ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

songkhram-c

songkhram-c

2

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลอัมพวา 

songkhram-sd-1

songkhram-sd-1

3

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลกระดังงา 

songkhram-sd-2

songkhram-sd-2

4

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางนกแขวก 

songkhram-sd-3

songkhram-sd-3

5

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 

songkhram-sd-4

songkhram-sd-4

6

สมุทรสงคราม

อบจ. สมุทรสงคราม

songkhram-po

songkhram-po

7

สมุทรสงคราม

อบต. บางขันแตก 

songkhram-sdo-1

songkhram-sdo-1

8

สมุทรสงคราม

อบต. ลาดใหญ่ 

songkhram-sdo-2

songkhram-sdo-2

9

สมุทรสงคราม

อบต. บ้านปรก 

songkhram-sdo-3

songkhram-sdo-3

10

สมุทรสงคราม

อบต. บางแก้ว 

songkhram-sdo-4

songkhram-sdo-4

11

สมุทรสงคราม

อบต. ท้ายหาด 

songkhram-sdo-5

songkhram-sdo-5

12

สมุทรสงคราม

อบต. แหลมใหญ่ 

songkhram-sdo-6

songkhram-sdo-6

13

สมุทรสงคราม

อบต. คลองเขิน 

songkhram-sdo-7

songkhram-sdo-7

14

สมุทรสงคราม

อบต. คลองโคน 

songkhram-sdo-8

songkhram-sdo-8

15

สมุทรสงคราม

อบต. นางตะเคียน 

songkhram-sdo-9

songkhram-sdo-9

16

สมุทรสงคราม

อบต. บางจะเกร็ง 

songkhram-sdo-10

songkhram-sdo-10

17

สมุทรสงคราม

อบต. กระดังงา 

songkhram-sdo-11

songkhram-sdo-11

18

สมุทรสงคราม

อบต. ขมิ้น 

songkhram-sdo-12

songkhram-sdo-12

19

สมุทรสงคราม

อบต. บางยี่รงค์ 

songkhram-sdo-13

songkhram-sdo-13

20

สมุทรสงคราม

อบต. โรงหีบ 

songkhram-sdo-14

songkhram-sdo-14

21

สมุทรสงคราม

อบต. บางคนที 

songkhram-sdo-15

songkhram-sdo-15

22

สมุทรสงคราม

อบต. ดอนมะโนรา 

songkhram-sdo-16

songkhram-sdo-16

23

สมุทรสงคราม

อบต. บางพรม 

songkhram-sdo-17

songkhram-sdo-17

24

สมุทรสงคราม

อบต. บางกุ้ง 

songkhram-sdo-18

songkhram-sdo-18

25

สมุทรสงคราม

อบต. จอมปลวก 

songkhram-sdo-19

songkhram-sdo-19

26

สมุทรสงคราม

อบต. ยายแพง 

songkhram-sdo-20

songkhram-sdo-20

27

สมุทรสงคราม

อบต. บางกระบือ 

songkhram-sdo-21

songkhram-sdo-21

28

สมุทรสงคราม

อบต. บ้านปราโมทย์ 

songkhram-sdo-22

songkhram-sdo-22

29

สมุทรสงคราม

อบต. สวนหลวง 

songkhram-sdo-23

songkhram-sdo-23

30

สมุทรสงคราม

อบต. ท่าคา 

songkhram-sdo-24

songkhram-sdo-24

31

สมุทรสงคราม

อบต. วัดประดู่ 

songkhram-sdo-25

songkhram-sdo-25

32

สมุทรสงคราม

อบต. เหมืองใหม่ 

songkhram-sdo-26

songkhram-sdo-26

33

สมุทรสงคราม

อบต. บางช้าง 

songkhram-sdo-27

songkhram-sdo-27

34

สมุทรสงคราม

อบต. แควอ้อม 

songkhram-sdo-28

songkhram-sdo-28

35

สมุทรสงคราม

อบต. ปลายโพงพาง 

songkhram-sdo-29

songkhram-sdo-29

36

สมุทรสงคราม

อบต. บางแค 

songkhram-sdo-30

songkhram-sdo-30

37

สมุทรสงคราม

อบต. แพรกหนามแดง 

songkhram-sdo-31

songkhram-sdo-31

38

สมุทรสงคราม

อบต. ยี่สาร 

songkhram-sdo-32

songkhram-sdo-32

39

สมุทรสงคราม

อบต. บางนางลี่ 

songkhram-sdo-33

songkhram-sdo-33

40

สมุทรสงคราม

อบต. บางสะแก

songkhram-sdo-34

songkhram-sdo-34