ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

1

 อุตรดิตถ์

อบจ.อุตรดิตถ์

Uttaradit-po

Uttaradit-po

2

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลตรอน

Uttaradit-sd-4

Uttaradit-sd-4

3

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านแก่ง

Uttaradit-sd-11

Uttaradit-sd-11

4

 อุตรดิตถ์

อบต.ข่อยสูง

Uttaradit-sdo-21

Uttaradit-sdo-21

5

 อุตรดิตถ์

อบต.น้ำอ่าง

Uttaradit-sdo-20

Uttaradit-sdo-20

6

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านแก่ง

Uttaradit-sdo-18

Uttaradit-sdo-18

7

 อุตรดิตถ์

อบต.วังแดง

Uttaradit-sdo-17

3522

8

 อุตรดิตถ์

อบต.หาดสองแคว

Uttaradit-sdo-19

Uttaradit-sdo-19

9

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทองแสนขัน

Uttaradit-sd-5

Uttaradit-sd-5

10

 อุตรดิตถ์

อบต.น้ำพี้

Uttaradit-sdo-64

Uttaradit-sdo-64

11

 อุตรดิตถ์

อบต.บ่อทอง

Uttaradit-sdo-62

Uttaradit-sdo-62

12

 อุตรดิตถ์

อบต.ป่าคาย

Uttaradit-sdo-63

Uttaradit-sdo-63

13

 อุตรดิตถ์

อบต.ผักขวง

Uttaradit-sdo-61

Uttaradit-sdo-61

14

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลจริม

Uttaradit-sdo-25

2521

15

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าปลา

Uttaradit-sd-6

055499081

16

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

Uttaradit-sd-14

Uttaradit-sd-14

17

 อุตรดิตถ์

อบต.ท่าปลา

Uttaradit-sdo-22

Uttaradit-sdo-22

18

 อุตรดิตถ์

อบต.ท่าแฝก

Uttaradit-sdo-27

Uttaradit-sdo-27

19

 อุตรดิตถ์

อบต.นางพญา

Uttaradit-sdo-28

Uttaradit-sdo-28

20

 อุตรดิตถ์

อบต.น้ำหมัน

Uttaradit-sdo-26

Uttaradit-sdo-26

21

 อุตรดิตถ์

อบต.ผาเลือด

Uttaradit-sdo-24

123456789

22

 อุตรดิตถ์

อบต.ร่วมจิต

Uttaradit-sdo-29

Uttaradit-sdo-29

23

 อุตรดิตถ์

อบต.หาดล้า

Uttaradit-sdo-23

Uttaradit-sdo-23

24

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลน้ำปาด

Uttaradit-sd-9

Uttaradit-sd-9

25

 อุตรดิตถ์

อบต.เด่นเหล็ก

Uttaradit-sdo-32

Uttaradit-sdo-32

26

 อุตรดิตถ์

อบต.น้ำไคร้

Uttaradit-sdo-33

Uttaradit-sdo-33

27

 อุตรดิตถ์

อบต.น้ำไผ่

Uttaradit-sdo-34

Uttaradit-sdo-34

28

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านฝาย

Uttaradit-sdo-31

Uttaradit-sdo-31

29

 อุตรดิตถ์

อบต.แสนตอ

Uttaradit-sdo-30

3091

30

 อุตรดิตถ์

อบต.ห้วยมุ่น

Uttaradit-sdo-35

Uttaradit-sdo-35

31

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านโคก

Uttaradit-sd-12

Uttaradit-sd-12

32

 อุตรดิตถ์

อบต.นาขุม

Uttaradit-sdo-41

Uttaradit-sdo-41

33

 อุตรดิตถ์

อบต.บ่อเบี้ย

Uttaradit-sdo-42

Uttaradit-sdo-42

34

 อุตรดิตถ์

อบต.ม่วงเจ็ดต้น

Uttaradit-sdo-40

Uttaradit-sdo-40

35

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าสัก

Uttaradit-sd-7

Uttaradit-sd-7

36

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลในเมือง

Uttaradit-sd-10

Uttaradit-sd-10

37

 อุตรดิตถ์

อบต.คอรุม

Uttaradit-sdo-47

Uttaradit-sdo-47

38

 อุตรดิตถ์

อบต.ท่ามะเฟือง

Uttaradit-sdo-49

Uttaradit-sdo-49

39

 อุตรดิตถ์

อบต.ท่าสัก

Uttaradit-sdo-46

Uttaradit-sdo-46

40

 อุตรดิตถ์

อบต.นายาง

Uttaradit-sdo-53

Uttaradit-sdo-53

41

 อุตรดิตถ์

อบต.นาอิน

Uttaradit-sdo-52

Uttaradit-sdo-52

42

 อุตรดิตถ์

อบต.ในเมือง

Uttaradit-sdo-43

Uttaradit-sdo-43

43

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านโคน

Uttaradit-sdo-50

Uttaradit-sdo-50

44

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านดารา

Uttaradit-sdo-44

Uttaradit-sdo-44

45

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านหม้อ

Uttaradit-sdo-48

Uttaradit-sdo-48

46

 อุตรดิตถ์

อบต.พญาแมน

Uttaradit-sdo-51

Uttaradit-sdo-51

47

 อุตรดิตถ์

อบต.ไร่อ้อย

Uttaradit-sdo-45

Uttaradit-sdo-45

48

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลฟากท่า

Uttaradit-sd-13

Uttaradit-sd-13

49

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านเสี้ยว

Uttaradit-sdo-38

Uttaradit-sdo-38

50

 อุตรดิตถ์

อบต.ฟากท่า

Uttaradit-sdo-36

Uttaradit-sdo-36

51

 อุตรดิตถ์

อบต.สองคอน

Uttaradit-sdo-37

Uttaradit-sdo-37

52

 อุตรดิตถ์

อบต.สองห้อง

Uttaradit-sdo-39

Uttaradit-sdo-39

53

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา

Uttaradit-sdo-4

Uttaradit-sdo-4

54

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลงิ้วงาม

Uttaradit-sdo-8

3530100727883

55

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าเสา

Uttaradit-sdo-1

2523

56

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลน้ำริด

Uttaradit-sdo-7

Uttaradit-sdo-7

57

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านเกาะ

Uttaradit-sdo-2

Uttaradit-sdo-2

58

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม

Uttaradit-sd-3

Uttaradit-sd-3

59

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลป่าเซ่า

Uttaradit-sdo-3

Uttaradit-sdo-3

60

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลผาจุก

Uttaradit-sdo-11

250417

61

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลวังกะพี้

Uttaradit-sdo-5

Uttaradit-sdo-5

62

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลหาดกรวด

Uttaradit-sdo-6

Uttaradit-sdo-6

63

 อุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

Uttaradit-c

Uttaradit-c

64

 อุตรดิตถ์

อบต.ขุนฝาง

Uttaradit-sdo-15

Uttaradit-sdo-15

65

 อุตรดิตถ์

อบต.ถ้ำฉลอง

Uttaradit-sdo-16

055826538

66

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านด่าน

Uttaradit-sdo-10

055446365

67

 อุตรดิตถ์

อบต.บ้านด่านนาขาม

Uttaradit-sdo-9

2549

68

 อุตรดิตถ์

อบต.วังดิน

Uttaradit-sdo-12

Uttaradit-sdo-12

69

 อุตรดิตถ์

อบต.แสนตอ

Uttaradit-sdo-13

Uttaradit-sdo-13

70

 อุตรดิตถ์

อบต.หาดงิ้ว

Uttaradit-sdo-14

Uttaradit-sdo-14

71

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

Uttaradit-sd-8

Uttaradit-sd-8

72

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

Uttaradit-sdo-59

Uttaradit-sdo-59

73

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

Uttaradit-sd-1

Uttaradit-sd-1

74

 อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลหัวดง

Uttaradit-sd-2

Uttaradit-sd-2

75

 อุตรดิตถ์

อบต.ชัยจุมพล

Uttaradit-sdo-57

Uttaradit-sdo-57

76

 อุตรดิตถ์

อบต.ด่านแม่คำมัน

Uttaradit-sdo-60

Uttaradit-sdo-60

77

 อุตรดิตถ์

อบต.นานกกก

Uttaradit-sdo-55

Uttaradit-sdo-55

78

 อุตรดิตถ์

อบต.ไผ่ล้อม

Uttaradit-sdo-58

Uttaradit-sdo-58

79

 อุตรดิตถ์

อบต.ฝายหลวง

Uttaradit-sdo-56

Uttaradit-sdo-56

80

 อุตรดิตถ์

อบต.แม่พูล

Uttaradit-sdo-54

Uttaradit-sdo-54