ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พิจิตร

เทศบาลเมืองตะพานหิน

Phichit-c-1

Phichit-c-1

2

พิจิตร

เทศบาลเมืองพิจิตร

Phichit-c-2

Phichit-c-2

3

พิจิตร

เทศบาลเมืองบางมูลนาก

Phichit-c-3

Phichit-c-3

4

พิจิตร

อบจ.พิจิตร

Phichit-po

Phichit-po

5

พิจิตร

เทศบาลตำบลทับคล้อ

Phichit-sd-1

Phichit-sd-1

6

พิจิตร

เทศบาลตำบลวังทรายพูน

Phichit-sd-10

Phichit-sd-10

7

พิจิตร

เทศบาลตำบลสากเหล็ก

Phichit-sd-11

Phichit-sd-11

8

พิจิตร

เทศบาลตำบลสามง่าม

Phichit-sd-12

Phichit-sd-12

9

พิจิตร

เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

Phichit-sd-13

Phichit-sd-13

10

พิจิตร

เทศบาลตำบลหัวดง

Phichit-sd-14

Phichit-sd-14

11

พิจิตร

เทศบาลตำบลวังตะกู

Phichit-sd-15

Phichit-sd-15

12

พิจิตร

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

Phichit-sd-2

Phichit-sd-2

13

พิจิตร

เทศบาลตำบลวังกรด

Phichit-sd-3

Phichit-sd-3

14

พิจิตร

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

Phichit-sd-4

Phichit-sd-4

15

พิจิตร

เทศบาลตำบลเขาทราย

Phichit-sd-5

Phichit-sd-5

16

พิจิตร

เทศบาลตำบลท่าเสา

Phichit-sd-6

Phichit-sd-6

17

พิจิตร

เทศบาลตำบลบางไผ่

Phichit-sd-7

Phichit-sd-7

18

พิจิตร

เทศบาลตำบลโพทะเล

Phichit-sd-8

Phichit-sd-8

19

พิจิตร

เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง

Phichit-sd-9

Phichit-sd-9

20

พิจิตร

อบต. บ้านบุ่ง

Phichit-sdo-10

Phichit-sdo-10

21

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

Phichit-sdo-11

Phichit-sdo-11

22

พิจิตร

เทศบาลตำบลดงป่าคำ

Phichit-sdo-12

Phichit-sdo-12

23

พิจิตร

อบต. หัวดง

Phichit-sdo-13

Phichit-sdo-13

24

พิจิตร

อบต. ป่ามะคาบ

Phichit-sdo-14

Phichit-sdo-14

25

พิจิตร

อบต. สายคำโห้

Phichit-sdo-15

Phichit-sdo-15

26

พิจิตร

อบต. ดงกลาง

Phichit-sdo-16

Phichit-sdo-16

27

พิจิตร

อบต. วังทรายพูน

Phichit-sdo-17

Phichit-sdo-17

28

พิจิตร

อบต. หนองปลาไหล

Phichit-sdo-18

Phichit-sdo-18

29

พิจิตร

อบต. หนองพระ

Phichit-sdo-19

Phichit-sdo-19

30

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

Phichit-sdo-2

PhaikwangPhichit

31

พิจิตร

เทศบาลตำบลหนองปล้อง

Phichit-sdo-20

Phichit-sdo-20

32

พิจิตร

อบต. โพธิ์ประทับช้าง

Phichit-sdo-21

Phichit-sdo-21

33

พิจิตร

อบต. ไผ่ท่าโพ

Phichit-sdo-22

Phichit-sdo-22

34

พิจิตร

เทศบาลตำบลไผ่รอบ

Phichit-sdo-24

Phichit-sdo-24

35

พิจิตร

อบต. ดงเสือเหลือง

Phichit-sdo-25

Phichit-sdo-25

36

พิจิตร

อบต. เนินสว่าง

Phichit-sdo-26

Phichit-sdo-26

37

พิจิตร

อบต. ทุ่งใหญ่

Phichit-sdo-27

Phichit-sdo-27

38

พิจิตร

อบต. งิ้วราย

Phichit-sdo-28

Phichit-sdo-28

39

พิจิตร

อบต. ห้วยเกตุ

Phichit-sdo-29

Phichit-sdo-29

40

พิจิตร

อบต. ย่านยาว

Phichit-sdo-3

Phichit-sdo-3

41

พิจิตร

เทศบาลตำบลหนองพยอม

Phichit-sdo-31

Phichit-sdo-31

42

พิจิตร

อบต. ทุ่งโพธิ์

Phichit-sdo-32

Phichit-sdo-32

43

พิจิตร

อบต. ดงตะขบ

Phichit-sdo-33

Phichit-sdo-33

44

พิจิตร

อบต. คลองคูณ

Phichit-sdo-34

Phichit-sdo-34

45

พิจิตร

อบต. วังสำโรง

Phichit-sdo-35

Phichit-sdo-35

46

พิจิตร

อบต. วังหว้า

Phichit-sdo-36

Phichit-sdo-36

47

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

Phichit-sdo-37

wanglum2006

48

พิจิตร

อบต. ทับหมัน

Phichit-sdo-38

056687164

49

พิจิตร

อบต. ไผ่หลวง

Phichit-sdo-39

Phichit-sdo-39

50

พิจิตร

อบต. ท่าฬ่อ

Phichit-sdo-4

Phichit-sdo-4

51

พิจิตร

อบต. บางไผ่

Phichit-sdo-40

Phichit-sdo-40

52

พิจิตร

เทศบาลตำบลหอไกร

Phichit-sdo-41

Phichit-sdo-41

53

พิจิตร

เทศบาลตำบลเนินมะกอก

Phichit-sdo-42

noenmakokpc

54

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

Phichit-sdo-43

Phichit-sdo-43

55

พิจิตร

อบต. ภูมิ

Phichit-sdo-44

Phichit-sdo-44

56

พิจิตร

อบต. วังกรด

Phichit-sdo-45

Phichit-sdo-45

57

พิจิตร

อบต. วังตะกู

Phichit-sdo-47

Phichit-sdo-47

58

พิจิตร

อบต. ลำประดา

Phichit-sdo-48

Phichit-sdo-48

59

พิจิตร

อบต. โพทะเล

Phichit-sdo-49

Phichit-sdo-49

60

พิจิตร

อบต. ปากทาง

Phichit-sdo-5

Phichit-sdo-5

61

พิจิตร

อบต. ท้ายน้ำ

Phichit-sdo-50

6660607

62

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

Phichit-sdo-51

Phichit-sdo-51

63

พิจิตร

อบต.ท่าบัว

Phichit-sdo-52

Phichit-sdo-52

64

พิจิตร

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

Phichit-sdo-53

Phichit-sdo-53

65

พิจิตร

อบต. ท่าขมิ้น

Phichit-sdo-54

Phichit-sdo-54

66

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

Phichit-sdo-55

Phichit-sdo-55

67

พิจิตร

เทศบาลตำบลบางคลาน

Phichit-sdo-56

Phichit-sdo-56

68

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

Phichit-sdo-57

thanungka

69

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

Phichit-sdo-58

Phichit-sdo-58

70

พิจิตร

อบต. วัดขวาง

Phichit-sdo-59

1234

71

พิจิตร

อบต. คลองคะเชนทร์

Phichit-sdo-6

Phichit-sdo-6

72

พิจิตร

อบต. สามง่าม

Phichit-sdo-60

Phichit-sdo-60

73

พิจิตร

อบต. กำแพงดิน

Phichit-sdo-61

Phichit-sdo-61

74

พิจิตร

อบต. รังนก

Phichit-sdo-62

Phichit-sdo-62

75

พิจิตร

เทศบาลตำบลเนินปอ

Phichit-sdo-63

7140101

76

พิจิตร

อบต. หนองโสน

Phichit-sdo-64

Phichit-sdo-64

77

พิจิตร

อบต. ทับคล้อ

Phichit-sdo-65

Phichit-sdo-65

78

พิจิตร

อบต. เขาทราย

Phichit-sdo-66

Phichit-sdo-66

79

พิจิตร

อบต. เขาเจ็ดลูก

Phichit-sdo-67

Phichit-sdo-67

80

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

Phichit-sdo-68

Phichit-sdo-68

81

พิจิตร

อบต.สากเหล็ก

Phichit-sdo-69

Phichit-sdo-69

82

พิจิตร

อบต. โรงช้าง

Phichit-sdo-7

Phichit-sdo-7

83

พิจิตร

อบต. ท่าเยี่ยม

Phichit-sdo-70

Phichit-sdo-70

84

พิจิตร

อบต. คลองทราย

Phichit-sdo-71

Phichit-sdo-71

85

พิจิตร

อบต.หนองหญ้าไทร

Phichit-sdo-72

Phichit-sdo-72-79401

86

พิจิตร

อบต.วังทับไทร

Phichit-sdo-73

Phichit-sdo-73

87

พิจิตร

อบต.ห้วยแก้ว

Phichit-sdo-74

Phichit-sdo-74

88

พิจิตร

อบต.โพธิ์ไทรงาม

Phichit-sdo-75

Phichit-sdo-75

89

พิจิตร

อบต.แหลมรัง

Phichit-sdo-76

25562013

90

พิจิตร

อบต.บางลาย

Phichit-sdo-77

Phichit-sdo-77

91

พิจิตร

อบต. บึงนาราง

Phichit-sdo-78

056902455

92

พิจิตร

อบต.วังงิ้วใต้

Phichit-sdo-79

Phichit-sdo-79

93

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

Phichit-sdo-8

6660112

94

พิจิตร

อบต.วังงิ้ว

Phichit-sdo-80

Phichit-sdo-80

95

พิจิตร

อบต.ห้วยร่วม

Phichit-sdo-81

Phichit-sdo-81

96

พิจิตร

อบต. ห้วยพุก

Phichit-sdo-82

Phichit-sdo-82

97

พิจิตร

เทศบาลตำบลวังบงค์

Phichit-sdo-83

Phichit-sdo-83

98

พิจิตร

อบต. บ้านนา

Phichit-sdo-84

Phichit-sdo-84

99

พิจิตร

อบต. บึงบัว

Phichit-sdo-85

Phichit-sdo-85

100

พิจิตร

อบต. วังโมกข์

Phichit-sdo-86

Phichit-sdo-86

101

พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม

Phichit-sdo-87

Phichit-sdo-87

102

พิจิตร

อบต. ท่าหลวง

Phichit-sdo-9

Phichit-sdo-9