"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่


นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยการสัมมนาครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีข้าราชการ 134 คน จาก 89 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)
นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง
รองผู้ว่าฯ จ. เชียงใหม่ กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายชุมพล ฐิตยารักษ์
ผอ. สพภ.10 จ.เชียงใหม่  กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหารจ. เชียงใหม่ และกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกันเกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน
เกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมส์ร่วมกันเกมส์เป้าประหยัดพลังงาน
Work Shop วางแผนลดใช้พลังงาน
ผอ.สพภ. 10  ถ่ายรูปร่วมกับผู้ได้รับรางวัล