ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ตาก

อบจ.ตาก

Tak-po

Tak-po

2

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ต้าน

Tak-sd-8

Tak-sd-8

4

ตาก

อบต.ท่าสองยาง

Tak-sdo-30

Tak-sdo-30

5

ตาก

อบต.แม่ต้าน

Tak-sdo-31

Tak-sdo-31

6

ตาก

อบต.แม่วะหลวง

Tak-sdo-34

Tak-sdo-34

7

ตาก

อบต.แม่สอง

Tak-sdo-32

Tak-sdo-32

8

ตาก

อบต.แม่หละ

Tak-sdo-33

Tak-sdo-33

9

ตาก

อบต.แม่อุสุ

Tak-sdo-35

Tak-sdo-35

10

ตาก

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

Tak-sd-3

Tak-sd-3

11

ตาก

เทศบาลตำบลบ้านตาก

Tak-sd-4

Tak-sd-4

12

ตาก

อบต.เกาะตะเภา

Tak-sdo-15

Tak-sdo-15

13

ตาก

อบต.ตากตก

Tak-sdo-14

Tak-sdo-14

14

ตาก

อบต.ตากออก

Tak-sdo-11

Tak-sdo-11

15

ตาก

อบต.ท้องฟ้า

Tak-sdo-17

Tak-sdo-17

17

ตาก

อบต.แม่สลิด

Tak-sdo-13

Tak-sdo-13

18

ตาก

อบต.สมอโคน

Tak-sdo-12

Tak-sdo-12

19

ตาก

เทศบาลตำบลพบพระ

Tak-sd-5

Tak-sd-5

20

ตาก

อบต.คีรีราษฎร์

Tak-sdo-47

Tak-sdo-47

21

ตาก

อบต.ช่องแคบ

Tak-sdo-46

Tak-sdo-46

22

ตาก

อบต.พบพระ

Tak-sdo-45

Tak-sdo-45

23

ตาก

อบต.รวมไทยพัฒนา

Tak-sdo-49

Tak-sdo-49

24

ตาก

อบต.วาเล่ย์

Tak-sdo-48

Tak-sdo-48

25

ตาก

เทศบาลตำบลไม้งาม

Tak-sdo-2

Tak-sdo-2

26

ตาก

เทศบาลตำบลหนองบัวใต้

Tak-sdo-8

Tak-sdo-8

27

ตาก

เทศบาลเมืองตาก

Tak-c

Tak-c

28

ตาก

อบต.ตลุกกลางทุ่ง

Tak-sdo-10

Tak-sdo-10

29

ตาก

อบต.น้ำรึม

Tak-sdo-4

Tak-sdo-4

30

ตาก

อบต.ป่ามะม่วง

Tak-sdo-7

Tak-sdo-7

31

ตาก

อบต.โป่งแดง

Tak-sdo-3

Tak-sdo-3

32

ตาก

อบต.แม่ท้อ

Tak-sdo-6

Tak-sdo-6

33

ตาก

อบต.วังประจบ

Tak-sdo-9

Tak-sdo-9

34

ตาก

อบต.วังหิน

Tak-sdo-5

Tak-sdo-5

35

ตาก

อบต.หนองบัวเหนือ

Tak-sdo-1

Tak-sdo-1

36

ตาก

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Tak-sdo-25

Tak-sdo-25

37

ตาก

เทศบาลตำบลแม่จะเรา

Tak-sd-7

Tak-sd-7

38

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ระมาด

Tak-sd-9

Tak-sd-9

39

ตาก

อบต.ขะเนจื้อ

Tak-sdo-26

Tak-sdo-26

40

ตาก

อบต.พระธาตุ

Tak-sdo-29

Tak-sdo-29

41

ตาก

อบต.แม่ตื่น

Tak-sdo-27

Tak-sdo-27

42

ตาก

อบต.แม่ระมาด

Tak-sdo-24

Tak-sdo-24

43

ตาก

อบต.สามหมื่น

Tak-sdo-28

Tak-sdo-28

44

ตาก

เทศบาลตำบลท่าสายลวด

Tak-sd-2

Tak-sd-2

45

ตาก

เทศบาลตำบลแม่กุ

Tak-sd-6

Tak-sd-6

46

ตาก

เทศบาลตำบลแม่ตาว

Tak-sdo-38

Tak-sdo-38

47

ตาก

เทศบาลนครแม่สอด

Tak-ms

maesot123456

48

ตาก

อบต.ด่านแม่ละเมา

Tak-sdo-43

Tak-sdo-43

49

ตาก

อบต.ท่าสายลวด

Tak-sdo-40

Tak-sdo-40

50

ตาก

อบต.พระธาตุผาแดง

Tak-sdo-44

Tak-sdo-44

51

ตาก

อบต.พะวอ

Tak-sdo-37

Tak-sdo-37

52

ตาก

อบต.มหาวัน

Tak-sdo-42

Tak-sdo-42

53

ตาก

อบต.แม่กาษา

Tak-sdo-39

Tak-sdo-39

54

ตาก

อบต.แม่กุ

Tak-sdo-36

Tak-sdo-36

55

ตาก

อบต.แม่ปะ

Tak-sdo-41

Tak-sdo-41

56

ตาก

เทศบาลตำบลวังเจ้า

Tak-sd-10

Tak-sd-10

57

ตาก

อบต.เชียงทอง

Tak-sdo-55

Tak-sdo-55

58

ตาก

อบต.นาโบสถ์

Tak-sdo-56

Tak-sdo-56

59

ตาก

อบต.ประดาง

Tak-sdo-57

Tak-sdo-57

60

ตาก

เทศบาลตำบลสามเงา

Tak-sd-1

Tak-sd-1

61

ตาก

อบต.บ้านนา

Tak-sdo-22

599162

62

ตาก

อบต.ยกกระบัตร

Tak-sdo-20

Tak-sdo-20

63

ตาก

อบต.ย่านรี

Tak-sdo-21

Tak-sdo-21

64

ตาก

อบต.วังจันทร์

Tak-sdo-23

Tak-sdo-23

65

ตาก

อบต.วังหมัน

Tak-sdo-19

Tak-sdo-19

66

ตาก

อบต.สามเงา

Tak-sdo-18

Tak-sdo-18

67

ตาก

เทศบาลตำบลแม่กลอง

Tak-sdo-54

Tak-sdo-54

68

ตาก

เทศบาลตำบลแม่จัน

Tak-sdo-52

Tak-sdo-52

69

ตาก

เทศบาลตำบลอุ้มผาง

Tak-sd-11

Tak-sd-11

70

ตาก

อบต.โมโกร

Tak-sdo-51

Tak-sdo-51

71

ตาก

อบต.อุ้มผาง

Tak-sdo-50

Tak-sdo-50