ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 Prachuap-c

 Prachuap-c

2

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลหัวหิน 

 Prachuap-sd-1

 Prachuap-sd-1

3

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลปราณบุรี 

 Prachuap-sd-2

 Prachuap-sd-2

4

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกุยบุรี 

 Prachuap-sd-3

 Prachuap-sd-3

5

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลทับสะแก 

 Prachuap-sd-4

 Prachuap-sd-4

6

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ 

 Prachuap-sd-5

 Prachuap-sd-5

7

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ 

 Prachuap-sd-6

 Prachuap-sd-6

8

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลชุมชน กม.5 

 Prachuap-sd-7

 Prachuap-sd-7

9

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย 

 Prachuap-sd-8

 Prachuap-sd-8

10

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลบ้านกรูด 

 Prachuap-sd-9

 Prachuap-sd-9

11

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 

 Prachuap-sd-10

 Prachuap-sd-10

12

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลร่อนทอง 

 Prachuap-sd-11

 Prachuap-sd-11

13

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า 

 Prachuap-sd-12

 Prachuap-sd-12

14

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่ใหม่ 

 Prachuap-sd-13

 Prachuap-sd-13

15

 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลหนองพลับ 

 Prachuap-sd-14

 Prachuap-sd-14

16

 ประจวบคีรีขันธ์

อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ 

 Prachuap-po

 Prachuap-po

17

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เกาะหลัก 

 Prachuap-sdo-1

 Prachuap-sdo-1

18

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. คลองวาฬ 

 Prachuap-sdo-2

 Prachuap-sdo-2

19

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยทราย 

 Prachuap-sdo-3

 Prachuap-sdo-3

20

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. อ่าวน้อย 

 Prachuap-sdo-4

 Prachuap-sdo-4

21

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. บ่อนอก 

 Prachuap-sdo-5

 Prachuap-sdo-5

22

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. กุยบุรี 

 Prachuap-sdo-6

 Prachuap-sdo-6

23

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. กุยเหนือ 

 Prachuap-sdo-7

 Prachuap-sdo-7

24

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาแดง 

 Prachuap-sdo-8

 Prachuap-sdo-8

25

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ดอนยายหนู 

 Prachuap-sdo-9

 Prachuap-sdo-9

26

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. สามกระทาย 

 Prachuap-sdo-10

 Prachuap-sdo-10

27

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หาดขาม 

 Prachuap-sdo-11

 Prachuap-sdo-11

28

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทับสะแก 

 Prachuap-sdo-12

 Prachuap-sdo-12

29

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. อ่างทอง 

 Prachuap-sdo-13

 Prachuap-sdo-13

30

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. นาหูกวาง 

 Prachuap-sdo-14

 Prachuap-sdo-14

31

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาล้าน 

 Prachuap-sdo-15

 Prachuap-sdo-15

32

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยยาง 

 Prachuap-sdo-16

 Prachuap-sdo-16

33

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. แสงอรุณ 

 Prachuap-sdo-17

 Prachuap-sdo-17

34

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. กำเนิดนพคุณ 

 Prachuap-sdo-18

 Prachuap-sdo-18

35

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. พงศ์ประศาสน์ 

 Prachuap-sdo-19

 Prachuap-sdo-19

36

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ร่อนทอง 

 Prachuap-sdo-20

 Prachuap-sdo-20

37

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ธงชัย 

 Prachuap-sdo-21

 Prachuap-sdo-21

38

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ชัยเกษม 

 Prachuap-sdo-22

 Prachuap-sdo-22

39

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทองมงคล 

 Prachuap-sdo-23

 Prachuap-sdo-23

40

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. แม่รำพึง 

 Prachuap-sdo-24

 Prachuap-sdo-24

41

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ปากแพรก 

 Prachuap-sdo-25

 Prachuap-sdo-25

42

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. บางสะพาน 

 Prachuap-sdo-26

 Prachuap-sdo-26

43

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทรายทอง 

 Prachuap-sdo-27

 Prachuap-sdo-27

44

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ช้างแรก 

 Prachuap-sdo-28

 Prachuap-sdo-28

45

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ไชยราช 

 Prachuap-sdo-29

 Prachuap-sdo-29

46

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ปราณบุรี 

 Prachuap-sdo-30

 Prachuap-sdo-30

47

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาน้อย 

 Prachuap-sdo-31

 Prachuap-sdo-31

48

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ปากน้ำปราณ 

 Prachuap-sdo-32

 Prachuap-sdo-32

49

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หนองตาแต้ม 

 Prachuap-sdo-33

 Prachuap-sdo-33

50

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. วังก์พง 

 Prachuap-sdo-34

 Prachuap-sdo-34

51

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาจ้าว 

 Prachuap-sdo-35

 Prachuap-sdo-35

52

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หินเหล็กไฟ 

 Prachuap-sdo-36

 Prachuap-sdo-36

53

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หนองพลับ 

 Prachuap-sdo-37

 Prachuap-sdo-37

54

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทับใต้ 

 Prachuap-sdo-38

 Prachuap-sdo-38

55

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ 

 Prachuap-sdo-39

 Prachuap-sdo-39

56

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. บึงนคร 

 Prachuap-sdo-40

 Prachuap-sdo-40

57

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. สามร้อยยอด กิ่ง 

 Prachuap-sdo-41

 Prachuap-sdo-41

58

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ศิลาลอย กิ่ง 

 Prachuap-sdo-42

 Prachuap-sdo-42

59

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ไร่เก่า กิ่ง 

 Prachuap-sdo-43

 Prachuap-sdo-43

60

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ศาลาลัย กิ่ง 

 Prachuap-sdo-44

 Prachuap-sdo-44

61

 ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ไร่ใหม่ กิ่ง 

 Prachuap-sdo-45

 Prachuap-sdo-45