ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

sakhon-c-1

sakhon-c-1

2

สมุทรสาคร

เทศบาลเมืองอ้อมน้อย 

sakhon-c-2

sakhon-c-2

3

สมุทรสาคร

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

sakhon-c-3

sakhon-c-3

4

สมุทรสาคร

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 

sakhon-sd-1

sakhon-sd-1

5

สมุทรสาคร

เทศบาลตำบลหลักห้า 

sakhon-sd-2

sakhon-sd-2

6

สมุทรสาคร

เทศบาลตำบลบางปลา 

sakhon-sd-3

sakhon-sd-3

7

สมุทรสาคร

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 

sakhon-sd-4

sakhon-sd-4

8

สมุทรสาคร

อบจ. สมุทรสาคร 

sakhon-po

sakhon-po

9

สมุทรสาคร

อบต. บ้านบ่อ 

sakhon-sdo-1

sakhon-sdo-1

10

สมุทรสาคร

อบต. บางโทรัด 

sakhon-sdo-2

sakhon-sdo-2

11

สมุทรสาคร

อบต. กาหลง 

sakhon-sdo-3

sakhon-sdo-3

12

สมุทรสาคร

อบต. นาโคก 

sakhon-sdo-4

sakhon-sdo-4

13

สมุทรสาคร

อบต. ท่าจีน 

sakhon-sdo-5

sakhon-sdo-5

14

สมุทรสาคร

อบต. นาดี 

sakhon-sdo-6

sakhon-sdo-6

15

สมุทรสาคร

อบต. ท่าทราย 

sakhon-sdo-7

sakhon-sdo-7

16

สมุทรสาคร

อบต. คอกกระบือ 

sakhon-sdo-8

sakhon-sdo-8

17

สมุทรสาคร

อบต. บางน้ำจืด 

sakhon-sdo-9

sakhon-sdo-9

18

สมุทรสาคร

อบต. ขมิ้น 

sakhon-sdo-10

sakhon-sdo-10

19

สมุทรสาคร

อบต. โคกขาม 

sakhon-sdo-11

sakhon-sdo-11

20

สมุทรสาคร

อบต. บ้านเกาะ 

sakhon-sdo-12

sakhon-sdo-12

21

สมุทรสาคร

อบต. บางกระเจ้า 

sakhon-sdo-13

sakhon-sdo-13

22

สมุทรสาคร

อบต. บางหญ้าแพรก 

sakhon-sdo-14

sakhon-sdo-14

23

สมุทรสาคร

อบต. ชัยมงคล 

sakhon-sdo-15

sakhon-sdo-15

24

สมุทรสาคร

อบต. ท่าไม้ 

sakhon-sdo-16

sakhon-sdo-16

25

สมุทรสาคร

อบต. สวนหลวง 

sakhon-sdo-17

sakhon-sdo-17

26

สมุทรสาคร

อบต. บางยาง 

sakhon-sdo-18

sakhon-sdo-18

27

สมุทรสาคร

อบต. คลองมะเดื่อ 

sakhon-sdo-19

sakhon-sdo-19

28

สมุทรสาคร

อบต. หนองนกไข่ 

sakhon-sdo-20

sakhon-sdo-20

29

สมุทรสาคร

อบต. ดอนไก่ดี 

sakhon-sdo-21

sakhon-sdo-21

30

สมุทรสาคร

อบต. แคราย 

sakhon-sdo-22

sakhon-sdo-22

31

สมุทรสาคร

อบต. ท่าเสา 

sakhon-sdo-23

sakhon-sdo-23

32

สมุทรสาคร

อบต. บ้านแพ้ว 

sakhon-sdo-24

sakhon-sdo-24

33

สมุทรสาคร

อบต. หลักสาม 

sakhon-sdo-25

sakhon-sdo-25

34

สมุทรสาคร

อบต. หลักสอง 

sakhon-sdo-26

sakhon-sdo-26

35

สมุทรสาคร

อบต. เจ็ดริ้ว 

sakhon-sdo-27

sakhon-sdo-27

36

สมุทรสาคร

อบต. คลองตัน 

sakhon-sdo-28

sakhon-sdo-28

37

สมุทรสาคร

อบต. อำแพง 

sakhon-sdo-29

sakhon-sdo-29

38

สมุทรสาคร

อบต. สวนส้ม 

sakhon-sdo-30

sakhon-sdo-30

39

สมุทรสาคร

อบต. เกษตรพัฒนา 

sakhon-sdo-31

sakhon-sdo-31