ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

Pattani-po

Pattani-po

2

ปัตตานี

อบต.กะรุบี

Pattani-sdo-94

Pattani-sdo-94

3

ปัตตานี

อบต.ตะโละดือรามัน

Pattani-sdo-95

Pattani-sdo-95

4

ปัตตานี

อบต.ปล่องหอย

Pattani-sdo-96

Pattani-sdo-96

5

ปัตตานี

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

Pattani-sd-5

Pattani-sd-5

6

ปัตตานี

เทศบาลตำบลนาประดู่

Pattani-sd-3

napradu

7

ปัตตานี

เทศบาลตำบลมะกรูด

Pattani-sdo-12

Pattani-sdo-12

8

ปัตตานี

อบต.ควนโนรี

Pattani-sdo-21

Pattani-sdo-21

9

ปัตตานี

อบต.โคกโพธิ์

Pattani-sdo-11

Pattani-sdo-11

10

ปัตตานี

อบต.ช้างไห้ตก

Pattani-sdo-22

Pattani-sdo-22

11

ปัตตานี

อบต.ทรายขาว

Pattani-sdo-15

Pattani-sdo-15

12

ปัตตานี

อบต.ท่าเรือ

Pattani-sdo-19

Pattani-sdo-19

13

ปัตตานี

อบต.ทุ่งพลา

Pattani-sdo-18

Pattani-sdo-18

14

ปัตตานี

อบต.นาเกตุ

Pattani-sdo-20

Pattani-sdo-20

15

ปัตตานี

อบต.นาประดู่

Pattani-sdo-16

Pattani-sdo-16

16

ปัตตานี

อบต.บางโกระ

Pattani-sdo-13

Pattani-sdo-13

17

ปัตตานี

อบต.ปากล่อ

Pattani-sdo-17

Pattani-sdo-17

18

ปัตตานี

อบต.ป่าบอน

Pattani-sdo-14

Pattani-sdo-14

19

ปัตตานี

อบต.ตะโละแมะนา

Pattani-sdo-53

Pattani-sdo-53

20

ปัตตานี

อบต.น้ำดำ

Pattani-sdo-55

Pattani-sdo-55

21

ปัตตานี

อบต.ปากู

Pattani-sdo-56

Pattani-sdo-56

22

ปัตตานี

อบต.พิเทน

Pattani-sdo-54

Pattani-sdo-54

23

ปัตตานี

เทศบาลตำบลปะนาเระ

Pattani-sd-8

Pattani-sd-8

24

ปัตตานี

เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

Pattani-sdo-40

Pattani-sdo-40

25

ปัตตานี

อบต.ควน

Pattani-sdo-37

Pattani-sdo-37

26

ปัตตานี

อบต.คอกกระบือ

Pattani-sdo-39

Pattani-sdo-39

27

ปัตตานี

อบต.ดอน

Pattani-sdo-36

Pattani-sdo-36

28

ปัตตานี

อบต.ท่าข้าม

Pattani-sdo-34

Pattani-sdo-34

29

ปัตตานี

อบต.ท่าน้ำ

Pattani-sdo-38

Pattani-sdo-38

30

ปัตตานี

อบต.บ้านกลาง

Pattani-sdo-41

Pattani-sdo-41

31

ปัตตานี

อบต.บ้านนอก

Pattani-sdo-35

Pattani-sdo-35

32

ปัตตานี

อบต.บ้านน้ำบ่อ

Pattani-sdo-42

Pattani-sdo-42

33

ปัตตานี

เทศบาลตำบลมายอ

Pattani-sd-9

Pattani-sd-9

34

ปัตตานี

อบต.กระเสาะ

Pattani-sdo-48

Pattani-sdo-48

35

ปัตตานี

อบต.กระหวะ

Pattani-sdo-45

Pattani-sdo-45

36

ปัตตานี

อบต.เกาะจัน

Pattani-sdo-49

Pattani-sdo-49

37

ปัตตานี

อบต.ตรัง

Pattani-sdo-44

Pattani-sdo-44

38

ปัตตานี

อบต.ถนน

Pattani-sdo-43

Pattani-sdo-43

39

ปัตตานี

อบต.ปะโด

Pattani-sdo-50

Pattani-sdo-50

40

ปัตตานี

อบต.ลางา

Pattani-sdo-47

Pattani-sdo-47

41

ปัตตานี

อบต.ลุโบะยิไร

Pattani-sdo-46

Pattani-sdo-46

42

ปัตตานี

อบต.สะกำ

Pattani-sdo-52

Pattani-sdo-52

43

ปัตตานี

อบต.สาคอบน

Pattani-sdo-51

Pattani-sdo-51

44

ปัตตานี

เทศบาลตำบลรูสะมิแล

Pattani-sdo-7

Pattani-sdo-7

45

ปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

Pattani-c

Pattani-c

46

ปัตตานี

อบต.กะมิยอ

Pattani-sdo-4

Pattani-sdo-4

47

ปัตตานี

อบต.คลองมานิง

Pattani-sdo-3

Pattani-sdo-3

48

ปัตตานี

อบต.ตะลุโบะ

Pattani-sdo-8

Pattani-sdo-8

49

ปัตตานี

อบต.ตันหยงลุโละ

Pattani-sdo-2

073413402

50

ปัตตานี

อบต.บานา

Pattani-sdo-1

Pattani-sdo-1

51

ปัตตานี

อบต.บาราโหม

Pattani-sdo-5

Pattani-sdo-5

52

ปัตตานี

อบต.บาราเฮาะ

Pattani-sdo-9

0147258

53

ปัตตานี

อบต.ปะกาฮะรัง

Pattani-sdo-6

Pattani-sdo-6

54

ปัตตานี

อบต.ปูยุด

Pattani-sdo-10

Pattani-sdo-10

55

ปัตตานี

อบต.ป่าไร่

Pattani-sdo-99

Pattani-sdo-99

56

ปัตตานี

อบต.ม่วงเตี้ย

Pattani-sdo-98

Pattani-sdo-98

57

ปัตตานี

อบต.แม่ลาน

Pattani-sdo-97

Pattani-sdo-97

58

ปัตตานี

อบต.ดอนทราย

Pattani-sdo-68

Pattani-sdo-68

59

ปัตตานี

อบต.ตะโละไกรทอง

Pattani-sdo-67

Pattani-sdo-67

60

ปัตตานี

อบต.ไทรทอง

Pattani-sdo-66

Pattani-sdo-66

61

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะรัง

Pattani-sd-10

Pattani-sd-10

62

ปัตตานี

อบต.กระโด

Pattani-sdo-89

Pattani-sdo-89

63

ปัตตานี

อบต.กอลำ

Pattani-sdo-92

Pattani-sdo-92

64

ปัตตานี

อบต.เขาตูม

Pattani-sdo-93

Pattani-sdo-93

65

ปัตตานี

อบต.คลองใหม่

Pattani-sdo-90

Pattani-sdo-90

66

ปัตตานี

อบต.ประจัน

Pattani-sdo-84

Pattani-sdo-84

67

ปัตตานี

อบต.ปิตูมุดี

Pattani-sdo-87

Pattani-sdo-87

68

ปัตตานี

อบต.เมาะมาวี

Pattani-sdo-91

94160

69

ปัตตานี

อบต.ยะรัง

Pattani-sdo-82

Pattani-sdo-82

70

ปัตตานี

อบต.ระแว้ง

Pattani-sdo-86

Pattani-sdo-86

71

ปัตตานี

อบต.วัด

Pattani-sdo-88

Pattani-sdo-88

72

ปัตตานี

อบต.สะดาวา

Pattani-sdo-83

Pattani-sdo-83

73

ปัตตานี

อบต.สะนอ

Pattani-sdo-85

Pattani-sdo-85

74

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตอหลัง

Pattani-sdo-72

Pattani-sdo-72

75

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตันหยง

Pattani-sd-6

Pattani-sd-6

76

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบางปู

Pattani-sd-1

Pattani-sd-1

77

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

Pattani-sd-4

Pattani-sd-4

78

ปัตตานี

อบต.จะรัง

Pattani-sdo-80

Pattani-sdo-80

79

ปัตตานี

อบต.ตะโละ

Pattani-sdo-69

Pattani-sdo-69

80

ปัตตานี

อบต.ตะโละกาโปร์

Pattani-sdo-70

Pattani-sdo-70

81

ปัตตานี

อบต.ตันหยงดาลอ

Pattani-sdo-71

Pattani-sdo-71

82

ปัตตานี

อบต.ตาแกะ

Pattani-sdo-73

Pattani-sdo-73

83

ปัตตานี

อบต.ตาลีอายร์

Pattani-sdo-74

Pattani-sdo-74

84

ปัตตานี

อบต.บาโลย

Pattani-sdo-77

Pattani-sdo-77

85

ปัตตานี

อบต.ปิยามุมัง

Pattani-sdo-76

Pattani-sdo-76

86

ปัตตานี

อบต.มะนังยง

Pattani-sdo-100

073487112

87

ปัตตานี

อบต.ยามู

Pattani-sdo-101

073491081

88

ปัตตานี

อบต.ราตาปันยัง

Pattani-sdo-79

Pattani-sdo-79

89

ปัตตานี

อบต.สาบัน

Pattani-sdo-78

Pattani-sdo-78

90

ปัตตานี

อบต.หนองแรต

Pattani-sdo-75

Pattani-sdo-75

91

ปัตตานี

อบต.แหลมโพธิ์

Pattani-sdo-81

Pattani-sdo-81

92

ปัตตานี

เทศบาลตำบลเตราะบอน

Pattani-sdo-61

Pattani-sdo-61

93

ปัตตานี

เทศบาลเมืองตะลุบัน

Pattani-sd-2

Pattani-sd-2

94

ปัตตานี

อบต.กะดุนง

Pattani-sdo-62

kadunong

95

ปัตตานี

อบต.ตะบิ้ง

Pattani-sdo-57

Pattani-sdo-57

96

ปัตตานี

อบต.บางเก่า

Pattani-sdo-59

Pattani-sdo-59

97

ปัตตานี

อบต.บือเระ

Pattani-sdo-60

Pattani-sdo-60

98

ปัตตานี

อบต.ปะเสยะวอ

Pattani-sdo-58

Pattani-sdo-58

99

ปัตตานี

อบต.แป้น

Pattani-sdo-65

Pattani-sdo-65

100

ปัตตานี

อบต.มะนังดาลำ

Pattani-sdo-64

Pattani-sdo-64

101

ปัตตานี

อบต.ละหาร

Pattani-sdo-63

Pattani-sdo-63

102

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบ่อทอง

Pattani-sd-7

5250152501

103

ปัตตานี

เทศบาลตำบลหนองจิก

Pattani-sd-11

Pattani-sd-11

104

ปัตตานี

อบต.เกาะเปาะ

Pattani-sdo-23

Pattani-sdo-23

105

ปัตตานี

อบต.คอลอตันหยง

Pattani-sdo-24

Pattani-sdo-24

106

ปัตตานี

อบต.ดอนรัก

Pattani-sdo-25

Pattani-sdo-25

107

ปัตตานี

อบต.ดาโต๊ะ

Pattani-sdo-26

Pattani-sdo-26

108

ปัตตานี

อบต.ตุยง

Pattani-sdo-27

Pattani-sdo-27

109

ปัตตานี

อบต.ท่ากำชำ

Pattani-sdo-28

Pattani-sdo-28

110

ปัตตานี

อบต.บางเขา

Pattani-sdo-29

Pattani-sdo-29

111

ปัตตานี

อบต.บางตาวา

Pattani-sdo-30

Pattani-sdo-30

112

ปัตตานี

อบต.ปุโละปุโย

Pattani-sdo-31

Pattani-sdo-31

113

ปัตตานี

อบต.ยาบี

Pattani-sdo-32

Pattani-sdo-32

114

ปัตตานี

อบต.ลิปะสะโง

Pattani-sdo-33

Pattani-sdo-33