ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ร้อยเอ็ด

อบจ.ร้อยเอ็ด

Roiet-po

Roiet-po

2

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลคำพอุง

Roiet-sdo-91

Roiet-sdo-91

3

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

Roiet-sd-4

Roiet-sd-4

4

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

Roiet-sd-1

Roiet-sd-1

5

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมืองบัว

Roiet-sdo-17

Roiet-sdo-17

6

ร้อยเอ็ด

อบต.กำแพง

Roiet-sdo-23

Roiet-sdo-23

7

ร้อยเอ็ด

อบต.กู่กาสิงห์

Roiet-sdo-24

Roiet-sdo-24

8

ร้อยเอ็ด

อบต.เกษตรวิสัย

Roiet-sdo-16

Roiet-sdo-16

9

ร้อยเอ็ด

อบต.ดงครั่งน้อย

Roiet-sdo-28

Roiet-sdo-28

10

ร้อยเอ็ด

อบต.ดงครั่งใหญ่

Roiet-sdo-20

Roiet-sdo-20

11

ร้อยเอ็ด

อบต.ทุ่งทอง

Roiet-sdo-27

Roiet-sdo-27

12

ร้อยเอ็ด

อบต.น้ำอ้อม

Roiet-sdo-25

Roiet-sdo-25

13

ร้อยเอ็ด

อบต.โนนสว่าง

Roiet-sdo-26

Roiet-sdo-26

14

ร้อยเอ็ด

อบต.บ้านฝาง

Roiet-sdo-21

Roiet-sdo-21

15

ร้อยเอ็ด

อบต.สิงห์โคก

Roiet-sdo-19

Roiet-sdo-19

16

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองแวง

Roiet-sdo-22

Roiet-sdo-22

17

ร้อยเอ็ด

อบต.เหล่าหลวง

Roiet-sdo-18

Roiet-sdo-18

18

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโคกล่าม

Roiet-sdo-40

Roiet-sdo-40

19

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

Roiet-sd-5

Roiet-sd-5

20

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดงแดง

Roiet-sdo-42

Roiet-sdo-42

21

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมืองหงส์

Roiet-sdo-39

Roiet-sdo-39

22

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า

Roiet-sdo-46

a12345

23

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองผือ

Roiet-sdo-38

Roiet-sdo-38

24

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหัวช้าง

Roiet-sdo-188

Roiet-sdo-188

25

ร้อยเอ็ด

อบต.ดงกลาง

Roiet-sdo-43

Roiet-sdo-43

26

ร้อยเอ็ด

อบต.ดู่น้อย

Roiet-sdo-47

Dunoi2561

27

ร้อยเอ็ด

อบต.น้ำใส

Roiet-sdo-41

Roiet-sdo-41

28

ร้อยเอ็ด

อบต.ป่าสังข์

Roiet-sdo-44

1234

29

ร้อยเอ็ด

อบต.ศรีโคตร

Roiet-sdo-48

Roiet-sdo-48

30

ร้อยเอ็ด

อบต.อีง่อง

Roiet-sdo-45

Roiet-sdo-45

31

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลจังหาร

Roiet-sdo-167

Roiet-sdo-167

32

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดงสิงห์

Roiet-sdo-186

Roiet-sdo-186

33

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดินดำ

Roiet-sdo-164

Roiet-sdo-164

34

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลผักแว่น

Roiet-sdo-170

5656

35

ร้อยเอ็ด

อบต.ปาฝา

Roiet-sdo-165

Roiet-sdo-165

36

ร้อยเอ็ด

อบต.ม่วงลาด

Roiet-sdo-166

Roiet-sdo-166

37

ร้อยเอ็ด

อบต.ยางใหญ่

Roiet-sdo-169

Roiet-sdo-169

38

ร้อยเอ็ด

อบต.แสนชาติ

Roiet-sdo-171

Roiet-sdo-171

39

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ

Roiet-sdo-172

Roiet-sdo-172

40

ร้อยเอ็ด

อบต.บ้านเขือง

Roiet-sdo-177

Roiet-sdo-177

41

ร้อยเอ็ด

อบต.พระเจ้า

Roiet-sdo-175

Roiet-sdo-175

42

ร้อยเอ็ด

อบต.พระธาตุ

Roiet-sdo-174

Roiet-sdo-174

43

ร้อยเอ็ด

อบต.พลับพลา

