ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

 ยะลา  

อบจ.ยะลา

Yala-po

Yala-po

2

 ยะลา  

อบต.กรงปินัง

Yala-sdo-52

Yala-sdo-52

3

 ยะลา  

อบต.ปุโรง

Yala-sdo-55

Yala-sdo-55

4

 ยะลา  

อบต.สะเอะ

Yala-sdo-53

Yala-sdo-53

5

 ยะลา  

อบต.ห้วยกระทิง

Yala-sdo-54

Yala-sdo-54

6

 ยะลา  

อบต.กาบัง

Yala-sdo-50

Yala-sdo-50

7

 ยะลา  

อบต.บาละ

Yala-sdo-51

Yala-sdo-51

8

 ยะลา  

เทศบาลตำบลคอกช้าง

Yala-sd-3

Yala-sd-3

9

 ยะลา  

อบต.คีรีเขต

Yala-sdo-27

Yala-sdo-27

10

 ยะลา  

อบต.ธารโต

Yala-sdo-24

Yala-sdo-24

11

 ยะลา  

อบต.บ้านแหร

Yala-sdo-25

Yala-sdo-25

12

 ยะลา  

อบต.แม่หวาด

Yala-sdo-26

Yala-sdo-26

13

 ยะลา  

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

Yala-sdo-23

Yala-sdo-23

14

 ยะลา  

เทศบาลตำบลบันนังสตา

Yala-sd-4

Yala-sd-4

15

 ยะลา  

อบต.ตลิ่งชัน

Yala-sdo-22

Yala-sdo-22

16

 ยะลา  

อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ

Yala-sdo-20

Yala-sdo-20

17

 ยะลา  

อบต.ถ้ำทะลุ

Yala-sdo-21

Yala-sdo-21

18

 ยะลา  

อบต.บันนังสตา

Yala-sdo-18

Yala-sdo-18

19

 ยะลา  

อบต.บาเจาะ

Yala-sdo-19

Yala-sdo-19

20

 ยะลา  

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

Yala-sdo-17

Yala-sdo-17

21

 ยะลา  

เทศบาลเมืองเบตง

Yala-sd-7

Yala-sd-7

22

 ยะลา  

อบต.ตาเนาะแมเราะ

Yala-sdo-15

Yala-sdo-15

23

 ยะลา  

อบต.ยะรม

Yala-sdo-14

Yala-sdo-14

24

 ยะลา  

อบต.อัยเยอร์เวง

Yala-sdo-16

Yala-sdo-16

25

 ยะลา  

เทศบาลตำบลท่าสาป

Yala-sdo-5

Yala-sdo-5

26

 ยะลา  

เทศบาลตำบลบุดี

Yala-sdo-1

Yala-sdo-1

27

 ยะลา  

เทศบาลตำบลยุโป

Yala-sdo-2

Yala-sdo-2

28

 ยะลา  

เทศบาลตำบลลำใหม่

Yala-sd-6

Yala-sd-6

29

 ยะลา  

เทศบาลนครยะลา

Yala-c

Yala-c

30

 ยะลา  

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

Yala-sdo-12

Yala-sdo-12

31

 ยะลา  

อบต.ตาเซะ

Yala-sdo-13

Yala-sdo-13

32

 ยะลา  

อบต.บันนังสาเรง

Yala-sdo-11

Yala-sdo-11

33

 ยะลา  

อบต.เปาะเส้ง

Yala-sdo-9

Yala-sdo-9

34

 ยะลา  

อบต.พร่อน

Yala-sdo-10

Yala-sdo-10

35

 ยะลา  

อบต.ยะลา

Yala-sdo-4

Yala-sdo-4

36

 ยะลา  

อบต.ลำพะยา

Yala-sdo-8

Yala-sdo-8

37

 ยะลา  

อบต.ลำใหม่

Yala-sdo-6

Yala-sdo-6

38

 ยะลา  

อบต.ลิดล

Yala-sdo-3

Yala-sdo-3

39

 ยะลา  

อบต.หน้าถ้ำ

Yala-sdo-7

Yala-sdo-7

40

 ยะลา  

เทศบาลตำบลปะแต

Yala-sdo-30

Yala-sdo-30

41

 ยะลา  

เทศบาลตำบลยะหา

Yala-sd-5

Yala-sd-5

42

 ยะลา  

อบต.กาตอง

Yala-sdo-34

Yala-sdo-34

43

 ยะลา  

อบต.ตาชี

Yala-sdo-32

Yala-sdo-32

44

 ยะลา  

อบต.บาโงยซิแน

Yala-sdo-33

Yala-sdo-33

45

 ยะลา  

อบต.บาโร๊ะ

Yala-sdo-31

Yala-sdo-31

46

 ยะลา  

อบต.ยะหา

Yala-sdo-28

Yala-sdo-28

47

 ยะลา  

อบต.ละแอ

Yala-sdo-29

Yala-sdo-29

48

 ยะลา  

เทศบาลตำบลโกตาบารู

Yala-sd-2

Yala-sd-2

49

 ยะลา  

เทศบาลตำบลบาลอ

Yala-sdo-43

Yala-sdo-43

50

 ยะลา  

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์

Yala-sd-1

Yala-sd-1

51

 ยะลา  

อบต.กอตอตือระ

Yala-sdo-38

Yala-sdo-38

52

 ยะลา  

อบต.กายูบอเกาะ

Yala-sdo-35

Yala-sdo-35

53

 ยะลา  

อบต.กาลอ

Yala-sdo-37

Yala-sdo-37

54

 ยะลา  

อบต.กาลูปัง

Yala-sdo-36

073251324

55

 ยะลา  

อบต.เกะรอ

Yala-sdo-39

Yala-sdo-39

56

 ยะลา  

อบต.จะกว๊ะ

Yala-sdo-40

Yala-sdo-40

57

 ยะลา  

อบต.ตะโละหะลอ

Yala-sdo-49

Yala-sdo-49

58

 ยะลา  

อบต.ท่าธง

Yala-sdo-41

Yala-sdo-41

59

 ยะลา  

อบต.เนินงาม

Yala-sdo-42

Yala-sdo-42

60

 ยะลา  

อบต.บาโงย

Yala-sdo-44

Yala-sdo-44

61

 ยะลา  

อบต.บือมัง

Yala-sdo-45

Yala-sdo-45

62

 ยะลา  

อบต.ยะต๊ะ

Yala-sdo-46

Yala-sdo-46

63

 ยะลา  

อบต.วังพญา

Yala-sdo-47

Yala-sdo-47

64

ยะลา  

อบต.อาซ่อง

Yala-sdo-48

Yala-sdo-48