"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล


นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายเมตตา  บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 โดยมีข้าราชการ 220 คน จาก 91 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์
ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายเมตตา  บันเทิงสุข
ปลัดกระทรวงพลังงาน
กล่าวรายงาน
ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาการบรรยาย“การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
โดย คุณพงศ์พัฒน์  มั่งคั่ง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกัน เกมส์เป้าประหยัดพลังงานเกมส์ตารางช่วยจำ เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน เกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงานการระดมสมองจัดทำแผนลดใช้พลังงาน นายชวลิต  พิชาลัย ผอ.สำนักวิเคราะห์ สนพ.
สวมเสื้อสามารถให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม
ผอ. ชวลิต
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 2ผอ. ชวลิต
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ผู้รับรางวัลถ่ายรูปร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายรูปร่วมกัน