Roiet-sdo-173

Roiet-sdo-173

44

ร้อยเอ็ด

อบต.หมูม้น

Roiet-sdo-176

Roiet-sdo-176

45

ร้อยเอ็ด

อบต.ทุ่งเขาหลวง

Roiet-sdo-182

Roiet-sdo-182

46

ร้อยเอ็ด

อบต.เทอดไทย

Roiet-sdo-183

Roiet-sdo-183

47

ร้อยเอ็ด

อบต.บึงงาม

Roiet-sdo-184

Roiet-sdo-184

48

ร้อยเอ็ด

อบต.มะบ้า

Roiet-sdo-185

Roiet-sdo-185

49

ร้อยเอ็ด

อบต.เหล่า

Roiet-sdo-187

Roiet-sdo-187

50

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลธงธานี

Roiet-sd-8

Roiet-sd-8

51

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลนิเวศน์

Roiet-sdo-49

Roiet-sdo-49

52

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์

Roiet-sd-9

Roiet-sd-9

53

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลมะอึ

Roiet-sdo-53

Roiet-sdo-53

54

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลอุ่มเม้า

Roiet-sdo-52

Roiet-sdo-52

55

ร้อยเอ็ด

อบต.เขวาทุ่ง

Roiet-sdo-54

Roiet-sdo-54

56

ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี

Roiet-sdo-51

Roiet-sdo-51

57

ร้อยเอ็ด

อบต.บึงนคร

Roiet-sdo-57

Roiet-sdo-57

58

ร้อยเอ็ด

อบต.ไพศาล

Roiet-sdo-55

khomgrit

59

ร้อยเอ็ด

อบต.เมืองน้อย

Roiet-sdo-56

Roiet-sdo-56

60

ร้อยเอ็ด

อบต.ราชธานี

Roiet-sdo-58

Roiet-sdo-58

61

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองไผ่

Roiet-sdo-50

Roiet-sdo-50

62

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก

Roiet-sdo-59

1232

63

ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก

Roiet-sdo-150

Roiet-sdo-150

64

ร้อยเอ็ด

อบต.ดอกล้ำ

Roiet-sdo-30

6450302

65

ร้อยเอ็ด

อบต.โนนสง่า

Roiet-sdo-35

Roiet-sdo-35

66

ร้อยเอ็ด

อบต.บัวแดง

Roiet-sdo-29

Roiet-sdo-29

67

ร้อยเอ็ด

อบต.สระบัว

Roiet-sdo-34

Roiet-sdo-34

68

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองแคน

Roiet-sdo-31

Roiet-sdo-31

69

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโนนสวรรค์

Roiet-sdo-33

Roiet-sdo-33

70

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์

Roiet-sd-10

Roiet-sd-10

71

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพนสูง

Roiet-sdo-32

Roiet-sdo-32

72

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลพนมไพร

Roiet-sd-11

Roiet-sd-11

73

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

Roiet-sdo-67

Roiet-sdo-67

74

ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส

Roiet-sdo-62

2806

75

ร้อยเอ็ด

อบต.ค้อใหญ่

Roiet-sdo-71

Roiet-sdo-71

76

ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ

Roiet-sdo-69

Roiet-sdo-69

77

ร้อยเอ็ด

อบต.โคกสว่าง

Roiet-sdo-66

Roiet-sdo-66

78

ร้อยเอ็ด

อบต.ชานุวรรณ

Roiet-sdo-72

Roiet-sdo-72

79

ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล

Roiet-sdo-68

Roiet-sdo-68

80

ร้อยเอ็ด

อบต.พนมไพร

Roiet-sdo-60

Roiet-sdo-60

81

ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ใหญ่

Roiet-sdo-64

Roiet-sdo-64

82

ร้อยเอ็ด

อบต.วารีสวัสดิ์

Roiet-sdo-65

Roiet-sdo-65

83

ร้อยเอ็ด

อบต.สระแก้ว

Roiet-sdo-70

Roiet-sdo-70

84

ร้อยเอ็ด

อบต.แสนสุข

Roiet-sdo-61

Roiet-sdo-61

85

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองทัพไทย

Roiet-sdo-63

Roiet-sdo-63

86

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลชัยวารี

Roiet-sd-6

Roiet-sd-6

87

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเชียงใหม่

Roiet-sd-7

Roiet-sd-7

88

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลอัคคะคำ

Roiet-sdo-89

Roiet-sdo-89

89

ร้อยเอ็ด

อบต.ขามเปี้ย

Roiet-sdo-87

Roiet-sdo-87

90

ร้อยเอ็ด

อบต.ดอนโอง

Roiet-sdo-93

Roiet-sdo-93

91

ร้อยเอ็ด

อบต.บัวคำ

Roiet-sdo-88

Roiet-sdo-88

92

ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ศรี

Roiet-sdo-94

Roiet-sdo-94

93

ร้อยเอ็ด

อบต.สะอาด

Roiet-sdo-90

Roiet-sdo-90

94

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองตาไก้

Roiet-sdo-92

Roiet-sdo-92

95

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพนทราย

Roiet-sd-12

Roiet-sd-12

96

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลสามขา

Roiet-sdo-138

Roiet-sdo-138

97

ร้อยเอ็ด

อบต.ท่าหาดยาว

Roiet-sdo-141

123456

98

ร้อยเอ็ด

อบต.ยางคำ

Roiet-sdo-140

Roiet-sdo-140

99

ร้อยเอ็ด

อบต.ศรีสว่าง

Roiet-sdo-139

043611563

100

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโคกกกม่วง

Roiet-sdo-74

Roiet-sdo-74

101

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโคกสูง

Roiet-sdo-86

pingpong3

102

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโนนชัยศรี

Roiet-sdo-79

Roiet-sdo-79

103

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

Roiet-sdo-156

Roiet-sdo-156

104

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพนทอง

Roiet-sd-2

Tros

105

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

Roiet-sdo-73

Roiet-sdo-73

106

ร้อยเอ็ด

อบต.คำนาดี

Roiet-sdo-82

Roiet-sdo-82

107

ร้อยเอ็ด

อบต.นาอุดม

Roiet-sdo-75

123456

108

ร้อยเอ็ด

อบต.พรมสวรรค์

Roiet-sdo-83

Roiet-sdo-83

109

ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ศรีสว่าง

Roiet-sdo-80

Roiet-sdo-80

110

ร้อยเอ็ด

อบต.วังสามัคคี

Roiet-sdo-85

Roiet-sdo-85

111

ร้อยเอ็ด

อบต.สระนกแก้ว

Roiet-sdo-84

Roiet-sdo-84

112

ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง

Roiet-sdo-76

Roiet-sdo-76

113

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองใหญ่

Roiet-sdo-77

Roiet-sdo-77

114

ร้อยเอ็ด

อบต.อุ่มเม่า

Roiet-sdo-81

Roiet-sdo-81

115

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลชมสะอาด

Roiet-sdo-155

Roiet-sdo-155

116

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลชุมพร

Roiet-sdo-153

Roiet-sdo-153

117

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Roiet-sdo-154

Roiet-sdo-154

118

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมยวดี

Roiet-sdo-152

Roiet-sdo-152

119

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโนนตาล

Roiet-sdo-14

Roiet-sdo-14

120

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลปอภาร

Roiet-sdo-8

043654200

121

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลสีแก้ว

Roiet-sdo-7

Roiet-sdo-7

122

ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Roiet-c

Roiet-c

123

ร้อยเอ็ด

อบต.ขอนแก่น

Roiet-sdo-4

Roiet-sdo-4

124

ร้อยเอ็ด

อบต.แคนใหญ่

Roiet-sdo-13

Roiet-sdo-13

125

ร้อยเอ็ด

อบต.ดงลาน

Roiet-sdo-12

Roiet-sdo-12

126

ร้อยเอ็ด

อบต.นาโพธิ์

Roiet-sdo-5

Roiet-sdo-5

127

ร้อยเอ็ด

อบต.โนนรัง

Roiet-sdo-9

Roiet-sdo-9

128

ร้อยเอ็ด

อบต.เมืองทอง

Roiet-sdo-15

Roiet-sdo-15

129

ร้อยเอ็ด

อบต.รอบเมือง

Roiet-sdo-101

Roiet-sdo-101

130

ร้อยเอ็ด

อบต.สะอาดสมบูรณ์

Roiet-sdo-6

Roiet-sdo-6

131

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองแก้ว

Roiet-sdo-10

Roiet-sdo-10

132

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองแวง

Roiet-sdo-11

Roiet-sdo-101

133

ร้อยเอ็ด

อบต.เหนือเมือง

Roiet-sdo-3

Roiet-sdo-3

134

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลกกกุง

Roiet-sdo-136

Roiet-sdo-136

135

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลคูเมือง

Roiet-sdo-135

Roiet-sdo-135

136

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมืองสรวง

Roiet-sd-13

Roiet-sd-13

137

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองหิน

Roiet-sdo-134

043611649

138

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบ้านบาก

Roiet-sdo-163

Roiet-sdo-163

139

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

Roiet-sdo-78

Roiet-sdo-78

140

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

Roiet-sdo-157

2426

141

ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์สัย

Roiet-sdo-161

Roiet-sdo-161

142

ร้อยเอ็ด

อบต.เมืองเปลือย

Roiet-sdo-158

Roiet-sdo-158

143

ร้อยเอ็ด

อบต.สวนจิก

Roiet-sdo-160

Roiet-sdo-160

144

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองแวงควง

Roiet-sdo-162

Roiet-sdo-162

145

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองใหญ่

Roiet-sdo-159

Roiet-sdo-159

146

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลจำปาขัน

Roiet-sdo-133

Roiet-sdo-133

147

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดอกไม้

Roiet-sdo-121

Roiet-sdo-121

148

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลทุ่งกุลา

Roiet-sdo-131

Roiet-sdo-131

149

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Roiet-sdo-127

Roiet-sdo-127

150

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

Roiet-sd-3

Roiet-sd-3

151

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหินกอง

Roiet-sdo-123

Roiet-sdo-123

152

ร้อยเอ็ด

อบต.ช้างเผือก

Roiet-sdo-130

Roiet-sdo-130

153

ร้อยเอ็ด

อบต.ทุ่งศรีเมือง

Roiet-sdo-132

Roiet-sdo-132

154

ร้อยเอ็ด

อบต.นาใหญ่

Roiet-sdo-122

Roiet-sdo-122

155

ร้อยเอ็ด

อบต.น้ำคำ

Roiet-sdo-128

Roiet-sdo-128

156

ร้อยเอ็ด

อบต.บ่อพันขัน

Roiet-sdo-126

Roiet-sdo-126

157

ร้อยเอ็ด

อบต.เมืองทุ่ง

Roiet-sdo-124

Roiet-sdo-124

158

ร้อยเอ็ด

อบต.สระคู

Roiet-sdo-120

Roiet-sdo-120

159

ร้อยเอ็ด

อบต.ห้วยหินลาด

Roiet-sdo-129

Roiet-sdo-129

160

ร้อยเอ็ด

อบต.หัวช้าง

Roiet-sdo-37

Roiet-sdo-187

161

ร้อยเอ็ด

อบต.หัวโทน

Roiet-sdo-125

Roiet-sdo-125

162

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเกาะแก้ว

Roiet-sdo-113

Roiet-sdo-113

163

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลขวาว

Roiet-sdo-110

Roiet-sdo-110

164

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าม่วง

Roiet-sdo-109

Roiet-sdo-109

165

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลนาแซง

Roiet-sdo-106

Roiet-sdo-106

166

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลนาเมือง

Roiet-sdo-107

Roiet-sdo-107

167

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลพรสวรรค์

Roiet-sdo-118

Roiet-sdo-118

168

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมืองไพร

Roiet-sdo-105

Roiet-sdo-105

169

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลวังหลวง

Roiet-sdo-108

Roiet-sdo-108

170

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเสลภูมิ

Roiet-sd-17

Roiet-sd-17

171

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองหลวง

Roiet-sdo-117

Roiet-sdo-117

172

ร้อยเอ็ด

อบต.นางาม

Roiet-sdo-104

Roiet-sdo-104

173

ร้อยเอ็ด

อบต.นาเลิง

Roiet-sdo-114

Roiet-sdo-114

174

ร้อยเอ็ด

อบต.บึงเกลือ

Roiet-sdo-119

Roiet-sdo-119

175

ร้อยเอ็ด

อบต.โพธิ์ทอง

Roiet-sdo-111

Roiet-sdo-111

176

ร้อยเอ็ด

อบต.ภูเงิน

Roiet-sdo-112

Roiet-sdo-112

177

ร้อยเอ็ด

อบต.ศรีวิลัย

Roiet-sdo-116

Roiet-sdo-116

178

ร้อยเอ็ด

อบต.เหล่าน้อย

Roiet-sdo-115

Roiet-sdo-115

179

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าสีดา

Roiet-sdo-103

Roiet-sdo-103

180

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองพอก

Roiet-sd-14

Roiet-sd-14

181

ร้อยเอ็ด

อบต.กกโพธิ์

Roiet-sdo-98

Roiet-sdo-98

182

ร้อยเอ็ด

อบต.โคกสว่าง

Roiet-sdo-99

Roiet-sdo-99

183

ร้อยเอ็ด

อบต.บึงงาม

Roiet-sdo-96

Roiet-sdo-96

184

ร้อยเอ็ด

อบต.ผาน้ำย้อย

Roiet-sdo-102

0279

185

ร้อยเอ็ด

อบต.ภูเขาทอง

Roiet-sdo-97

Roiet-sdo-97

186

ร้อยเอ็ด

อบต.รอบเมือง

Roiet-sdo-2

Roiet-sdo-2

187

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองขุ่นใหญ่

Roiet-sdo-100

Roiet-sdo-100

188

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก

Roiet-sdo-95

yota4538

189

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองฮี

Roiet-sdo-178

Roiet-sdo-178

190

ร้อยเอ็ด

อบต.ดูกอึ่ง

Roiet-sdo-180

Roiet-sdo-180

191

ร้อยเอ็ด

อบต.เด่นราษฎร์

Roiet-sdo-181

Roiet-sdo-181

192

ร้อยเอ็ด

อบต.สาวแห

Roiet-sdo-179

Roiet-sdo-179

193

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลโพนเมือง

Roiet-sdo-143

Roiet-sdo-143

194

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลอาจสามารถ

Roiet-sd-16

Roiet-sd-16

195

ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก

Roiet-sdo-36

Roiet-sdo-36

196

ร้อยเอ็ด

อบต.บ้านแจ้ง

Roiet-sdo-144

Roiet-sdo-144

197

ร้อยเอ็ด

อบต.บ้านดู่

Roiet-sdo-151

574566

198

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองขาม

Roiet-sdo-147

Roiet-sdo-147

199

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองบัว

Roiet-sdo-149

Roiet-sdo-149

200

ร้อยเอ็ด

อบต.หนองหมื่นถ่าน

Roiet-sdo-146

Roiet-sdo-146

201

ร้อยเอ็ด

อบต.หน่อม

Roiet-sdo-145

Roiet-sdo-145

202

ร้อยเอ็ด

อบต.โหรา

Roiet-sdo-148

Roiet-sdo-148

203

ร้อยเอ็ด

อบต.อาจสามารถ

Roiet-sdo-142

Roiet-sdo-142