Success Stories

 

 

หน่วยงานลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น

 

หน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น

 

 

 

ส่วนกลาง

 

ส่วนกลาง

 

 

 

*      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

*      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

*      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

*      กรมบัญชีกลาง

 

 

 

*      กรมการประกันภัย

 

*      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

 

 

ส่วนภูมิภาค

 

ส่วนภูมิภาค

 

 

 

*      สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

*      สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

 

 

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

 

*      โรงพยาบาลชลบุรี 

 

 

 

*      โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สมุทรสงคราม)

 

*      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

 

 

 

*      กองบิน 1 (นครราชสีมา)

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

 

 

 

*      ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

 

 

 

*      สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

 

*      อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

 

 

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 

*      แขวงการทางพิษณุโลก

 

 

 

*      ตำรวจภูธรภาค 5 (เชียงใหม่)

 

*      สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 (เชียงใหม่)

 

 

 

*      สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่

 

*      ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

*      ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

 

*      กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. (สงขลา)

 

 

 

กรุงเทพมหานคร

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

 

*      กองบังคับการอำนวยการ (บช.ก.)

 

*      สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยงานใต้บังคับบัญชาลดใช้พลังงานดีเยี่ยม

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