ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีธรรมราช

Nakhon-po

Nakhon-po

2

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลขนอม

Nakhon-sd-7

Nakhon-sd-7

3

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท้องเนียน

Nakhon-sdo-126

Nakhon-sdo-126

4

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

Nakhon-sdo-124

Nakhon-sdo-124

5

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนทอง

Nakhon-sdo-125

Nakhon-sdo-125

6

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนหนองคว้า

Nakhon-sdo-147

Nakhon-sdo-147

7

นครศรีธรรมราช

อบต.ทุ่งโพธิ์

Nakhon-sdo-148

Nakhon-sdo-148

8

นครศรีธรรมราช

อบต.นาหมอบุญ

Nakhon-sdo-149

Nakhon-sdo-149

9

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านชะอวด

Nakhon-sdo-146

Nakhon-sdo-146

10

นครศรีธรรมราช

อบต.สามตำบล

Nakhon-sdo-150

Nakhon-sdo-150

11

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลจันดี

Nakhon-sd-2

Nakhon-sd-2

12

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉวาง

Nakhon-sd-9

Nakhon-sd-9

13

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

Nakhon-sdo-24

chawang80150

14

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

Nakhon-sd-20

Nakhon-sd-20

15

นครศรีธรรมราช

อบต.กะเบียด

Nakhon-sdo-28

Nakhon-sdo-28

16

นครศรีธรรมราช

อบต.นากะชะ

Nakhon-sdo-29

Nakacha

17

นครศรีธรรมราช

อบต.นาเขลียง

Nakhon-sdo-32

Nakhon-sdo-32

18

นครศรีธรรมราช

อบต.นาแว

Nakhon-sdo-26

Nakhon-sdo-26

19

นครศรีธรรมราช

อบต.ไม้เรียง

Nakhon-sdo-27

Nakhon-sdo-27

20

นครศรีธรรมราช

อบต.ละอาย

Nakhon-sdo-25

882539

21

นครศรีธรรมราช

อบต.ไสหร้า

Nakhon-sdo-31

Nakhon-sdo-31

22

นครศรีธรรมราช

อบต.ห้วยปริก

Nakhon-sdo-30

Nakhon-sdo-30

23

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลดอนตรอ

Nakhon-sdo-163

Nakhon-sdo-163

24

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทางพูน

Nakhon-sdo-165

Nakhon-sdo-165

25

นครศรีธรรมราช

อบต.เชียรเขา

Nakhon-sdo-162

Nakhon-sdo-162

26

นครศรีธรรมราช

อบต.สวนหลวง

Nakhon-sdo-164

Nakhon-sdo-164

27

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะอวด

Nakhon-sd-3

Nakhon-sd-3

28

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าประจะ

Nakhon-sdo-51

Nakhon-sdo-51

29

นครศรีธรรมราช

อบต.เกาะขันธ์

Nakhon-sdo-56

Nakhon-sdo-56

30

นครศรีธรรมราช

อบต.ขอนหาด

Nakhon-sdo-55

Nakhon-sdo-55

31

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาพระทอง

Nakhon-sdo-58

Nakhon-sdo-58

32

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนหนองหงษ์

Nakhon-sdo-57

075760244

33

นครศรีธรรมราช

อบต.เคร็ง

Nakhon-sdo-52

Nakhon-sdo-52

34

นครศรีธรรมราช

อบต.ชะอวด

Nakhon-sdo-49

Nakhon-sdo-49

35

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าเสม็ด

Nakhon-sdo-50

Nakhon-sdo-50

36

นครศรีธรรมราช

อบต.นางหลง

Nakhon-sdo-59

Nakhon-sdo-59

37

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านตูล

Nakhon-sdo-54

Nakhon-sdo-54

38

นครศรีธรรมราช

อบต.วังอ่าง

Nakhon-sdo-53

354186

39

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลสวนขัน

Nakhon-sdo-161

Nakhon-sdo-161

40

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหลักช้าง

Nakhon-sdo-160

Nakhon-sdo-160

41

นครศรีธรรมราช

อบต.ช้างกลาง

Nakhon-sdo-159

Nakhon-sdo-159

42

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลการะเกด

Nakhon-sdo-46

Nakhon-sdo-46

43

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเชียรใหญ่

Nakhon-sd-10

Nakhon-sd-10

44

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาพระบาท

Nakhon-sdo-47

Nakhon-sdo-47

45

นครศรีธรรมราช

อบต.เชียรใหญ่

Nakhon-sdo-39

Nakhon-sdo-39

46

นครศรีธรรมราช

อบต.ท้องลำเจียก

Nakhon-sdo-44

Nakhon-sdo-44

47

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าขนาน

Nakhon-sdo-40

Nakhon-sdo-40

48

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านเนิน

Nakhon-sdo-42

Nakhon-sdo-42

49

นครศรีธรรมราช

อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

Nakhon-sdo-48

Nakhon-sdo-48

50

นครศรีธรรมราช

อบต.เสือหึง

Nakhon-sdo-45

Nakhon-sdo-45

51

นครศรีธรรมราช

อบต.ไสหมาก

Nakhon-sdo-43

Nakhon-sdo-43

52

นครศรีธรรมราช

อบต.คลองเส

Nakhon-sdo-143

Nakhon-sdo-143

53

นครศรีธรรมราช

อบต.ดุสิต

Nakhon-sdo-144

Nakhon-sdo-144

54

นครศรีธรรมราช

อบต.ถ้ำพรรณรา

Nakhon-sdo-142

6801801

55

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าศาลา

Nakhon-sd-14

Nakhon-sd-14

56

นครศรีธรรมราช

อบต.กลาย

Nakhon-sdo-61

Nakhon-sdo-61

57

นครศรีธรรมราช

อบต.ดอนตะโก

Nakhon-sdo-67

Nakhon-sdo-67

58

นครศรีธรรมราช

อบต.ตลิ่งชัน

Nakhon-sdo-68

Nakhon-sdo-68

59

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าขึ้น

Nakhon-sdo-62

Nakhon-sdo-62

60

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าศาลา

Nakhon-sdo-60

Nakhon-sdo-60

61

นครศรีธรรมราช

อบต.ไทยบุรี

Nakhon-sdo-66

Nakhon-sdo-66

62

นครศรีธรรมราช

อบต.โพธิ์ทอง

Nakhon-sdo-69

Nakhon-sdo-69

63

นครศรีธรรมราช

อบต.โมคลาน

Nakhon-sdo-65

Nakhon-sdo-65

64

นครศรีธรรมราช

อบต.สระแก้ว

Nakhon-sdo-64

Nakhon-sdo-64

65

นครศรีธรรมราช

อบต.หัวตะพาน

Nakhon-sdo-63

Nakhon-sdo-63

66

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง

Nakhon-sdo-76

Nakhon-sdo-76

67

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย

Nakhon-sdo-70

chamai9996

68

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

Nakhon-sdo-79

Nakhon-sdo-79

69

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลที่วัง

Nakhon-sdo-77

Nakhon-sdo-77

70

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง

Nakhon-sdo-166

Nakhon-sdo-166

71

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาขาว

Nakhon-sdo-81

Nakhon-sdo-81

72

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาโร

Nakhon-sdo-75

Nakhon-sdo-75

73

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนกรด

Nakhon-sdo-72

Nakhon-sdo-72

74

นครศรีธรรมราช

อบต.นาโพธิ์

Nakhon-sdo-80

Nakhon-sdo-80

75

นครศรีธรรมราช

อบต.นาไม้ไผ่

Nakhon-sdo-73

Nakhon-sdo-73

76

นครศรีธรรมราช

อบต.นาหลวงเสน

Nakhon-sdo-74

Nakhon-sdo-74

77

นครศรีธรรมราช

อบต.น้ำตก

Nakhon-sdo-78

Nakhon-sdo-78

78

นครศรีธรรมราช

อบต.หนองหงส์

Nakhon-sdo-71

Nakhon-sdo-71

79

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่ายาง

Nakhon-sd-13

Nakhon-sd-13

80

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทุ่งสัง

Nakhon-sdo-86

Nakhon-sdo-86

81

นครศรีธรรมราช

อบต.กรุงหยัน

Nakhon-sdo-91

Nakhon-sdo-91

82

นครศรีธรรมราช

อบต.กุแหระ

Nakhon-sdo-88

Nakhon-sdo-88

83

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่ายาง

Nakhon-sdo-85

Nakhon-sdo-85

84

นครศรีธรรมราช

อบต.ทุ่งใหญ่

Nakhon-sdo-87

Nakhon-sdo-87

85

นครศรีธรรมราช

อบต.บางรูป

Nakhon-sdo-90

Nakhon-sdo-90

86

นครศรีธรรมราช

อบต.ปริก

Nakhon-sdo-89

Nakhon-sdo-89

87

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาเหรง

Nakhon-sdo-158

Nakhon-sdo-158

88

นครศรีธรรมราช

อบต.กรุงชิง

Nakhon-sdo-156

Nakhon-sdo-156

89

นครศรีธรรมราช

อบต.กะหรอ

Nakhon-sdo-157

Nakhon-sdo-157

90

นครศรีธรรมราช

อบต.นบพิตำ

Nakhon-sdo-155

Nakhon-sdo-155

91

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาบอน

Nakhon-sd-15

Nakhon-sd-15

92

นครศรีธรรมราช

อบต.แก้วแสน

Nakhon-sdo-84

Nakhon-sdo-84

93

นครศรีธรรมราช

อบต.ทุ่งสง

Nakhon-sdo-83

Nakhon-sdo-83

94

นครศรีธรรมราช

อบต.นาบอน

Nakhon-sdo-82

Nakhon-sdo-82

95

นครศรีธรรมราช

