"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 6 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี


นายปรีชา กมลบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิชัย ชำนิบรรณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 จ.ชลบุรี และ นายโสฬส คามีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 6 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ บุคลากรของ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 24 จังหวัด โดยการสัมมนาครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี มีข้าราชการ 171 คน จาก 102 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)นายปรีชา  กมลบุตร
รองผู้ว่าฯ จ.ชลบุรี กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายพิชัย ชำนิบรรณาการ
ผอ. สพภ. 3 จ.ชลบุรี  กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหาร จ. ชลบุรี และกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน

ลงทะเบียนรับของที่ระลึกจากการสัมมนา การบรรยาย“การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
โดย คุณธนา พุฒรังษี กฟผ.
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังการบรรยาย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทดลองวัดพลังงาน
จับสลากแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Edutainment
ผู้เข้าร่วมสัมมนาวางแผนเล่นเกมส์ร่วมกัน

เกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
เกมส์เป้าประหยัดพลังงาน เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน


เกมส์ตารางช่วยจำ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมสมอง
จัดทำแผนลดใช้พลังงาน
ผอ. พิชัย มอบรางวัลเสื้อสามารถให้แก่ผู้ชนะเลิศผอ. พิชัย มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายโสฬส คามีศักดิ์ ผอ.สพภ.4
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ผอ. โสฬส มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ชนะเลิศ
การตอบคำถามเกี่ยวกับงานสัมมนา

ผอ. พิชัย (สพภ. 3) และ ผอ. โสฬส (สพภ. 4)
ถ่ายรูปร่วมกับผู้รับรางวัล
ผอ. พิชัย (สพภ. 3) และ ผอ. โสฬส (สพภ. 4)
ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
ผอ.ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สนพ.
ถ่ายรูปร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน