ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน) การใช้พลังงาน ผลประเมิน (คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 93% 92% 0.8209 13.59 14.29 4.7496
     กรุงเทพมหานคร 0% 0% 0.0000 - - 0.0000
     กาญจนบุรี 93% 92% 0.8506 7.10 10.17 4.4818
     กาฬสินธุ์ 69% 69% 0.5309 9.43 24.19 4.1639
     กำแพงเพชร 86% 84% 0.7143 5.49 16.12 4.0880
     ขอนแก่น 66% 67% 0.5036 9.45 5.52 3.6663
     จันทบุรี 63% 61% 0.5753 10.49 12.31 4.1978
     ฉะเชิงเทรา 64% 64% 0.5493 1.16 16.82 3.3081
     ชลบุรี 71% 71% 0.7009 4.56 18.27 3.8671
     ชัยนาท 82% 84% 0.7937 5.16 0.34 3.1730
     ชัยภูมิ 95% 93% 0.8659 12.67 15.71 4.8067
     ชุมพร 87% 85% 0.7465 10.27 25.28 4.6068
     เชียงราย 75% 76% 0.6421 3.78 21.10 3.7743
     เชียงใหม่ 54% 54% 0.4345 10.89 21.37 3.9793
     ตรัง 80% 79% 0.7143 5.84 0.78 3.1682
     ตราด 84% 84% 0.8033 6.38 82.62 4.2861
     ตาก 93% 95% 0.8125 25.48 8.42 3.0937
     นครนายก 81% 79% 0.8039 18.36 8.87 4.4930
     นครปฐม 81% 81% 0.7089 4.64 10.52 3.9806
     นครพนม 82% 82% 0.7703 13.63 22.67 4.5910