ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน) การใช้พลังงาน ผลประเมิน (คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 92% 91% 0.8000 13.94 14.48 4.7134
     กรุงเทพมหานคร 0% 0% 0.0000 - - 0.0000
     กาญจนบุรี 90% 89% 0.8167 7.73 13.51 4.4866
     กาฬสินธุ์ 76% 76% 0.6162 9.41 24.27 4.3147
     กำแพงเพชร 77% 73% 0.6556 5.45 16.29 3.9281
     ขอนแก่น 68% 71% 0.5131 9.08 5.10 3.6270
     จันทบุรี 70% 68% 0.5816 10.41 12.71 4.2695
     ฉะเชิงเทรา 69% 69% 0.6098 0.80 16.93 3.3812
     ชลบุรี 72% 63% 0.7422 4.48 18.14 3.8635
     ชัยนาท 84% 85% 0.8182 5.05 0.60 2.6662
     ชัยภูมิ 93% 95% 0.9143 14.66 14.59 4.8563
     ชุมพร 89% 87% 0.7955 9.90 25.00 4.6677
     เชียงราย 73% 73% 0.6452 4.60 20.48 3.8339
     เชียงใหม่ 45% 45% 0.3636 - - 0.8120
     ตรัง 82% 81% 0.7471 5.59 2.10 3.3305
     ตราด 86% 86% 0.8028 6.40 82.32 4.3054
     ตาก 93% 94% 0.7412 22.83 10.46 3.1765
     นครนายก 86% 84% 0.8485 18.16 9.60 4.6577
     นครปฐม 82% 81% 0.7326 5.78 10.52 4.1264
     นครพนม 84% 85% 0.8000 14.06 22.66 4.6443