ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 พะเยา  

อบจ.พะเยา

Phayao-po

Phayao-po

2

 พะเยา  

เทศบาลตำบลจุน

Phayao-sdo-15

Ph@y@o-sdo-15

3

 พะเยา  

เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

Phayao-sdo-18

Phayao-sdo-18

4

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเวียงลอ

Phayao-sd-9

Phayao-sd-9

5

 พะเยา  

เทศบาลตำบลหงส์หิน

Phayao-sdo-17

Phayao-sdo-17

6

 พะเยา  

เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

Phayao-sd-1

Phayao-sd-1

7

 พะเยา  

อบต.พระธาตุขิงแกง

Phayao-sdo-20

Phayao-sdo-20

8

 พะเยา  

อบต.ห้วยยางขาม

Phayao-sdo-19

Phayao-sdo-19

9

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเชียงคำ

Phayao-sd-2

Phayao-sd-2

10

 พะเยา  

เทศบาลตำบลฝายกวาง

Phayao-sdo-23

Phayao-sdo-23

11

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเวียง

Phayao-sdo-48

Phayao-sdo-48

12

 พะเยา  

เทศบาลตำบลหย่วน

Phayao-sdo-21

Phayao-sdo-21

13

 พะเยา  

อบต.เจดีย์คำ

Phayao-sdo-24

Phayao-sdo-24

14

 พะเยา  

อบต.เชียงบาน

Phayao-sdo-26

Phayao-sdo-26

15

 พะเยา  

อบต.ทุ่งผาสุข

Phayao-sdo-29

Phayao-sdo-29

16

 พะเยา  

อบต.น้ำแวน

Phayao-sdo-22

Phayao-sdo-22

17

 พะเยา  

อบต.แม่ลาว

Phayao-sdo-27

Phayao-sdo-27

18

 พะเยา  

อบต.ร่มเย็น

Phayao-sdo-25

Phayao-sdo-25

19

 พะเยา  

อบต.อ่างทอง

Phayao-sdo-28

Phayao-sdo-28

20

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

Phayao-sd-6

Phayao-sd-6

21

 พะเยา  

อบต.บ้านมาง

Phayao-sdo-30

495333

22

 พะเยา  

อบต.สระ

Phayao-sdo-31

Phayao-sdo-31

23

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Phayao-sd-8

Phayao-sd-8

24

 พะเยา  

เทศบาลตำบลหนองหล่ม

Phayao-sdo-38

Phayao-sdo-38

25

 พะเยา  

เทศบาลตำบลห้วยลาน

Phayao-sdo-35

Phayao-sdo-35

26

 พะเยา  

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

Phayao-sd-3

94909490

27

 พะเยา  

อบต.คือเวียง

Phayao-sdo-40

Phayao-sdo-40

28

 พะเยา  

อบต.ดงสุวรรณ

Phayao-sdo-39

Phayao-sdo-39

29

 พะเยา  

อบต.ดอกคำใต้

Phayao-sdo-32

123456

30

 พะเยา  

อบต.ดอนศรีชุม

Phayao-sdo-33

Phayao-sdo-33

31

 พะเยา  

อบต.บ้านปิน

Phayao-sdo-34

Phayao-sdo-34

32

 พะเยา  

อบต.ป่าซาง

Phayao-sdo-37

Phayao-sdo-37

33

 พะเยา  

อบต.สันโค้ง

Phayao-sdo-36

sankhong

34

 พะเยา  

เทศบาลตำบลงิม

Phayao-sd-5

Phayao-sd-5

35

 พะเยา  

เทศบาลตำบลปง

Phayao-sd-10

Phayao-sd-10

36

 พะเยา  

เทศบาลตำบลแม่ยม

Phayao-sdo-41

Phayao-sdo-41

37

 พะเยา  

อบต.ขุนควร

Phayao-sdo-47

Phayao-sdo-47

38

 พะเยา  

อบต.ควร

Phayao-sdo-42

Phayao-sdo-42

39

 พะเยา  

อบต.งิม

Phayao-sdo-44

Phayao-sdo-44

40

 พะเยา  

อบต.นาปรัง

Phayao-sdo-46

Phayao-sdo-46

41

 พะเยา  

อบต.ผาช้างน้อย

Phayao-sdo-45

Phayao-sdo-45

42

 พะเยา  

อบต.ออย

Phayao-sdo-43

Phayao-sdo-43

43

 พะเยา  

เทศบาลตำบลดงเจน

Phayao-sd-7

Phayao-sd-7

44

 พะเยา  

อบต.ดงเจน

Phayao-sdo-59

Phayao-sdo-59

45

 พะเยา  

อบต.แม่อิง

Phayao-sdo-60

Phayao-sdo-60

46

 พะเยา  

อบต.ห้วยแก้ว

Phayao-sdo-58

Phayao-sdo-58

47

 พะเยา  

เทศบาลตำบลสบบง

Phayao-sd-11

1976

48

 พะเยา  

อบต.เชียงแรง

Phayao-sdo-57

Phayao-sdo-57

49

 พะเยา  

อบต.ทุ่งกล้วย

Phayao-sdo-56

Phayao-sdo-56

50

 พะเยา  

อบต.ป่าสัก

Phayao-sdo-55

Phayao-sdo-55

51

 พะเยา  

อบต.ภูซาง

Phayao-sdo-54

Phayao-sdo-54

52

 พะเยา  

เทศบาลตำบลท่าจำปี

Phayao-sdo-13

Phayao-sdo-13

53

 พะเยา  

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

Phayao-sdo-10

Phayao-sdo-10

54

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

Phayao-sdo-5

Phayao-sdo-5

55

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

Phayao-sdo-4

Phayao-sdo-4

56

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านสาง

Phayao-sdo-12

Phayao-sdo-12

57

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

Phayao-sdo-8

Phayao-sdo-8

58

 พะเยา  

เทศบาลตำบลแม่กา

Phayao-sdo-7

Phayao-sdo-7

59

 พะเยา  

เทศบาลตำบลแม่ปืม

Phayao-sdo-6

Phayao-sdo-6

60

 พะเยา  

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

Phayao-sdo-14

123456789

61

 พะเยา  

เทศบาลเมืองพะเยา

Phayao-c

Phayao-c

62

 พะเยา  

อบต.จำป่าหวาย

Phayao-sdo-9

Phayao-sdo-9

63

 พะเยา  

อบต.บ้านตุ่น

Phayao-sdo-3

Phayao-sdo-3

64

 พะเยา  

อบต.แม่นาเรือ

Phayao-sdo-2

Phayao-sdo-2

65

 พะเยา  

อบต.แม่ใส

Phayao-sdo-11

Phayao-sdo-11

66

 พะเยา  

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

Phayao-sdo-53

Phayao-sdo-53

67

 พะเยา  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Phayao-sdo-52

Phayao-sdo-52

68

 พะเยา  

เทศบาลตำบลป่าแฝก

Phayao-sdo-51

Phayao-sdo-51

69

 พะเยา  

เทศบาลตำบลแม่ใจ

Phayao-sd-4

Phayao-sd-4

70

 พะเยา  

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

Phayao-sdo-61

Phayao-sdo-61

71

 พะเยา  

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

Phayao-sdo-49

Phayao-sdo-49

72

พะเยา  

อบต.แม่สุก

Phayao-sdo-50

Phayao-sdo-50