo-18

sarakham-sdo-18

22

มหาสารคาม

อบต.วังแสง

sarakham-sdo-15

sarakham-sdo-15

23

มหาสารคาม

อบต.หนองกุง

sarakham-sdo-17

sarakham-sdo-17

24

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

sarakham-c-5

sarakham-c-5

25

มหาสารคาม

อบต.แก้งแก

sarakham-sdo-24

sarakham-sdo-24

26

มหาสารคาม

อบต.เขวาไร่

sarakham-sdo-22

sarakham-sdo-22

27

มหาสารคาม

อบต.เขื่อน

sarakham-sdo-28

sarakham-sdo-28

28

มหาสารคาม

อบต.ดอนกลาง

sarakham-sdo-35

sarakham-sdo-35

29

มหาสารคาม

อบต.แพง

sarakham-sdo-23

sarakham-sdo-23

30

มหาสารคาม

อบต.โพนงาม

sarakham-sdo-30

sarakham-sdo-30

31

มหาสารคาม

อบต.ยางท่าแจ้ง

sarakham-sdo-31

sarakham-sdo-31

32

มหาสารคาม

อบต.ยางน้อย

sarakham-sdo-20

sarakham-sdo-20

33

มหาสารคาม

อบต.เลิงใต้

sarakham-sdo-34

sarakham-sdo-34

34

มหาสารคาม

อบต.วังยาว

sarakham-sdo-21

sarakham-sdo-21

35

มหาสารคาม

อบต.หนองกุงสวรรค์

sarakham-sdo-33

sarakham-sdo-33

36

มหาสารคาม

อบต.หนองบอน

sarakham-sdo-29

sarakham-sdo-29

37

มหาสารคาม

อบต.หนองบัว

sarakham-sdo-26

sarakham-sdo-26

38

มหาสารคาม

อบต.หนองเหล็ก

sarakham-sdo-25

sarakham-sdo-25

39

มหาสารคาม

อบต.หัวขวาง

sarakham-sdo-19

sarakham-sdo-19

40

มหาสารคาม

อบต.เหล่า

sarakham-sdo-27

sarakham-sdo-27

41

มหาสารคาม

อบต.แห่ใต้

sarakham-sdo-32

sarakham-sdo-32

42

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก

sarakham-sdo-129

sarakham-sdo-129

43

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหนองกุง

sarakham-sdo-131

sarakham-sdo-131

44

มหาสารคาม

อบต.ชื่นชม

sarakham-sdo-128

sarakham-sdo-128

45

มหาสารคาม

อบต.เหล่าดอกไม้

sarakham-sdo-130

sarakham-sdo-130

46

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลเชียงยืน

sarakham-c-2

sarakham-c-2

47

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโพนทอง

sarakham-sdo-52

sarakham-sdo-52

48

มหาสารคาม

อบต.กู่ทอง

sarakham-sdo-49

sarakham-sdo-49

49

มหาสารคาม

อบต.เชียงยืน

sarakham-sdo-46

sarakham-sdo-46

50

มหาสารคาม

อบต.ดอนเงิน

sarakham-sdo-48

sarakham-sdo-48

51

มหาสารคาม

อบต.นาทอง

sarakham-sdo-50

sarakham-sdo-50

52

มหาสารคาม

อบต.เสือเฒ่า

sarakham-sdo-51

sarakham-sdo-51

53

มหาสารคาม

อบต.หนองซอน

sarakham-sdo-47

sarakham-sdo-47

54

มหาสารคาม

อบต.เหล่าบัวบาน

sarakham-sdo-53

sarakham-sdo-53

55

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลนาเชือก

sarakham-c-4

sarakham-c-4

56

มหาสารคาม

อบต.เขวาไร่

sarakham-sdo-72

sarakham-sdo-72

57

มหาสารคาม

อบต.นาเชือก

sarakham-sdo-69

sarakham-sdo-69

58

มหาสารคาม

อบต.ปอพาน

sarakham-sdo-74

sarakham-sdo-74

59

มหาสารคาม

อบต.สันป่าตอง

sarakham-sdo-78

sarakham-sdo-78

60

มหาสารคาม

อบต.สำโรง

sarakham-sdo-70

sarakham-sdo-70

61

มหาสารคาม

อบต.หนองกุง

sarakham-sdo-77

sarakham-sdo-77

62

มหาสารคาม

อบต.หนองแดง

sarakham-sdo-71

sarakham-sdo-71

63

มหาสารคาม

อบต.หนองโพธิ์

sarakham-sdo-73

82801

64

มหาสารคาม

อบต.หนองเม็ก

sarakham-sdo-75

sarakham-sdo-75

65

มหาสารคาม

อบต.หนองเรือ

sarakham-sdo-76

sarakham-sdo-76

66

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลนาดูน

sarakham-sdo-133

sarakham-sdo-133

67

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหนองไผ่

sarakham-sdo-108

sarakham-sdo-108

68

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหัวดง

sarakham-sdo-112

sarakham-sdo-112

69

มหาสารคาม

อบต.กู่สันตรัตน์

sarakham-sdo-114

sarakham-sdo-114

70

มหาสารคาม

อบต.ดงดวน

sarakham-sdo-111

sarakham-sdo-111

71

มหาสารคาม

อบต.ดงบัง

sarakham-sdo-110

sarakham-sdo-110

72

มหาสารคาม

อบต.ดงยาง

sarakham-sdo-113

sarakham-sdo-113

73

มหาสารคาม

อบต.พระธาตุ

sarakham-sdo-115

sarakham-sdo-115

74

มหาสารคาม

อบต.หนองคู

sarakham-sdo-109

sarakham-sdo-109

75

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลบรบือ

sarakham-sdo-134

sarakham-sdo-134

76

มหาสารคาม

อบต.กำพี้

sarakham-sdo-58

sarakham-sdo-58

77

มหาสารคาม

อบต.ดอนงัว

sarakham-sdo-68

sarakham-sdo-68

78

มหาสารคาม

อบต.โนนแดง

sarakham-sdo-60

sarakham-sdo-60

79

มหาสารคาม

อบต.โนนราษี

sarakham-sdo-59

sarakham-sdo-59

80

มหาสารคาม

อบต.บรบือ

sarakham-sdo-54

sarakham-sdo-54

81

มหาสารคาม

อบต.บ่อใหญ่

sarakham-sdo-55

sarakham-sdo-55

82

มหาสารคาม

อบต.บัวมาศ

sarakham-sdo-62

sarakham-sdo-62

83

มหาสารคาม

อบต.ยาง

sarakham-sdo-65

sarakham-sdo-65

84

มหาสารคาม

อบต.วังไชย

sarakham-sdo-56

sarakham-sdo-56

85

มหาสารคาม

อบต.วังใหม่

sarakham-sdo-64

sarakham-sdo-64

86

มหาสารคาม

อบต.หนองโก

sarakham-sdo-67

sarakham-sdo-67

87

มหาสารคาม

อบต.หนองคูขาด

sarakham-sdo-63

sarakham-sdo-63

88

มหาสารคาม

อบต.หนองจิก

sarakham-sdo-61

sarakham-sdo-61

89

มหาสารคาม

อบต.หนองม่วง

sarakham-sdo-57

sarakham-sdo-57

90

มหาสารคาม

อบต.หนองสิม

sarakham-sdo-66

sarakham-sdo-66

91

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

sarakham-sdo-135

sarakham-sdo-135

92

มหาสารคาม

อบต.ก้ามปู

sarakham-sdo-80

043790529

93

มหาสารคาม

อบต.นาสีนวล

sarakham-sdo-83

sarakham-sdo-83

94

มหาสารคาม

อบต.ปะหลาน

sarakham-sdo-79

sarakham-sdo-79

95

มหาสารคาม

อบต.ภารแอ่น

sarakham-sdo-91

sarakham-sdo-91

96

มหาสารคาม

อบต.เม็กดำ

sarakham-sdo-82

sarakham-sdo-82

97

มหาสารคาม

อบต.เมืองเตา

sarakham-sdo-86

sarakham-sdo-86

98

มหาสารคาม

อบต.เมืองเสือ

sarakham-sdo-90

sarakham-sdo-90

99

มหาสารคาม

อบต.ราษฎร์เจริญ

sarakham-sdo-84

sarakham-sdo-84

100

มหาสารคาม

อบต.ราษฎร์พัฒนา

sarakham-sdo-89

sarakham-sdo-89

101

มหาสารคาม

อบต.ลานสะแก

sarakham-sdo-87

sarakham-sdo-87

102

มหาสารคาม

อบต.เวียงชัย

sarakham-sdo-88

