พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1235.066

0

2

นิคมคำสร้อย

377.158

28

3

ดอนตาล

510.923

33

4

คำชะอี

645.694

35

5

หว้านใหญ่

84.483

35

6

หนองสูง

410.348

50

7

ดงหลวง

1076.158

55

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,339.8 ตร.กม.