ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ

prakan-po

prakan-po

2

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลคลองด่าน

prakan-sd-11

prakan-sd-11

3

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลคลองสวน

prakan-sd-6

prakan-sd-6

4

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางบ่อ

prakan-sd-7

prakan-sd-7

5

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

prakan-sdo-8

prakan-sdo-8

6

สมุทรปราการ

อบต.คลองด่าน

prakan-sdo-10

prakan-sdo-10

7

สมุทรปราการ

อบต.คลองนิยมยาตรา

prakan-sdo-13

prakan-sdo-13

8

สมุทรปราการ

อบต.บางบ่อ

prakan-sdo-6

prakan-sdo-6

9

สมุทรปราการ

อบต.บางเพรียง

prakan-sdo-9

prakan-sdo-9

10

สมุทรปราการ

อบต.บ้านระกาศ

prakan-sdo-7

prakan-sdo-7

11

สมุทรปราการ

อบต.เปร็ง

prakan-sdo-12

prakan-sdo-12

12

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางพลี

prakan-sd-8

sirikarn365

13

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางเสาธง

prakan-sd-4

123456789

14

สมุทรปราการ

อบต.บางแก้ว

prakan-sdo-15

prakan-sdo-15

15

สมุทรปราการ

อบต.บางโฉลง

prakan-sdo-17

3470400338450

16

สมุทรปราการ

อบต.บางปลา

prakan-sdo-16

prakan-sdo-16

17

สมุทรปราการ

อบต.บางพลีใหญ่

prakan-sdo-14

102446000

18

สมุทรปราการ

อบต.ราชาเทวะ

prakan-sdo-18

prakan-sdo-18

19

สมุทรปราการ

อบต.หนองปรือ

prakan-sdo-19

prakan-sdo-19

20

สมุทรปราการ

อบต.บางเสาธง

prakan-sdo-30

prakan-sdo-30

21

สมุทรปราการ

อบต.ศีรษะจรเข้น้อย

prakan-sdo-31

prakan-sdo-31

22

สมุทรปราการ

อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่

prakan-sdo-32

prakan-sdo-32

23

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

prakan-sd-1

prakan-sd-1

24

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

prakan-c-3

prakan-c-3

25

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

prakan-c-2

prakan-c-2

26

สมุทรปราการ

อบต.ทรงคนอง

prakan-sdo-25

prakan-sdo-25

27

สมุทรปราการ

อบต.บางกระเจ้า

prakan-sdo-21

prakan-sdo-21

28

สมุทรปราการ

อบต.บางกระสอบ

prakan-sdo-23

prakan-sdo-23

29

สมุทรปราการ

อบต.บางกอบัว

prakan-sdo-24

prakan-sdo-24

30

สมุทรปราการ

อบต.บางน้ำผึ้ง

prakan-sdo-22

prakan-sdo-22

31

สมุทรปราการ

อบต.บางยอ

prakan-sdo-20

123456789

32

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

prakan-sd-9

prakan-sd-9

33

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

prakan-sd-12

prakan-sd-12

34

สมุทรปราการ

อบต.นาเกลือ

prakan-sdo-26

prakan-sdo-26

35

สมุทรปราการ

อบต.ในคลองบางปลากด

prakan-sdo-29

prakan-sdo-29

36

สมุทรปราการ

อบต.บ้านคลองสวน

prakan-sdo-27

prakan-sdo-27

37

สมุทรปราการ

อบต.แหลมฟ้าผ่า

prakan-sdo-28

prakan-sdo-28

38

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลด่านสำโรง

prakan-sd-2

prakan-sd-2

39

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู

prakan-sd-13

prakan-sd-13

40

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางเมือง

prakan-sd-3

prakan-sd-3

41

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลแพรกษา

prakan-sd-10

prakan-sd-10

42

สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

prakan-sd-5

prakan-sd-5

43

สมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

prakan-c-1

prakan-c-1

44

สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

prakan-c-4

prakan-c-4

45

สมุทรปราการ

อบต.เทพารักษ์

prakan-sdo-5

prakan-sdo-5

46

สมุทรปราการ

อบต.บางด้วน

prakan-sdo-4

prakan-sdo-4

47

สมุทรปราการ

อบต.บางโปรง

prakan-sdo-3

prakan-sdo-3

48

สมุทรปราการ

อบต.แพรกษา

prakan-sdo-2

prakan-sdo-2

49

สมุทรปราการ

อบต.แพรกษาใหม่

prakan-sdo-33

prakan-sdo-33