sarakham-sdo-88

103

มหาสารคาม

อบต.เวียงสะอาด

sarakham-sdo-81

sarakham-sdo-81

104

มหาสารคาม

อบต.หนองบัว

sarakham-sdo-92

sarakham-sdo-92

105

มหาสารคาม

อบต.หนองบัวแก้ว

sarakham-sdo-85

sarakham-sdo-85

106

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลแวงน่าง

sarakham-sdo-136

sarakham-sdo-136

107

มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

sarakham-c

sarakham-c

108

มหาสารคาม

อบต.เกิ้ง

sarakham-sdo-6

sarakham-sdo-6

109

มหาสารคาม

อบต.แก่งเลิงจาน

sarakham-sdo-7

sarakham-sdo-7

110

มหาสารคาม

อบต.เขวา

sarakham-sdo-1

sarakham-sdo-1

111

มหาสารคาม

อบต.โคกก่อ

sarakham-sdo-4

sarakham-sdo-4

112

มหาสารคาม

อบต.ดอนหว่าน

sarakham-sdo-5

sarakham-sdo-5

113

มหาสารคาม

อบต.ท่าตูม

sarakham-sdo-2

sarakham-sdo-2

114

มหาสารคาม

อบต.ท่าสองคอน

sarakham-sdo-8

sarakham-sdo-8

115

มหาสารคาม

อบต.บัวค้อ

sarakham-sdo-13

sarakham-sdo-13

116

มหาสารคาม

อบต.ลาดพัฒนา

sarakham-sdo-9

sarakham-sdo-9

117

มหาสารคาม

อบต.แวงน่าง

sarakham-sdo-3

sarakham-sdo-3

118

มหาสารคาม

อบต.หนองโน

sarakham-sdo-12

sarakham-sdo-12

119

มหาสารคาม

อบต.หนองปลิง

sarakham-sdo-10

sarakham-sdo-10

120

มหาสารคาม

อบต.ห้วยแอ่ง

sarakham-sdo-11

sarakham-sdo-11

121

มหาสารคาม

อบต.ขามเรียน

sarakham-sdo-121

sarakham-sdo-121

122

มหาสารคาม

อบต.ดงเมือง

sarakham-sdo-120

sarakham-sdo-120

123

มหาสารคาม

อบต.นาภู

sarakham-sdo-117

sarakham-sdo-117

124

มหาสารคาม

อบต.บ้านกู่

sarakham-sdo-119

Banku6441106

125

มหาสารคาม

อบต.ยางสีสุราช

sarakham-sdo-116

sarakham-sdo-116

126

มหาสารคาม

อบต.แวงดง

sarakham-sdo-118

sarakham-sdo-118

127

มหาสารคาม

อบต.หนองบัวสันตุ

sarakham-sdo-122

sarakham-sdo-122

128

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลวาปีปทุม

sarakham-c-7

sarakham-c-7

129

มหาสารคาม

อบต.ขามป้อม

sarakham-sdo-94

sarakham-sdo-94

130

มหาสารคาม

อบต.แคน

sarakham-sdo-99

sarakham-sdo-99

131

มหาสารคาม

อบต.โคกสีทองหลาง

sarakham-sdo-107

sarakham-sdo-107

132

มหาสารคาม

อบต.งัวบา

sarakham-sdo-100

sarakham-sdo-100

133

มหาสารคาม

อบต.ดงใหญ่

sarakham-sdo-96

05122519

134

มหาสารคาม

อบต.นาข่า

sarakham-sdo-101

sarakham-sdo-101

135

มหาสารคาม

อบต.บ้านหวาย

sarakham-sdo-102

sarakham-sdo-102

136

มหาสารคาม

อบต.ประชาพัฒนา

sarakham-sdo-104

sarakham-sdo-104

137

มหาสารคาม

อบต.โพธิ์ชัย

sarakham-sdo-97

v[9.FrTbN=yp

138

มหาสารคาม

อบต.เสือโก้ก

sarakham-sdo-95

0857513198

139

มหาสารคาม

อบต.หนองทุ่ม

sarakham-sdo-105

sarakham-sdo-105

140

มหาสารคาม

อบต.หนองแสง

sarakham-sdo-93

sarakham-sdo-93

141

มหาสารคาม

อบต.หนองแสน

sarakham-sdo-106

sarakham-sdo-106

142

มหาสารคาม

อบต.หนองไฮ

sarakham-sdo-103

sarakham-sdo-103

143

มหาสารคาม

อบต.หัวเรือ

sarakham-sdo-98

sarakham-sdo-98