ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 พิจิตร  

เทศบาลเมืองตะพานหิน 

Phichit-c-1

Phichit-c-1

2

 พิจิตร  

เทศบาลเมืองพิจิตร 

Phichit-c-2

Phichit-c-2

3

 พิจิตร  

เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

Phichit-c-3

Phichit-c-3

4

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลทับคล้อ 

Phichit-sd-1

Phichit-sd-1

5

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 

Phichit-sd-2

Phichit-sd-2

6

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลวังกรด 

Phichit-sd-3

Phichit-sd-3

7

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลกำแพงดิน 

Phichit-sd-4

Phichit-sd-4

8

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลเขาทราย 

Phichit-sd-5

Phichit-sd-5

9

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลท่าเสา 

Phichit-sd-6

Phichit-sd-6

10

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลบางไผ่ 

Phichit-sd-7

Phichit-sd-7

11

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลโพทะเล 

Phichit-sd-8

Phichit-sd-8

12

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 

Phichit-sd-9

Phichit-sd-9

13

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลวังทรายพูน 

Phichit-sd-10

Phichit-sd-10

14

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลสากเหล็ก 

Phichit-sd-11

Phichit-sd-11

15

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลสามง่าม 

Phichit-sd-12

Phichit-sd-12

16

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร 

Phichit-sd-13

Phichit-sd-13

17

 พิจิตร  

เทศบาลตำบลหัวดง 

Phichit-sd-14

Phichit-sd-14

18

 พิจิตร  

อบจ.พิจิตร 

Phichit-po

Phichit-po

19

 พิจิตร  

อบต. ไผ่ขวาง 

Phichit-sdo-2

Phichit-sdo-2

20

 พิจิตร  

อบต. ย่านยาว 

Phichit-sdo-3

Phichit-sdo-3

21

 พิจิตร  

อบต. ท่าฬอ 

Phichit-sdo-4

Phichit-sdo-4

22

 พิจิตร  

อบต. ปากทาง 

Phichit-sdo-5

Phichit-sdo-5

23

 พิจิตร  

อบต. คลองคะเชนทร์ 

Phichit-sdo-6

Phichit-sdo-6

24

 พิจิตร  

อบต. โรงช้าง 

Phichit-sdo-7

Phichit-sdo-7

25

 พิจิตร  

อบต. เมืองเก่า 

Phichit-sdo-8

Phichit-sdo-8

26

 พิจิตร  

อบต. ท่าหลวง 

Phichit-sdo-9

Phichit-sdo-9

27

 พิจิตร  

อบต. บ้านบุ่ง 

Phichit-sdo-10

Phichit-sdo-10

28

 พิจิตร  

อบต. ฆะมัง 

Phichit-sdo-11

Phichit-sdo-11

29

 พิจิตร  

อบต. ดงป่าคำ 

Phichit-sdo-12

Phichit-sdo-12

30

 พิจิตร  

อบต. หัวดง 

Phichit-sdo-13

Phichit-sdo-13

31

 พิจิตร  

อบต. ป่ามะคาบ 

Phichit-sdo-14

Phichit-sdo-14

32

 พิจิตร  

อบต. สายคำโห้ 

Phichit-sdo-15

Phichit-sdo-15

33

 พิจิตร  

อบต. ดงกลาง 

Phichit-sdo-16

Phichit-sdo-16

34

 พิจิตร  

อบต. วังทรายพูน 

Phichit-sdo-17

Phichit-sdo-17

35

 พิจิตร  

อบต. หนองปลาไหล 

Phichit-sdo-18

Phichit-sdo-18

36

 พิจิตร  

อบต. หนองพระ 

Phichit-sdo-19

Phichit-sdo-19

37

 พิจิตร  

อบต. หนองปล้อง 

Phichit-sdo-20

Phichit-sdo-20

38

 พิจิตร  

อบต. โพธิ์ประทับช้าง 

Phichit-sdo-21

Phichit-sdo-21

39

 พิจิตร  

อบต. ไผ่ท่าโพ 

Phichit-sdo-22

Phichit-sdo-22

40

 พิจิตร  

อบต. วังจิก 

Phichit-sdo-23

Phichit-sdo-23

41

 พิจิตร  

อบต. ไผ่รอบ 

Phichit-sdo-24

Phichit-sdo-24

42

 พิจิตร  

อบต. ดงเสือเหลือง 

Phichit-sdo-25

Phichit-sdo-25

43

 พิจิตร  

อบต. เนินสว่าง 

Phichit-sdo-26

Phichit-sdo-26

44

 พิจิตร  

อบต. ทุ่งใหญ่ 

Phichit-sdo-27

Phichit-sdo-27

45

 พิจิตร  

อบต. งิ้วราย 

Phichit-sdo-28

Phichit-sdo-28

46

 พิจิตร  

อบต. ห้วยเกตุ 

Phichit-sdo-29

Phichit-sdo-29

47

 พิจิตร  

อบต. ไทรโรงโขน 

Phichit-sdo-30

Phichit-sdo-30

48

 พิจิตร  

อบต. หนองพยอม 

Phichit-sdo-31

Phichit-sdo-31

49

 พิจิตร  

อบต. ทุ่งโพธิ์ 

Phichit-sdo-32

Phichit-sdo-32

50

 พิจิตร  

อบต. ดงตะขบ 

Phichit-sdo-33

Phichit-sdo-33

51

 พิจิตร  

อบต. คลองคูณ 

Phichit-sdo-34

Phichit-sdo-34

52

 พิจิตร  

อบต. วังสำโรง 

Phichit-sdo-35

Phichit-sdo-35

53

 พิจิตร  

อบต. วังหว้า 

Phichit-sdo-36

Phichit-sdo-36

54

 พิจิตร  

อบต. วังหลุม 

Phichit-sdo-37

Phichit-sdo-37

55

 พิจิตร  

อบต. ทับหมัน 

Phichit-sdo-38

Phichit-sdo-38

56

 พิจิตร  

อบต. ไผ่หลวง 

Phichit-sdo-39

Phichit-sdo-39

57

 พิจิตร  

อบต. บางไผ่ 

Phichit-sdo-40

Phichit-sdo-40

58

 พิจิตร  

อบต. หอไกร 

Phichit-sdo-41

Phichit-sdo-41

59

 พิจิตร  

อบต. เนินมะกอก 

Phichit-sdo-42

Phichit-sdo-42

60

 พิจิตร  

อบต. วังสำโรง 

Phichit-sdo-43

Phichit-sdo-43

61

 พิจิตร  

อบต. ภูมิ 

Phichit-sdo-44

Phichit-sdo-44

62

 พิจิตร  

อบต. วังกรด 

Phichit-sdo-45

Phichit-sdo-45

63

 พิจิตร  

อบต. ห้วยเขน 

Phichit-sdo-46

Phichit-sdo-46

64

 พิจิตร   

อบต. วังตะกู 

Phichit-sdo-47

Phichit-sdo-47

65

 พิจิตร  

อบต. ลำประดา 

Phichit-sdo-48

Phichit-sdo-48

66

 พิจิตร  

อบต. โพทะเล 

Phichit-sdo-49

Phichit-sdo-49

67

 พิจิตร  

อบต. ท้ายน้ำ 

Phichit-sdo-50

Phichit-sdo-50

68

 พิจิตร  

อบต. ทะนง 

Phichit-sdo-51

Phichit-sdo-51

69

 พิจิตร  

อบต. ท่าบัว 

Phichit-sdo-52

Phichit-sdo-52

70

 พิจิตร  

อบต. ทุ่งน้อย 

Phichit-sdo-53

Phichit-sdo-53

71

 พิจิตร  

อบต. ท่าขมิ้น 

Phichit-sdo-54

Phichit-sdo-54

72

 พิจิตร  

อบต. ท่าเสา 

Phichit-sdo-55

Phichit-sdo-55

73

 พิจิตร  

อบต. บางคลาน 

Phichit-sdo-56

Phichit-sdo-56

74

 พิจิตร  

อบต. ท่านั่ง 

Phichit-sdo-57

Phichit-sdo-57

75

 พิจิตร  

อบต. บ้านน้อย 

Phichit-sdo-58

Phichit-sdo-58

76

 พิจิตร  

อบต. วัดขวาง 

Phichit-sdo-59

Phichit-sdo-59

77

 พิจิตร  

อบต. สามง่าม 

Phichit-sdo-60

Phichit-sdo-60

78

 พิจิตร  

อบต. กำแพงดิน 

Phichit-sdo-61

Phichit-sdo-61

79

 พิจิตร  

อบต. รังนก 

Phichit-sdo-62

Phichit-sdo-62

80

 พิจิตร  

อบต. เนินปอ 

Phichit-sdo-63

Phichit-sdo-63

81

 พิจิตร  

อบต. หนองโสน 

Phichit-sdo-64

Phichit-sdo-64

82

 พิจิตร  

อบต. ทับคล้อ 

Phichit-sdo-65

Phichit-sdo-65

83

 พิจิตร  

อบต. เขาทราย 

Phichit-sdo-66

Phichit-sdo-66

84

 พิจิตร  

อบต. เขาเจ็ดลูก 

Phichit-sdo-67

Phichit-sdo-67

85

 พิจิตร  

อบต. ท้ายทุ่ง 

Phichit-sdo-68

Phichit-sdo-68

86

 พิจิตร  

อบต. สากเหล็ก กิ่ง 

Phichit-sdo-69

Phichit-sdo-69

87

 พิจิตร  

อบต. ท่าเยี่ยม กิ่ง 

Phichit-sdo-70

Phichit-sdo-70

88

 พิจิตร  

อบต. คลองทราย กิ่ง 

Phichit-sdo-71

Phichit-sdo-71

89

 พิจิตร  

อบต. หนองหญ้าไทร กิ่ง 

Phichit-sdo-72

Phichit-sdo-72

90

 พิจิตร  

อบต. วังทับไทร กิ่ง 

Phichit-sdo-73

Phichit-sdo-73

91

 พิจิตร  

อบต. ห้วยแก้ว กิ่ง 

Phichit-sdo-74

Phichit-sdo-74

92

 พิจิตร  

อบต. โพธิ์ไทรงาม กิ่ง 

Phichit-sdo-75

Phichit-sdo-75

93

 พิจิตร  

อบต. แหลมรัง กิ่ง 

Phichit-sdo-76

Phichit-sdo-76

94

 พิจิตร  

อบต. บางลาย กิ่ง 

Phichit-sdo-77

Phichit-sdo-77

95

 พิจิตร  

อบต. บึงนาราง กิ่ง 

Phichit-sdo-78

Phichit-sdo-78

96

 พิจิตร  

อบต. วังงิ้วใต้ กิ่ง 

Phichit-sdo-79

Phichit-sdo-79

97

 พิจิตร  

อบต. วังงิ้ว กิ่ง 

Phichit-sdo-80

Phichit-sdo-80

98

 พิจิตร  

อบต. ห้วยร่วม กิ่ง 

Phichit-sdo-81

Phichit-sdo-81

99

 พิจิตร  

อบต. ห้วยพุก กิ่ง 

Phichit-sdo-82

Phichit-sdo-82

100

 พิจิตร  

อบต. สำนักขุนเณร กิ่ง 

Phichit-sdo-83

Phichit-sdo-83

101

 พิจิตร  

อบต. บ้านนา 

Phichit-sdo-84

Phichit-sdo-84

102

 พิจิตร  

อบต. บึงบัว 

Phichit-sdo-85

Phichit-sdo-85

103

 พิจิตร  

อบต. วังโมกข์ 

Phichit-sdo-86

Phichit-sdo-86

104

 พิจิตร  

อบต. หนองหลุม 

Phichit-sdo-87

Phichit-sdo-87