อบต.บางขัน

Nakhon-sdo-138

Nakhon-sdo-138

96

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านนิคม

Nakhon-sdo-141

075809293

97

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านลำนาว

Nakhon-sdo-139

Nakhon-sdo-139

98

นครศรีธรรมราช

อบต.วังหิน

Nakhon-sdo-140

Nakhon-sdo-140

99

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเกาะทวด

Nakhon-sdo-96

Nakhon-sdo-96

100

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา

Nakhon-sdo-94

Nakhon-sdo-94

101

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางพระ

Nakhon-sdo-102

Nakhon-sdo-102

102

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง

Nakhon-c-2

Nakhon-c-2

103

นครศรีธรรมราช

อบต.ขนาบนาก

Nakhon-sdo-108

Nakhon-sdo-108

104

นครศรีธรรมราช

อบต.คลองกระบือ

Nakhon-sdo-95

Nakhon-sdo-95

105

นครศรีธรรมราช

อบต.คลองน้อย

Nakhon-sdo-92

Nakhon-sdo-92

106

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าพญา

Nakhon-sdo-106

Nakhon-sdo-106

107

นครศรีธรรมราช

อบต.บางศาลา

Nakhon-sdo-101

Nakhon-sdo-101

108

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านเพิง

Nakhon-sdo-105

Nakhon-sdo-105

109

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านใหม่

Nakhon-sdo-97

Nakhon-sdo-97

110

นครศรีธรรมราช

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

Nakhon-sdo-100

Nakhon-sdo-100

111

นครศรีธรรมราช

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

Nakhon-sdo-104

Nakhon-sdo-104

112

นครศรีธรรมราช

อบต.ปากแพรก

Nakhon-sdo-107

Nakhon-sdo-107

113

นครศรีธรรมราช

อบต.ป่าระกำ

Nakhon-sdo-93

Nakhon-sdo-93

114

นครศรีธรรมราช

อบต.หูล่อง

Nakhon-sdo-98

Nakhon-sdo-98

115

นครศรีธรรมราช

อบต.แหลมตะลุมพุก

Nakhon-sdo-99

abtltlpk

116

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทอนหงส์

Nakhon-sd-11

Nakhon-sd-11

117

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมคีรี

Nakhon-sdo-14

075338385

118

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพรหมโลก

Nakhon-sd-18

Nakhon-sd-18

119

นครศรีธรรมราช

อบต.ทอนหงส์

Nakhon-sdo-17

Nakhon-sdo-17

120

นครศรีธรรมราช

อบต.นาเรียง

Nakhon-sdo-18

Nakhon-sdo-18

121

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านเกาะ

Nakhon-sdo-15

Nakhon-sdo-15

122

นครศรีธรรมราช

อบต.อินคีรี

Nakhon-sdo-16

Nakhon-sdo-16

123

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร

Nakhon-sdo-152

Nakhon-sdo-152

124

นครศรีธรรมราช

อบต.ช้างซ้าย

Nakhon-sdo-154

Nakhon-sdo-154

125

นครศรีธรรมราช

อบต.ท้ายสำเภา

Nakhon-sdo-153

Nakhon-sdo-153

126

นครศรีธรรมราช

อบต.นาพรุ

Nakhon-sdo-151

Nakhon-sdo-151

127

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะทูน

Nakhon-sdo-35

Nakhon-sdo-35

128

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ

Nakhon-sdo-36

Nakhon-sdo-36

129

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง

Nakhon-sdo-38

Nakhon-sdo-38

130

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลพิปูน

Nakhon-sd-19

Nakhon-sd-19

131

นครศรีธรรมราช

อบต.พิปูน

Nakhon-sdo-34

Nakhon-sdo-34

132

นครศรีธรรมราช

อบต.ยางค้อม

Nakhon-sdo-37

Nakhon-sdo-37

133

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่างิ้ว

Nakhon-sdo-8

Nakhon-sdo-8

134

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าแพ

Nakhon-sd-12

Nakhon-sd-12

135

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางจาก

Nakhon-sd-16

Nakhon-sd-16

136

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปากนคร

Nakhon-sd-17

Nakhon-sd-17

137

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

Nakhon-sdo-9

12345

138

นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Nakhon-c-1

Nakhon-c-1

139

นครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพูน

Nakhon-sdo-11

Nakhon-sdo-11

140

นครศรีธรรมราช

อบต.กำแพงเซา

Nakhon-sdo-4

Nakhon-sdo-4

141

นครศรีธรรมราช

อบต.ไชยมนตรี

Nakhon-sdo-5

Nakhon-sdo-5

142

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าซัก

Nakhon-sdo-12

Nakhon-sdo-12

143

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าเรือ

Nakhon-sdo-13

Nakhon-sdo-13

144

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าไร่

Nakhon-sdo-1

Nakhon-sdo-1

145

นครศรีธรรมราช

อบต.นาเคียน

Nakhon-sdo-7

Nakhon-sdo-7

146

นครศรีธรรมราช

อบต.นาทราย

Nakhon-sdo-3

Nakhon-sdo-3

147

นครศรีธรรมราช

อบต.บางจาก

Nakhon-sdo-10

Nakhon-sdo-10

148

นครศรีธรรมราช

อบต.ปากนคร

Nakhon-sdo-2

Nakhon-sdo-2

149

นครศรีธรรมราช

อบต.มะม่วงสองต้น

Nakhon-sdo-6

Nakhon-sdo-6

150

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

Nakhon-sd-8

Nakhon-sd-8

151

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

Nakhon-sd-4

Nakhon-sd-4

152

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหินตก

Nakhon-sd-22

Nakhon-sd-22

153

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนชุม

Nakhon-sdo-113

Nakhon-sdo-113

154

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนพัง

Nakhon-sdo-112

Nakhon-sdo-112

155

นครศรีธรรมราช

อบต.ร่อนพิบูลย์

Nakhon-sdo-109

Nakhon-sdo-109

156

นครศรีธรรมราช

อบต.เสาธง

Nakhon-sdo-110

Nakhon-sdo-110

157

นครศรีธรรมราช

อบต.หินตก

Nakhon-sdo-114

wwwhintok

158

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลขุนทะเล

Nakhon-sdo-23

Nakhon-sdo-23

159

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลานสกา

Nakhon-sd-21

Nakhon-sd-21

160

นครศรีธรรมราช

อบต.กำโลน

Nakhon-sdo-22

Nakhon-sdo-22

161

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาแก้ว

Nakhon-sdo-19

Nakhon-sdo-19

162

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าดี

Nakhon-sdo-21

Nakhon-sdo-21

163

นครศรีธรรมราช

อบต.ลานสกา

Nakhon-sdo-20

Nakhon-sdo-20

164

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลทุ่งใส

Nakhon-sdo-123

075376110

165

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลสิชล

Nakhon-sd-5

Nakhon-sd-5

166

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาน้อย

Nakhon-sdo-122

Nakhon-sdo-122

167

นครศรีธรรมราช

อบต.ฉลอง

Nakhon-sdo-117

Nakhon-sdo-117

168

นครศรีธรรมราช

อบต.ทุ่งปรัง

Nakhon-sdo-116

Nakhon-sdo-116

169

นครศรีธรรมราช

อบต.เทพราช

Nakhon-sdo-121

Nakhon-sdo-121

170

นครศรีธรรมราช

อบต.เปลี่ยน

Nakhon-sdo-119

Nakhon-sdo-119

171

นครศรีธรรมราช

อบต.สิชล

Nakhon-sdo-115

Nakhon-sdo-115

172

นครศรีธรรมราช

อบต.สี่ขีด

Nakhon-sdo-120

Nakhon-sdo-120

173

นครศรีธรรมราช

อบต.เสาเภา

Nakhon-sdo-118

Nakhon-sdo-118

174

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

Nakhon-sdo-137

Nakhon-sdo-137

175

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหน้าสตน

Nakhon-sdo-128

Nakhon-sdo-128

176

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหัวไทร

Nakhon-sd-6

123456789

177

นครศรีธรรมราช

อบต.เขาพังไกร

Nakhon-sdo-131

Nakhon-sdo-131

178

นครศรีธรรมราช

อบต.ควนชะลิก

Nakhon-sdo-135

Nakhon-sdo-135

179

นครศรีธรรมราช

อบต.ทรายขาว

Nakhon-sdo-129

Nakhon-sdo-129

180

นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าซอม

Nakhon-sdo-134

Nakhon-sdo-134

181

นครศรีธรรมราช

อบต.บางนบ

Nakhon-sdo-133

Nakhon-sdo-133

182

นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านราม

Nakhon-sdo-132

Nakhon-sdo-132

183

นครศรีธรรมราช

อบต.รามแก้ว

Nakhon-sdo-136

Nakhon-sdo-136

184

นครศรีธรรมราช

อบต.หัวไทร

Nakhon-sdo-127

Nakhon-sdo-127

185

นครศรีธรรมราช

อบต.แหลม

Nakhon-sdo-130

Nakhon-sdo-130