ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

prakan-c-1

prakan-c-1

2

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

prakan-c-2

prakan-c-2

3

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง 

prakan-c-3

prakan-c-3

4

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปากน้ำ

prakan-c-4

prakan-c-4

5

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ 

prakan-sd-1

prakan-sd-1

6

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลด่านสำโรง 

prakan-sd-2

prakan-sd-2

7

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางเมือง 

prakan-sd-3

prakan-sd-3

8

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางเสาธง 

prakan-sd-4

prakan-sd-4

9

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 

prakan-sd-5

prakan-sd-5

10

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลคลองสวน 

prakan-sd-6

prakan-sd-6

11

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางบ่อ 

prakan-sd-7

prakan-sd-7

12

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางพลี 

prakan-sd-8

prakan-sd-8

13

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ 

prakan-sd-9

prakan-sd-9

14

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลแพรกษา 

prakan-sd-10

prakan-sd-10

15

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลคลองด่าน 

prakan-sd-11

prakan-sd-11

16

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า 

prakan-sd-12

prakan-sd-12

17

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู 

prakan-sd-13

prakan-sd-13

18

สมุทรปราการ

อบจ. สมุทรปราการ

prakan-po

prakan-po

19

สมุทรปราการ

อบต. ขมิ้น 

prakan-sdo-1

prakan-sdo-1

20

สมุทรปราการ

อบต. แพรกษา 

prakan-sdo-2

prakan-sdo-2

21

สมุทรปราการ

อบต. บางโปรง 

prakan-sdo-3

prakan-sdo-3

22

สมุทรปราการ

อบต. บางด้วน 

prakan-sdo-4

prakan-sdo-4

23

สมุทรปราการ

อบต. เทพารักษ์ 

prakan-sdo-5

prakan-sdo-5

24

สมุทรปราการ

อบต. บางบ่อ 

prakan-sdo-6

prakan-sdo-6

25

สมุทรปราการ

อบต. บ้านระกาศ 

prakan-sdo-7

prakan-sdo-7

26

สมุทรปราการ

อบต. บางพลีน้อย 

prakan-sdo-8

prakan-sdo-8

27

สมุทรปราการ

อบต. บางเพรียง 

prakan-sdo-9

prakan-sdo-9

28

สมุทรปราการ

อบต. คลองด่าน 

prakan-sdo-10

prakan-sdo-10

29

สมุทรปราการ

อบต. คลองสวน 

prakan-sdo-11

prakan-sdo-11

30

สมุทรปราการ

อบต. เปร็ง 

prakan-sdo-12

prakan-sdo-12

31

สมุทรปราการ

อบต. คลองนิยมยาตรา 

prakan-sdo-13

prakan-sdo-13

32

สมุทรปราการ

อบต. บางพลีใหญ่ 

prakan-sdo-14

prakan-sdo-14

33

สมุทรปราการ

อบต. บางแก้ว 

prakan-sdo-15

prakan-sdo-15

34

สมุทรปราการ

อบต. บางปลา 

prakan-sdo-16

prakan-sdo-16

35

สมุทรปราการ

อบต. บางโฉลง 

prakan-sdo-17

prakan-sdo-17

36

สมุทรปราการ

อบต. ราชาเทวะ 

prakan-sdo-18

prakan-sdo-18

37

สมุทรปราการ

อบต. หนองปรือ 

prakan-sdo-19

prakan-sdo-19

38

สมุทรปราการ

อบต. บางยอ 

prakan-sdo-20

prakan-sdo-20

39

สมุทรปราการ

อบต. บางกะเจ้า 

prakan-sdo-21

prakan-sdo-21

40

สมุทรปราการ

อบต. บางน้ำผึ้ง 

prakan-sdo-22

prakan-sdo-22

41

สมุทรปราการ

อบต. บางกระสอบ 

prakan-sdo-23

prakan-sdo-23

42

สมุทรปราการ

อบต. บางกอบัว 

prakan-sdo-24

prakan-sdo-24

43

สมุทรปราการ

อบต. ทรงคนอง 

prakan-sdo-25

prakan-sdo-25

44

สมุทรปราการ

อบต. นาเกลือ 

prakan-sdo-26

prakan-sdo-26

45

สมุทรปราการ

อบต. บ้านคลองสวน 

prakan-sdo-27

prakan-sdo-27

46

สมุทรปราการ

อบต. แหลมฟ้าผ่า 

prakan-sdo-28

prakan-sdo-28

47

สมุทรปราการ

อบต. ในคลองบางปลากด 

prakan-sdo-29

prakan-sdo-29

48

สมุทรปราการ

อบต. บางเสาธง กิ่ง 

prakan-sdo-30

prakan-sdo-30

49

สมุทรปราการ

อบต. ศรีษะจรเข้น้อย กิ่ง 

prakan-sdo-31

prakan-sdo-31

50

สมุทรปราการ

อบต. ศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง 

prakan-sdo-32

prakan-sdo-32