"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น


นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายสุรศักดิ์ เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธุรกิจพลังงานพื้นที่ 6 จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ บุคลากรของ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด โดยการสัมมนาครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น มีข้าราชการ 146 คน จาก 101 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)
นายเจตน์ ธนวัฒน์
ผู้ว่าฯ จ. ขอนแก่น กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายสุรศักดิ์ เจริญพันธ์
ผอ. สพภ. 6 จ.ขอนแก่น  กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหาร จ. ขอนแก่น และกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน


ลงทะเบียนรับของที่ระลึกจากการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา รับฟังบรรยาย
เรื่อง “การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
การจับฉลากแบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานวางแผนการเล่นเกมส์
ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมส์ร่วมกัน
เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงานเกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
เกมส์เป้าประหยัดพลังงาน
Work Shop วางแผนลดใช้พลังงาน
ผู้ชนะเลิศการวางแผนลดใช้พลังงานในหน่วยงาน
 อธิบายแนวคิดการประหยัดพลังงาน
พิธีมอบรางวัลเสื้อสามารถให้แก่ผู้ชนะเลิศ พิธีมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 1

พิธีมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผอ. สพภ. 6 จ. ขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกับผู้ได้รับรางวัล
ผอ. สพภ. 6 จ. ขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
ผอ. สพภ. 6 จ. ขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ผอ. สพภ. 6 จ. ขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ผอ. สพภ. 6 จ. ขอนแก่น ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา