"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 5 ภาคใต้ จ.สงขลานายประยงค์ รัตนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
และ นายพีระพล สาครินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 จ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 5 ภาคใต้ จ.สงขลา จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ บุคลากรของ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตภาคใต้ 19 จังหวัด โดยการสัมมนาครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา มีข้าราชการ 148 คน จาก 91 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)
นายประยงค์ รัตนพันธ์
รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา
กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายพีระพล สาครินทร์
ผอ. สพภ. 12 จ.สงขลา  กล่าวรายงาน
คณะผู้บริหาร จ. สงขลา และกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกันลงทะเบียนสัมมนา “การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
บรรยายโดย คุณพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง จาก พพ.
ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการบรรยายบรรยากาศในห้องประชุม
ผู้เข้าร่วมงานแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมงานวางแผนเล่นเกมส์เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน เกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน เกมส์เป้าประหยัดพลังงานบรรยากาศการทำกิจกรรม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม Work Shop วางแผนลดใช้พลังงานWork Shop วางแผนลดใช้พลังงาน Work Shop วางแผนลดใช้พลังงาน
Work Shop วางแผนลดใช้พลังงานWork Shop วางแผนลดใช้พลังงาน ผอ.สพภ. 11(คุณจิรศิกดิ์ ธรรมเวช)
และ ผอ.สพภ. 12
ถ่ายรูปกับผู้ร่วมงาน
ผอ.สพภ. 11 และ ผอ.สพภ. 12
ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา